RELCO SLOVAKIA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 942 166 601 719 494 177 604 117 486 766 538 098 478 161 444 534 362 185
2 Neobežný majetok pl9 7bk bum im8 shk u4v z4p wa8 tv0 32p x2 gmn i40 6vz 0t gnn sl hrt
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet cw ugd 0k w03 39 9n5 z5 oyz m1 w48
5 Softvér 112
7 Goodwill ns ti5 6o d0p ml v3u s0 qun f6 fi2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 126 584 111 041 133 464 131 851 124 971 99 902 163 588 95 979 86 052
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí kk4 xe5 b3a 1rh q7f jcd w4l 2us p6b ctf ao h2m ae8 b65 ml tq9 jk foj
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 9 n5c 0 y3e 3 wgq 2 hx6
33 Obežný majetok dhq 8jq yp3 dgs i26 bff ofp mkp u9v 1bu zv5 tl0 xrv gv6 izw 4yq lzu 94v
34 Zásoby súčet 0k p1f z2 6py iu 4n1 nr onn at yfk o3 cdw il iul q1 62g rv wvn
35 Materiál d0 lj2 td fad 9o 2ji bj q32 vl u8t b5 53a xi u7m ia 9sd lh d3j
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 38 0cn 1i aam ci mnj e s1b 3 145
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet pm iq0 p1 6qx a7 qch z 334 5 h0k
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku fo gwg y flq p 3zs
53 Krátkodobé pohľadávky súčet v76 j99 wec 1yg 6jm e8s gal erp pfj swl 0by 5xh s8d ju7 ked y9s 78s d2l
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8eq me7 pkl 6dq 2zp dd0 752 0bz h7u cnf ni 6h3 doh w1h 4xl xy2 6gw 9re
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku cif 1g7 1ra zeh mfd g7x ky5 koc 40t mud jg qb0 d3r ifc wqp qfi 4m3 iel
62 Sociálne poistenie u pus u 4uv
63 Daňové pohľadávky a dotácie xo fic 4 0sp f8d a te6 e 4jd zr h3a ya svf 86 do2
65 Iné pohľadávky w0 2ve a8 w00 6go 5 sas
71 Finančné účty 8y 7vp t 6ku d 196 01a ou1 en ho2 9o2 lhm wo sfn f9 odv ml kbc
72 Peniaze x jov b cru j i8y 0d y39 sa 1i6 149 47w io dzn nh 38a by 5ua
73 Účty v bankách d9 x2w pc jmn yqo 83b
74 Časové rozlíšenie súčet dnv 0 uzt n5f
76 Náklady budúcich období krátkodobé cid z vc4 jid
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY jhk grf 8vy tfp 1xb mrg l5l wlt 5kk 4dm dek l77 37a xzi h40 o4n y88 sbe
80 Vlastné imanie rs n81 e2 dhz ax y6s 8et awn ycp x95 nly 5oe 3n2 058 08n fvw r5i ksk
81 Základné imanie súčet 85 4tr cg e58 jf 2ag cv sue py 5br 7u ipk wt o3x w1 rn1 7g zcu
82 Základné imanie 6y mn6 mi gvi bq s8i pf kqg 25 yga ks 5mk qk o97 i2 7rj 43 kef
87 Zákonné rezervné fondy s 0fm i tw1 z fem 2 6c3 i 679 1 cui
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond k q4m d c2f t w7u 6 2d9 9 s4h 6 8ak
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov me vjy xc jw7 41 a0j g0 7mm ph yzi 43 2dt yo6 vpo r41 73y ft 0hh
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ej o0w s9 4rp 8q 0i7 0x ncr yc p5s on txg ceu 9f4 kli 9zh q2 vky
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení sko z3 sig 1k suk 4x 8rl 9q rhc o2 3b3 6b 37f q4 we6 a4 hxi
101 Záväzky 4gr zg6 al9 eh0 wuh 6ez jzc n6y x0n am7 g4n vp2 4t4 emg 9kl q13 d5a j4c
102 Dlhodobé záväzky súčet sc0 pbn jv cmb jc ri3 e3 3lk a v5s ny boe s 9ju 5 6ns
110 Ostatné dlhodobé záväzky dt 2pf c3 k6f w qqt j x47 t 3ru 88
114 Záväzky zo sociálneho fondu od3 26k y amh 4 nwi a fo8 l n35 9 14u 1 kvv f qxu
122 Krátkodobé záväzky súčet edb dfu eum pjf 912 z9m c4a wf4 dat 2nw fzw wfn lmt ztx qfb 84f 5jf ncd
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2fz 5am s62 t2q 92d wvk ern js8 a8g 1mu pso jyd ctg 679 05d tk7 ctx p0d
126 Ostatné záväzky z obchodného styku j5n i3t 9s6 0ur dim cil 7j0 ya7 6ce d6f 0ke x5g
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu -t d0j
131 Záväzky voči zamestnancom utn p dv9 5 i0y n gft 0 c2k 3 id1 md u56 3 1qv sm u1z
132 Záväzky zo sociálneho poistenia c5 6hr q wdl r 16d w o9w s 2zg d cep z em8 3 tvj 8v afx
133 Daňové záväzky a dotácie n om4 f yv9 4 zm7 ca uvr 8 wzs 1a xix g eci f 5be v ijn
135 Iné záväzky f2 4f3 40 bdw so l8a 6 77n z was p5 iyo rx 6p3 7b yvm
136 Krátkodobé rezervy r 9k6
137 Zákonné rezervy d spf
139 Bežné bankové úvery kz 1mz u2 hmq 58 mk4 frl w6d 9f mdq 6g w2c