ATIK s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
21675/R
Dátum vzniku
27.05.2009
Konanie menom spoločnosti
Konateľ v mene spoločnosti koná navonok samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Základné imanie
5 000,00 €
Predmety činnosti
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovtaeľom živnosti (veľkoobchod) (od 27.5.2009)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 27.5.2009)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 27.5.2009)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti slžieb (od 27.5.2009)
 • oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky (od 27.5.2009)
 • ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 27.5.2009)
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 27.5.2009)
 • prevádzkovanie výdajne stravy (od 27.5.2009)
 • počítačové služby (od 27.5.2009)
 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 27.5.2009)
 • vydavateľská činnnosť (od 27.5.2009)
 • administratívne služby (od 27.5.2009)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 27.5.2009)
 • vedenie účtovníctva (od 27.5.2009)
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 27.5.2009)
 • reklamné a marketingové služby (od 27.5.2009)
 • oragnizovanie kurzov, školení, seminárov, kultúrnych a spoločenských podujatí (od 27.5.2009)
 • čistiace a upratovacie služby (od 27.5.2009)
 • poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť (od 27.5.2009)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 27.5.2009)
 • kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia (od 27.5.2009)
 • vyhotovovanie programov na zákazku, aplikačné programové vybavenie, distribúcia, predaj a sprostredkovanie predaja informačných, technických systémov a servis programov (od 27.5.2009)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Uložené listiny
 • Zakladateľská listina
 • Výpis zo živ. registra
 • Podpisový vzor konateľa - Viera Kacvinská
 • Prehlásenie správcu vkladu
 • rozhodnutie jedineho spolocnika ATIK s. r. o.
 • Čestné vyhlásene o zmene osobných údajov
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
06.06.2020