BAZÉNY SK, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 670 083 516 782 470 889 464 736 793 131 754 057
2 Neobežný majetok uw nvd ho 0yj 0j 9lx kt t23 iu 0z6 ir f4s
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet ev m2c y 1lf l r86
5 Softvér 13 558 7 748 1 937
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 37 380 35 867 60 982 68 340 53 399 42 715
13 Stavby sx auf
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí xj 4vf e4 dpq v7 omp tl 6h0 zy rg2 c5 qn6
33 Obežný majetok 08w rj9 90j 7wm o76 gtk b61 gk8 bc7 028 mkt bz7
34 Zásoby súčet agr i01 m57 sly jam 0jb iw2 qwt 34v n6z uhh lpt
35 Materiál xu z0r rq yw3 3d1 tcb qza
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby eo 6qv
37 Výrobky y pce 96 1yg w tc0
39 Tovar x6q fbq ff r32 7a fxc 9h6 4v2 v0z jsl s7n lnm
41 Dlhodobé pohľadávky súčet t sau e 38m
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet a 04p s cwf
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku i z0n i 61j
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 49 kfd bm rzu uv ng9 v8 xq8 v0u q3e lm4 iae
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ta yk4 9b 4ab c2 5c1 an e1t 0uc 5lf qqv fld
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 1m qbo
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku v6 pgi gj ut2 hf 206 rov mha bxp tal
63 Daňové pohľadávky a dotácie 1 r5 rfn hm 31x
65 Iné pohľadávky i2u gqw e9t icb
71 Finančné účty pn1 5ve u9w kki j7p ihm 31 kip j4t y80 3yl hdd
72 Peniaze s b9d ni v17 2l r1z b0 pwj b 4tn j 8nm
73 Účty v bankách 7o8 6fo 9oc 1wj wne mi3 b3 cja e16 1sd zwq 39g
74 Časové rozlíšenie súčet b 0pp j bij l xdu k sxr est bod ve ltj
76 Náklady budúcich období krátkodobé e 1ho 1 462 f pbf r w10 xrp k ljh
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 6l2 h5k qjs aw 2ov
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY jrb 538 sbo g8x kvx 4et zqh wtl kpl jzc 9jg pxb
80 Vlastné imanie ccf p1p qg0 i6a v4e 35k n8n 6gi 6p0 wkj -zz7 54q
81 Základné imanie súčet 8 enu au7 5 2k8 wmk y jcp kdm 7 zw9 6z2 p 5ra rd8 3 bp6 gx5
82 Základné imanie c vpv vj8 j wwp h73 9 l9u slw r 1ze 9bw 6 9n5 koz a dks itl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -lqi fba -v8q 1hu -yje ivt -8s1 o12 -d0o jv2 -4da c91
98 Nerozdelený zisk minulých rokov l 4up 6 2v1
99 Neuhradená strata minulých rokov -6ds 6mq -se2 vkp -ww0 v3x -lnp 2oi -fkh 008 -uql i1t
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4n2 8c1 -421 bz1 -39 xix -7o v7j d2 ewt -ev7 bhu
101 Záväzky 4yp xy6 dyw mat vf6 z04 nvu 33i kg8 u7e 8yy nvw
102 Dlhodobé záväzky súčet wl v66 p 6kr 3u2 izh l 3yt
110 Ostatné dlhodobé záväzky o 30v
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6e3 87q iku cmr 4 v8d
122 Krátkodobé záväzky súčet u9 4be xz5 etn 4e0 he6 r42 nmp 802 tsh cac iks
123 Záväzky z obchodného styku súčet d8 4al kbb tfj jp3 fvl nlx ud6 b1h yxh 5o3 bc3
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 1j0 h85 dtj rmw
126 Ostatné záväzky z obchodného styku m oh1 c vrd njj 6ye 4wz qg2 365 17s
131 Záväzky voči zamestnancom l xop k zl6 ke xlu 89 2i5 8 7sg k0 28k
132 Záväzky zo sociálneho poistenia z z4y 1 t0c 0 au2 a egu j oq3 9 clh
133 Daňové záväzky a dotácie h d37 5 n50 g 29l l hms 3q 3l6 av vi5
135 Iné záväzky b lqz
136 Krátkodobé rezervy 9 2ae d 31w t hab n n7i n sg2
137 Zákonné rezervy n 0ek h je6 b 7ww 8 95r o 4ym
141 Časové rozlíšenie súčet rru 6x7 1 19p
143 Výdavky budúcich období kratkodobé t0d nqh 7 d0x