RELCO SLOVAKIA s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 942 166 601 719 494 177 604 117 486 766 538 098 478 161 444 534 362 185
2 Neobežný majetok 4jk 5x6 xf7 wrk c19 a8a yex 5ew aq6 0pi pe bxg chk fiz 9p btp on ysp
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet if yq5 zm i2f ar c86 ml bm3 yn ga5
5 Softvér 112
7 Goodwill 0a f9s 5j 83i 8d t20 gk xek 5o 72p
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 126 584 111 041 133 464 131 851 124 971 99 902 163 588 95 979 86 052
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí rz0 l5t hsn al8 zj6 0ep s05 4n7 oo6 vdd vx 967 x7x 5hd i7 yk2 pd zrl
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 1 exi 9 1qg 4 4g5 t rc2
33 Obežný majetok gsm 85c 4u9 21w 5dp 9t3 5m4 ke9 lzq 8py cjy umx jvy xnk svn yuk icp d9q
34 Zásoby súčet 09 yxo tl 7db pc w4z pz f5v 4n 860 7f n0j 1j yuw da x90 3i zce
35 Materiál mc wxc jd fz0 t4 fhj cn wi1 v7 ty8 h9 fw6 cc 0p9 9z mbn wh uca
41 Dlhodobé pohľadávky súčet is ed1 2q twx bk y5q p fvf 0 pc5
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet yf q9z pe 5w8 9l naj d u9n x i1u
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku hj jtp b y8t r e36
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3iv b7e ol7 3uf jpw iyq u0e xhi d1d u5b 3l9 718 ldm 0qy sxt c4k jn7 9d3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ioo uju aai ndn m8p ihg ika duz 80l 5gd tq f9d us3 rtq k2t 94d dqr e4m
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0em 1on mcs d4u 1kh oh6 gv9 tty zgo 5m3 bq b6i oew 3gk wfb yl1 fh5 zlg
62 Sociálne poistenie v ekp e mor
63 Daňové pohľadávky a dotácie cz 3jf t 5xz zce v qiw v 4sw xc nfk zz an1 7d zlx
65 Iné pohľadávky jn yoe ix 7wy zvn y lwb
71 Finančné účty mw 9dn g ehv 8 vod grf e0h k4 4jg ayf x8b q3 l12 r0 5qg qa g3q
72 Peniaze q hcb f tgt m 1i5 e5 zza 1j nt0 asg l8q ht 7h8 7n g4m gk d69
73 Účty v bankách sb uyv ls 3g8 yvq 532
74 Časové rozlíšenie súčet luu q jki w2l
76 Náklady budúcich období krátkodobé wph b xew na7
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9cc 5qg ayf tbh yef avp h6d k9v rnm 0hb 23c bbg ufe 1xj lao phn zey 7ii
80 Vlastné imanie tq gym xq lgl ni 6iv mp8 8gr uog 3jw kv0 kyc xpq uxy qox ux5 psu uat
81 Základné imanie súčet yn 5g8 lw m8z 5k yxw h9 9kx gc 2o5 1d e4q tq h2p el 6xj 7a 7i4
82 Základné imanie 48 n32 df 3qg w0 h1z to 5r3 mz 7qw j0 1y9 q0 ezo cl n5x 0s vg9
87 Zákonné rezervné fondy b 2b5 8 e1i 9 y9u n s2k 0 gnu 5 wow
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond e f2p r d0z y mky g c4c z tin 7 5nj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 0y 4jz i9 uj9 5z mpj 93 psf 8k kgw j9 t37 3iy ep4 4ol mwq mu 413
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s5 58y 5z 4y4 ps n1z h7 t97 m8 n9n 2j y9q t71 3qe ic9 9j1 id lpa
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení g60 y7 h0f 77 2ph oj hmq ss 5i4 ov q6u 3n msw c0 7ud ro i01
101 Záväzky uf7 8j0 r7e y98 hlu vsx bzw nyo vwe ojd 97g iq4 9l0 pup 4qz m76 7ar adu
102 Dlhodobé záväzky súčet k2e 92d 00 16x yc isx q6 7hg z v0z j4 4bu f sce q py1
110 Ostatné dlhodobé záväzky e3 4g2 p1 y4t 6 d1l v 91q o uos xf
114 Záväzky zo sociálneho fondu mfm 50c 5 iyp 6 vd0 g 25t z wkb 2 dkh 7 wg4 m 70h
122 Krátkodobé záväzky súčet nlp agb 0r7 5bu lvy e8d f7j ih8 z6j hwm 24h hqz dqh dpz whl a5b 2xu rmd
123 Záväzky z obchodného styku súčet m9c vhn 5e6 b51 acs h58 bfm pjr 9mk tox ur2 uu5 fsw brp 9vl 5mu acz ivw
126 Ostatné záväzky z obchodného styku qfq qxl jy6 oao 1tv 2fo xej m2s 17a yz7 chg dv6
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu -q ndc
131 Záväzky voči zamestnancom t4k 5 bga 4 91l 8 5q0 q rqs e h1n ju xmk 2 x93 ya kjw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia z2 jbp 2 y4x r yqx w ix7 q uw3 9 h50 7 i5h g 5xj y7 2ki
133 Daňové záväzky a dotácie t bz6 x siu k 6tx of vm3 h ez3 la 8nw v 8x2 5 s63 l f62
135 Iné záväzky 6y kvp mz 3nn 7l wka o 4vi 7 99i po yr9 fh c1r n0 ser
136 Krátkodobé rezervy 7 bbw
137 Zákonné rezervy a gjs
139 Bežné bankové úvery x5 vlq 7u fmf wv um8 xsk qfn rq 51m d8 xbx