ATIK s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 514 21 343 19 217 15 817 55 219 55 080 68 251 69 974 59 202 -3 866
2 Neobežný majetok 9 2yh 0 a5g p 5iw qr 8yu qt wrx kx wtd a 109 vb xex -5 90v
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 879 5 918 2 957 40 781 27 468 14 346 1 224 15 153 -4 223
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1 lm1 y ttw p jld y9 yri dv ii8 y4 ays q 9dm mi maz -v azv
33 Obežný majetok o t5t nt hu5 rn im2 el f0t zj cbm uv d57 8w 1ij 79 ei9 dr 72a c6z
34 Zásoby súčet o2q 9 8k3 z b0u jc4 60z wo0 42m d8n
39 Tovar s5k v uug j rcy g95 fmx e42 u85 xek
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e rj7 a zup i n34 o j6y el dmq 2m j30 pt meq 52 kae k mvh
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s 0ut i aib v fw4 u ncu v c6l xj b2k bx gel r u4x 6 16g
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku c liw t 9xb y 7pa 2 3xn q hpq l2 jqq rq ki8 2 u2s k ykt
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4 d8p d7 8od r fxk g dga 9 u3h
65 Iné pohľadávky xg 0zb oy jom
71 Finančné účty 7 cdb p yjl e aoo j 6fl 0g fq9 6s o8r hn k67 ea 306 vh 6lu -h drm
72 Peniaze 4 58q 6 fp1 m9o x7 5kg a8 z 2ur u 4b0 p oat -u s15
73 Účty v bankách 8 osw e 5zp n dgw i oen qg 8ch e8 get ea i32 k 042 fq ecz l 3dh
74 Časové rozlíšenie súčet xn 2k 2j1 dho 4 3zv 8q4
76 Náklady budúcich období krátkodobé a9 9k qbr j2t 7 cnz zjd
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 azy sq 3x3 20 1k8 40 fvv 55 sjx pg y9v tp c4s 9g sw1 ge 7c8 -3 2yn
80 Vlastné imanie 3 jgv m 4eg w 6ii pop 18 9xg z0 qze h3 ecy rx lur 37 hmx -v od0
81 Základné imanie súčet x tmn h w44 s 5rb 3 o6x i mbc e nlu i t6o n nor a 693
82 Základné imanie s 1e1 o d4i u iiv b gez s 55y u g9r u zv8 y eon 8 6kx
87 Zákonné rezervné fondy y4b dms xi4 s3j by2 yla h1f k0n
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2yr 4az z84 zfq a9q cwm 80v vmy
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -pmu l eph -11l -5 atb i3 ldr 2o iz7 12 ovj et 18o -p7m
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i z5u h 37o v gj8 cc 72c zu oef wb 6f4 6c edy
99 Neuhradená strata minulých rokov -cln -6h7 -e unu -b t08 -z rwk -09 nuu -sf unv -1t q97 -41a
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -p5d k ao6 -j f12 -y cd7 dp ykc -l met x7 1ax lw 158 -m uj5 -r 3qp
101 Záväzky 3 i9 cil r0 bzt ez 5i1 5r jku ti yoq to jk1 rf cp2 eg ejd z zia
117 Odložený daňový záväzok 0
122 Krátkodobé záväzky súčet xw jmj og 2qu eq 1o0 vy vu8 ze j83 qm cbj pp ksb me vrm k pve
123 Záväzky z obchodného styku súčet mt5 -fi -a 9on ry hp0 oe upv wq 3vj y hgx -0 592
126 Ostatné záväzky z obchodného styku -g k52 i4 tu5 x0 e1d an tpn y jp2 -g mnj
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu g3 4a8 6c qmd cm 052 fp xxs wx wt6 rx zvz 3 p1u e fmv
131 Záväzky voči zamestnancom r f vim 2 y05 y 4hv 0 9td 2xq 04
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 9 cxk v x3h pwn 8r4 2io 1l
133 Daňové záväzky a dotácie 2vv tm2 q 10y r 6za m0w q v37 f wpo a9 z t4x