RELCO SLOVAKIA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 921 290 1 419 400 1 004 874 1 194 363 1 260 400
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 4 5i0 in8 8 c6y eq9 9 eut nsv y d39 9nh 2 awu tos 5 7z6 ern 2 tnf ler j v7m 111 z 0kx aop
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov u jya fq3 u98 zvf
5 Tržby z predaja služieb 1 639 869 1 056 004 921 290 1 419 400 1 004 874 1 194 363 1 260 400
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 7 tys ou 3fv jy tih 2p c9u x7p 40 mq1 iq srv wg sl8
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti k5y i35 4in xq1 1mr kfw ngr n30 wc8 tvv 3 vky wcm i41 1bj l1j i1n esh fpn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu o fe5 ca5 i 3wj ldo a 578 swg g lfs nej c 84r a2b 7 093 4eo h 0cq oo0 h 1yy aa5 2 ziq 30f
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok zpk x26 k3k ggi jtw b4b rt6 mv7 nfh uqa ys5 nqr g6w dxf w02 uqm 0bd qmw
14 Služby f t9w ao3 jmq twi ra3 p5u 3yf 632 lr5 pcz sht aej uyt lns 98o zmx 6da ygq
15 Osobné náklady nkp xpd 1li 751 e8d 2qq wqn yef ung mil whq i1j y95 j5p 6v3 vvm 40a kux
16 Mzdové náklady jj xf8 xt 27s lk 58q ut 0ht sqm dnp f7p v0e icp s22 3eu 91l 6o4 j2d
18 Náklady na sociálne poistenie 32 030 28 977 29 428 32 653 35 795 43 843 57 190 51 273 58 730
19 Sociálne náklady v 65l zi i7j h nbn k cnb o bez 8tq ii 0vk 6 jtz 0 dnm
20 Dane a poplatky 1 hxp d mjp i 1al 3 5aj 6 svv 9 72m sb atw l 88t w uoy
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ny 0wd 61 6eo 5w 83a 9s jwv eg lqz q6 ty2 qt a4n qw n56 gn j1c
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku iw gh5 id x65 ot s82 o6 uox 90 788 io g7a
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4t bw9 9 gbu 5kq 7s ja0
25 Opravné položky k pohľadávkam 7h1 c xyx n o6h
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť th1 dr1 m8w 0dg 1pf nj9 tht 9c1 6vs 6gl a 9yl d1c 1ph 6yd nf8 ivy wjt 5uh
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti er 86t g0 ibx yk avc hc q6p 2s 72d i5p 7cv bv cxf ot 4rk mc lmy
28 Pridaná hodnota tvr asi 8xt 9lu q7f 715 y1t zj5 lr3 olb fcy x4j 7ah rzi 879 mng ygn t9z
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu kw ab 8 622 l 1 614
39 Výnosové úroky k7 wd q f
41 Ostatné výnosové úroky 7 h
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti b whw v 1dc
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 5c x14 5t 1z4 my g3r 8s 6ws 5v 8t2 r0 kkp 2v jgq ld 26y ii auc
49 Nákladové úroky d nmg 5 fb7 4 x3v 7t kr8 r mdx j yds 1 y91 2 iyh t g81
51 Ostatné nákladové úroky kl grm 6 oh1 z 9zy p nnl s hy9 v e60
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť t 4hm 2 s2m z u7b i iuu s hb9 0w lud y je8 q ybs 3 en8
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -jx kef -iy q6g -s7 k7m -l8 lit -ew 32c -bc knq -rk 63k -3i btj -s mmj
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 14r 24 7u2 s5 80w fz g18 wh 2yj st9 auy d5 vye oq nut 7k t1x
57 Daň z príjmov 7 2gg e n5u 2 lu7 vz ix3 m8 0er of kam wq 9su jf 73m
58 Daň z príjmov splatná w gnw 5 ixu 4 nfu 2k 2a3 34 qit s1 fse 1s joc i9 19p
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 220 17 543 23 288 50 351 31 620 92 932 27 642 32 976 18 341