M.K. holding s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 978 4 889 4 809 4 777 4 742 4 703 3 998 117 588 140 048 195 676
33 Obežný majetok 9 xhe s 9el 1 wfg j n8b 9 vet s oqt z 8pb eeb foa w5f 4nl dld xvu
34 Zásoby súčet 3v mog cp vz8 u9 913
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a zex nz w83 o 41i
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet lur x 9ym e sdh
62 Sociálne poistenie z 27n
63 Daňové pohľadávky a dotácie b r2u
65 Iné pohľadávky iln v 08l v eng
71 Finančné účty h tlh h ege c x4o z okf n l2s 8 923 r uqu wp mx7 a5 puh fl kvk
72 Peniaze 4 uf2 l q1w h v53 g kha d 8b5 w v71 s tzh x8 829 gh n1g bk r5h
73 Účty v bankách mx tq u mnv y0i wl0
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r npc w eza f 21p l 8xs w lvi d t0s t 21z j64 fpk rjn t6i oxx 3cy
80 Vlastné imanie n 9wn p 60k 4 l4g w f87 y xe9 a 2bb i nfj kk vez ps0 b0d 5nh xs3
81 Základné imanie súčet i i2e d g39 9 1zu o w95 w x1m 2 nig 9 abx i 8yr g s1a g 4vc
82 Základné imanie 7 0t2 5 ntt l pbi k ky5 g wc5 g 52v v mmi t 1h2 m ute 0 2cb
87 Zákonné rezervné fondy li0 5xt
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -mb -vvn -6rt -aks -zkt -xhk -v 8th 2g 0l8 uc 6c0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2f 1kq 6p vpm
99 Neuhradená strata minulých rokov -4m -a4b -qz1 -ab9 -3ez -nn2 -z tbe
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -wn -if -l5 -88 -0h -fax -xir l4 kvi oy 1u0 12 62r
101 Záväzky b5f 2da k0 sa9 q4 nm2 gk cy4
102 Dlhodobé záväzky súčet i1 8z1 mb 4i0
122 Krátkodobé záväzky súčet tqe dda gd hyx 9d 91c et wfb
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2r z81 s kwa 9 8sr
131 Záväzky voči zamestnancom o 44l k 4jo
133 Daňové záväzky a dotácie 7bl 2xq 35 e5c h1e 2 sxa
135 Iné záväzky t3z nn
136 Krátkodobé rezervy m dd9 vty