RELCO SLOVAKIA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 942 166 601 719 494 177 604 117 486 766 538 098 478 161 444 534 362 185
2 Neobežný majetok xsk 6os tnx lls 97c 9g5 9iv xxy vxv irp zw xzp ri1 u8h m1 5ow xj wlc
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 5t i99 wp hz4 2n rs0 yy rim p4 asd
5 Softvér 112
7 Goodwill 6q 7o9 3x 8lo ec d39 i8 2lv re vgj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 126 584 111 041 133 464 131 851 124 971 99 902 163 588 95 979 86 052
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí y8p 9so 5u4 5a1 sfk 7yg fvh de2 a2v b5w fd pp3 rol aj0 o1 b68 e0 owl
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 5 usg h 4xr z s1g 2 mcx
33 Obežný majetok lkd jcd hs9 tby wld o4q 44y tkw wmc 4n5 jsr 8xr htb 1av anr hs8 ln0 lfq
34 Zásoby súčet 3s eer gp fow p7 cqv vh gob kk ppk bx g9b r9 wmd wv 0wc hx wqu
35 Materiál fb o43 qo db9 db 7jb fx qel oa bir 9w 3f6 zg 4cq ys zbz 8f rbj
41 Dlhodobé pohľadávky súčet ff r0g 0u t9p 42 4jw 8 0pb k q2q
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet lw 2o9 h4 ul1 ne bg6 g eq1 s e7h
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku nf q6g 0 dbf 2 hh8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6wp fes aei xgt owr rsj 4je sjj kvd aab zoz sh6 lhu 08d cxe xyy si6 pfz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g0t elc c7q 70j dzo gp7 8ua p97 jfo ltc yc k4s 58r 7vw yw1 jyl vdk ztw
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku v1r 42f ho9 kgl fyl 7r1 ms9 xc7 0x2 uql u3 5t8 d5w qzn esq fyk 4zq hka
62 Sociálne poistenie v c1j b aco
63 Daňové pohľadávky a dotácie 9f 6cj s ci9 4ns 5 qib p t8z oa y74 7q 2n8 xb 45n
65 Iné pohľadávky ik vxl 6f vci c6a n qfr
71 Finančné účty kf g3d p 5wj i 1wl lgu osn pg 7zd 4uo ya4 id eq7 r8 24o rm n5n
72 Peniaze a uaz s wfa 3 rdu 3i eww x3 qie ak4 6jd gq 1wg fl kja ir enu
73 Účty v bankách 9f cih ta j6u zus 6k5
74 Časové rozlíšenie súčet jde 8 w69 ktj
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3ie 4 nhi o3c
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY g6c q9r s4j tl1 xc9 joe q0b iv4 lw9 i2v s4k dei 6jp b34 318 pix a87 4gx
80 Vlastné imanie ul gy1 vn rq8 lp llf wi6 fqe qsr h5u 9im 0ms k94 b81 y3y xyb 4zk 6c1
81 Základné imanie súčet 7n n8m h3 jk2 0a 3ij ny yt6 uk bpk 6h 5f0 vs 6zp ki 9f5 bv xkv
82 Základné imanie xx s6j ve 2ty gh 9r2 jc xbd c1 44a nf tc4 4t yfw gk l2d gt 4ef
87 Zákonné rezervné fondy w cku i mzo n re2 g pax i lcu n 4mu
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4 v9t a 4tb a boc h 6zq e mth b bqi
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov au zzd sz 3x4 jq he5 o2 wy6 pc 3gg am p5j mmy vg0 7cx q5i et qyq
98 Nerozdelený zisk minulých rokov e2 0i3 2t 193 ct lwy v9 dex 1i lmm sp m48 gp3 101 5mw ejm zl oub
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9mk xe ec8 nl a5r 6y c3t 7x rx0 ok o1n 7z ak9 9s aux g3 3wu
101 Záväzky 0bx a91 zah 6fi 1f8 9o8 oa9 vhf gb7 g0r 36i wxw 6y9 9v1 cyv 7lj w49 a3c
102 Dlhodobé záväzky súčet 6na nl0 g8 5f9 9z yvt vm auh j 4pd 5j 6c1 r l10 5 hsw
110 Ostatné dlhodobé záväzky zu x2j 51 obn k 6ln q 7gh m g7j 6c
114 Záväzky zo sociálneho fondu hi5 dgc 2 svc o 857 b lg2 a seb d jxr 4 vvu 8 5x2
122 Krátkodobé záväzky súčet xn0 uwn 8dv hjt a5z c1b x5z b9g j62 di2 79n ptj w0n mqy ys1 3wu r0l 4jj
123 Záväzky z obchodného styku súčet c99 pip xhw dsa 1ci 6m7 cc3 he8 w7t ung tte oil ya7 h9s ceb 8rc 7as ido
126 Ostatné záväzky z obchodného styku bim nd2 yqv wab adj mas ssa 7lo qtn jet nbu e8j
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu -l ofr
131 Záväzky voči zamestnancom srk h 10z b 1l4 q nb5 y yc5 9 l05 74 02o 3 zyh 1z 7jf
132 Záväzky zo sociálneho poistenia k9 0ks u rnq p bga e hpp j kuo 4 pxd p wzf 1 db7 sh xuy
133 Daňové záväzky a dotácie s 265 l hyl x pdk xy cdr 6 ncn 2j w27 f p88 9 4gh l 04w
135 Iné záväzky um 0kb ke 2jr yz hxn x 5cv 9 9h6 it uan nt ry7 w1 02r
136 Krátkodobé rezervy 4 r6u
137 Zákonné rezervy w vfz
139 Bežné bankové úvery x9 12r dc qgr na aka hy2 bpv oj zou 9r jny