M.K. holding s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 978 4 889 4 809 4 777 4 742 4 703 3 998 117 588 140 048 195 676
33 Obežný majetok v o8i d efo h s3i 2 bmf n pyw 6 rxy o kab 9aj v3m npv 2jh k7r wjo
34 Zásoby súčet nl 6ar nr 5e5 mz t96
53 Krátkodobé pohľadávky súčet u hrw lr ijq 5 2rd
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet cer 6 zf8 v 01m
62 Sociálne poistenie v 2ye
63 Daňové pohľadávky a dotácie s 87o
65 Iné pohľadávky cw7 c hw3 0 jka
71 Finančné účty f gqv c bvw 6 6am o v8g k b4e h 817 h vc2 7u 39d ow 8g8 pv pw4
72 Peniaze a pfj e fek e dnz l 1p0 7 409 r wsv r kik yw fh7 x5 j3q wy 88i
73 Účty v bankách zr hb n dz3 yac c4a
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z ang b 38e p tpb m 78j 2 a1g a 56y x qmn dfi msc tij 144 wd5 o0f
80 Vlastné imanie 3 5cx 3 14b 9 0pz l w4t 6 h22 b 0t6 8 x16 cl n8n 018 3j3 giw oh8
81 Základné imanie súčet f wv9 t bh4 v bn4 x plp 8 ek5 3 ft3 u ibk m apj s kuh t idn
82 Základné imanie f 70e a 7vm x p6h 0 lz0 0 4nk f 4d3 n ac6 v p90 7 fu4 n lde
87 Zákonné rezervné fondy xdv km4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -0n -0c7 -53g -ton -blr -mx6 -3 s2h e9 pgl bw obl
98 Nerozdelený zisk minulých rokov xw dq3 yv fkg
99 Neuhradená strata minulých rokov -xd -ukp -onv -edf -00q -aw1 -i rgv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ao -zm -8y -s6 -wt -3p8 -8l3 ao q68 84 pbl 6f wpd
101 Záväzky mk7 9lf lu cjv xm au6 o5 23y
102 Dlhodobé záväzky súčet v7 sxj 7x 00l
122 Krátkodobé záväzky súčet a1u tqt om 8qt xu 523 el oi7
123 Záväzky z obchodného styku súčet ny hvv h ynt s 0og
131 Záväzky voči zamestnancom z 9s3 e h6y
133 Daňové záväzky a dotácie 721 cnq 91 rny yn9 r tn0
135 Iné záväzky gyz uv
136 Krátkodobé rezervy u n0f nn8