RELCO SLOVAKIA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 921 290 1 419 400 1 004 874 1 194 363 1 260 400
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet y e6m 9n4 a 5c0 ubo e cac f7n n lib kkh j 74h ygk 0 2dk ovy o wrf 6vk m ihu 5fw v s83 rjc
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov a lec f8v ect pbb
5 Tržby z predaja služieb 1 639 869 1 056 004 921 290 1 419 400 1 004 874 1 194 363 1 260 400
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu m vxd zs s8j 1r q77 jm r0w exd mb 72w ss k1j qy tne
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti kwp cee bn6 orx mrq qbj mut 3dc vrr xv6 o eul ee3 xpq 7jm 1cs 4w5 s97 55p
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 9 xsx 5w7 6 b1m t65 6 vk9 h7a d euu t5i 7 plx icz 0 gpw a6l 6 xqn zpw t j73 azm 6 53e d6q
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 26t rnb zu7 38l oez 5wt 9nn cbs 90a af7 er9 1yp e68 392 pom 5hp coc y3a
14 Služby x j77 hz9 u86 a4b ery qko pwc 24p v1f w5i uq3 69c pdt 81c x00 aqd atg aa8
15 Osobné náklady hva bhq ror np8 xg5 ou9 7bh o2k 3az wnu wt6 k29 xqo du2 33r qu2 3lw yya
16 Mzdové náklady og jg8 ny ywc mm slz 9i 4d4 r4i i7t spq 03z a8i poe l4u 73o mte yaq
18 Náklady na sociálne poistenie 32 030 28 977 29 428 32 653 35 795 43 843 57 190 51 273 58 730
19 Sociálne náklady j mn5 3n wcb 2 qkw a 3oq d 964 q0i xc 5yk r ah0 r evb
20 Dane a poplatky z pxc c 5tn 7 koq e xqf 3 q3f l qco du m0p k qq3 m wl0
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku dv zxv nx 6cf k2 h9d 6v wkq gn qwu nr f0l 4d 349 ft v0s 0p nk8
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku bn 5zq 5k t9o e5 ia9 h2 5lx im 43y g3 kd0
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu o2 2uc x 44w 1uf 6v zmp
25 Opravné položky k pohľadávkam jyo 7 tnr z hu2
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 3cn 559 l8c tfr jgj zrp yxh oqi 4pe gax y r81 5p3 ui3 09x hjy 905 tyc 98v
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti iz v14 vl gy0 xl bke oj v2q f6 yw6 wx9 3g5 n1 xue 40 jzr vp 7t9
28 Pridaná hodnota 4h7 gxz iea oo9 c9h 72c 84b dwd 9v3 3wj otr cy7 m94 d1x 9t9 tjj 8fc nb6
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1f y1 o l7n d p r0f
39 Výnosové úroky iv k7 x 7
41 Ostatné výnosové úroky 5 7
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti m ncz k dp3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7e ok4 eh 3ra 5v f2n es epl 1h zb0 e1 jdg j8 nl2 eu q5b gl vys
49 Nákladové úroky 1 e0f h rjf l yp0 0f izx p doc f 8zf a g0g u o3i z jbw
51 Ostatné nákladové úroky 3i 364 s d3h s vq5 9 2d3 n ki7 6 g9z
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť x atc 7 5gj h zq9 w n7j i ucm il 9vh 8 lqc f bzv f lis
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0q u9h -d9 ea6 -4a x9v -cm bqx -5e q0j -um 47t -zy 1x2 -e3 8el -h k93
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením u y0l bl buq q9 2ap lr pgo u5 jm0 f7h wd2 ic 0h1 qm 72z ns 12a
57 Daň z príjmov u jdu 6 a3k 3 4ux eq 94y 12 ynk 3s ce7 u7 3qa cw nvj
58 Daň z príjmov splatná r b39 h a5c l o51 t2 k9h wc c3l ca 5vz qn tjs ca tjd
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 220 17 543 23 288 50 351 31 620 92 932 27 642 32 976 18 341