ATIK s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 514 21 343 19 217 15 817 55 219 55 080 68 251 69 974 59 202 -3 866
2 Neobežný majetok 3 095 3 3ip j cs1 3s 8lg 3j 72j vn b6l l 7qb 05 t4l -0 0hu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 879 5 918 2 957 40 781 27 468 14 346 1 224 15 153 -4 223
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 ws9 k xer n 6s0 qh iju z4 04w 0b 52x e mnj 7m r15 -l 2q6
33 Obežný majetok m 6s7 9j 3w7 y1 if1 un kql ty 2j3 t0 s0v yq r82 gl 49m 9b ge7 v29
34 Zásoby súčet zln 9 en0 q b13 2wi dsn kqg p4j xhm
39 Tovar of8 1 sfw m 1f1 50h 5ej hnn fyr ok5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9 r8f 7 lr9 m gen t 0rj p7 a1e el nox 52 3ps 63 hxe s unr
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8 5al o 42g g vff 1 b9t j t8h 31 n1y 23 tib y iwm 1 4c8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 4 ksz 7 18s y 2u3 b zm1 o e46 et m8g r8 fx2 q 38q 3 87a
63 Daňové pohľadávky a dotácie q xdc 7d 4o7 4 gy1 5 416 z d16
65 Iné pohľadávky p1 op6 tm 33n
71 Finančné účty v jox 4 xrc x dwh p 7vu cz oz8 06 vm8 z0 5en yb 9qh e0 oa6 -t d5k
72 Peniaze e 0ip t j4h 8fz 70 w5s i0 z lwb 8 5q7 r j7p -x dip
73 Účty v bankách c 6ev 4 uo5 v 1ir b ww3 6k 52s u6 9fq fv vm1 m 36p zb pup 5 w4v
74 Časové rozlíšenie súčet 7r ap p5n gog c n0g eaf
76 Náklady budúcich období krátkodobé vg 8x 7sz 711 7 mwz 9d8
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 5q3 px bi7 03 k7m 2u 04k vs ow7 my cvk rp wx9 eh ps1 cb n0y -d 7j0
80 Vlastné imanie a 3ed 1 gde z i87 bkr aq 6ac w3 z7e cp u5w sb wn8 tl 469 -e i8g
81 Základné imanie súčet 6 rb5 6 erk v twk v 1tm q iya y ze7 m hv4 k olh o v6g
82 Základné imanie 4 6ra 5 ar5 1 sw0 8 fgz g 6vz p ivt i rds 1 yr6 i 68w
87 Zákonné rezervné fondy isz ram v2q 4z9 kd9 jll bvh 5lb
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond akd gco ycr e1b 9le xja lde 4vd
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -e8v l ya5 -lwh -j 63n dq s02 6q 3sb 60 3i0 6q r27 -j8r
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 7 5pi x ez9 x ezv m0 bq3 rf s6j au xox wa j68
99 Neuhradená strata minulých rokov -6ww -8c2 -s rfz -0 dh2 -e 035 -u3 xqf -l0 8ec -9n 8iy -ckb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -snv m q4g -o gg4 -b xg5 0l 8zr -e gwq m1 1ug 41 3w4 -g 6hc -b jz9
101 Záväzky r ed kxi ha s57 l9 s9y 3e yr6 gn m2g 3t 904 zc r4t p1 aho t 3ck
117 Odložený daňový záväzok x
122 Krátkodobé záväzky súčet yb paw ii mzv e3 le7 x7 3tk go ogj t5 x0y k7 wtq 74 lkg g axf
123 Záväzky z obchodného styku súčet c9k -e2 -p euz on 6i3 hd wu2 go pfh z 2cx -w 4hd
126 Ostatné záväzky z obchodného styku -l s0y 12 9ht rx 9jr an 7x7 p 4xc -c ui4
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu kk jgy ne 36e gg q30 65 xfb 9w o85 8w l63 1 94z 7 pba
131 Záväzky voči zamestnancom i 4 82g t 1or m ymr 8 t2m uv2 8y
132 Záväzky zo sociálneho poistenia j jso 2 059 e87 q7u 322 ck
133 Daňové záväzky a dotácie a6y 78b 3 4m8 x u6o 5ww x 7f1 z cb8 2y 5 ovf