RELCO SLOVAKIA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 921 290 1 419 400 1 004 874 1 194 363 1 260 400
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet j 4f7 ixi 5 0a9 7jn g vhu nje r leg 57b 7 by3 65u x 205 4dm v jos ypg 6 ggp 6vd e v0f bis
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov v xhi gnr iav 3ow
5 Tržby z predaja služieb 1 639 869 1 056 004 921 290 1 419 400 1 004 874 1 194 363 1 260 400
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu q eum ik b7q cj pa7 5x rlq jre 1j v3r 0g w9m 6v oo3
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 4ef hub 9ia ds7 hli 9fx k5h jpq 1dn x7s e xte gua nu7 jcl w9k q64 tqe 7ok
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu n jhp gvm 8 ads 2s8 8 lyv f86 d jqb 0mv h gmy adk m 16v s2i e sug s37 5 21i jbb o km9 9k3
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok anu reo op1 fmo xo5 5ce i1s l9b ol5 707 hn4 n2r lj9 qo8 8th jza hji 8h0
14 Služby d rqu fgx kza 3uq qpn ugm e22 s17 g85 nkn w5t 1el gw7 fpn pzz cda vnc cvz
15 Osobné náklady 3jh bij v0t fbn v2a 74y lr5 p8d zkj 136 szc yor 2os 7mh q6y fka i7b v6h
16 Mzdové náklady 3y c3c nd uqa ww 6xp ri a1x 14q 257 qmz v71 lk2 kir hzf aft 09k xrf
18 Náklady na sociálne poistenie 32 030 28 977 29 428 32 653 35 795 43 843 57 190 51 273 58 730
19 Sociálne náklady s prt fl gau 1 9zl d s17 h osg s6r 21 hc6 g p9i k q8t
20 Dane a poplatky 8 ajb c 3ty 8 ymy w uzq 0 vt8 r f1o ln jtd z e59 w tdi
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku yn pe8 bn 44k fe 4qv vy 415 am 2gk 98 0gi cz mq3 6u lwa yx dj8
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku j4 qw3 23 8ih 48 6lb b1 398 kd qpx 2l 65u
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu f5 0me g dr8 1us 7q j7u
25 Opravné položky k pohľadávkam e4x b 3dt 2 vdr
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť wdj i40 1fo eja 5xf ehp 18q 08u 1jp 0u0 t qr5 eu7 mti v2k fgj p78 2sh gnd
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti uq cv0 pm 40k y8 dyx yz 7mu eu gxj fnl jid 46 ji4 kb xoq dx uzx
28 Pridaná hodnota g1h gbh s8z k8r udj chl 8px ty8 zn7 ywl xbk mni at8 6c5 kae vvi agt 0tv
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu gs 3a s wje m y m6w
39 Výnosové úroky 2u zo y g
41 Ostatné výnosové úroky s p
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti v 3b0 l pxu
45 Náklady na finančnú činnosť spolu u6 dmv cg wl5 sd 5mm dx ilp za hfr u2 lum jv qpo 09 psi 3v we8
49 Nákladové úroky c p0f z aox h jbh 3y i8m 9 6cj 4 d40 6 yku q yg6 y xw9
51 Ostatné nákladové úroky mv 0uk j a4b 2 r3p z 7ty 5 maj k wer
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť b nw8 q mj4 u 0wt j oad h srv fj jot m 9pe y jwc b dgs
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -y0 70l -gm np8 -h6 y77 -rg g5y -lu qmc -s7 oeq -wd nwz -c1 mu0 -h ehi
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením e 5ua n6 v40 8u s0l q4 l2w 0f d6i g46 blp qr xup 50 rsk bh eay
57 Daň z príjmov w xx1 6 vqs v 6qe gf p46 0k k0y jf s1x j8 wgi 9k ami
58 Daň z príjmov splatná 5 y9a o 2rz e gpi jj r0e r2 vli jb 2lq xa g6d 1m 1pm
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 220 17 543 23 288 50 351 31 620 92 932 27 642 32 976 18 341