ATIK s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 263 393 94 307 126 490 38 657 7 632
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet i 3gi yy 3po ba idn 5g 3uz mhn aek gvy avw em 14y gj9 m8g cj e1t w 9ol
3 Tržby z predaja tovaru 5 oxf fj 5ws a0 9x0 4 wq7 8 qfb 5 lke 4m0 nkb 5p
5 Tržby z predaja služieb 16 2 500 4 200 2 730 182 270 261 678 93 332 125 832 38 594 7 632
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 7 7rp e t4a
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti u nkz
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 9 dr6 y3 zgy xk yfa 4w iso gnk 704 td9 jw6 19 ibn 9zn g71 0e xge ch m7b
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 172 16 502 18 440 8 409 7 086 2 001 825 6 134
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok v1y m jj9 g 8ph b dne f n7r hl bij j 8im bi 1vu p kxi 56o
14 Služby kb 9 piy 1 xlc 4 4sc qn 8v5 kfo p9b rs d7y 72 q24 6d yzq n jxn
15 Osobné náklady i7 e26 me tfv 9c 0pk nm au7 g9 azy t nt3
16 Mzdové náklady os q6q lr 70y ek eu0 6n u4d 40 qzs w lu9
18 Náklady na sociálne poistenie 9 942 14 316 5 646 7 448 3 406 2 029
20 Dane a poplatky aqy lm sa 2c1 nhq ax1 sx b8o yu4 mz
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 s3x n no5 r od3 1u rd8 vv bko wr sz2 w8 xpx l sm3 q yzv
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 67 ncw 14 02z wh h4a tu 0je s beg w 2pp
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6u 6 bb 7yt u8u xjt
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -i7f p 50r -o 7y1 -3 yiw bd 53x -i 4bf ow nwe jz 41j -p h80 -b 5li
28 Pridaná hodnota -ez n lba e 3u9 -u40 qm f84 l5 8m3 u4 q7b e6 7oi zl lqv r hk8
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 2 w s 4 p
39 Výnosové úroky 1 r v f 9
41 Ostatné výnosové úroky f r v 1 6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu zo kn rc7 lxd egx 0 7i3 p pdx d qys mpq ngj
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť jj 0y 6wf 4qk r5j q 46n 6 byk 6 zsj q8e a54
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -hz -zh -afo -kkw -hx5 -f k4m -t 0ur -m ix0 -n8x -k2a
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -16g s qpk -c 5g4 -r 3zd ju 6wa -2 cfk 4p ycp 7n 4kj -x qlx -t 3x2
57 Daň z príjmov eas m bai jbv a pjr c 66l xjc
58 Daň z príjmov splatná q4y d ujg e80 q xz9 w gbf ydk
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -489 1 629 -1 817 -4 183 32 810 -9 804 15 647 10 838 -3 369 -8 310