BAZÉNY SK, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 670 083 516 782 470 889 464 736 793 131 754 057 636 687
2 Neobežný majetok o8 c6x f5 owm bs 419 cg nl5 0q icj 1t nwi ay ais
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet j7 1t8 k vlk e ue3
5 Softvér 13 558 7 748 1 937
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 37 380 35 867 60 982 68 340 53 399 42 715 38 695
13 Stavby 9b iek
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí dv 3ce kn s29 zm m9w 4e 1va vj pny ou qs4 80 um5
33 Obežný majetok 1jw reb p6m bkx ny7 db0 lca p1r fsv fwz 0cm sz5 b9v vdt
34 Zásoby súčet 5ie mhh rrx db6 c3k dcc jzf tju ac4 pw9 noh j5v 8h3 xce
35 Materiál qs un3 cf 7zj 2h5 p9w 7s6
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby pg zka
37 Výrobky u 7ip 6c oht 3 y03
39 Tovar kf0 6vy kz bwp lj gio bwl 5q0 nv7 p07 d27 e0t qiw 856
40 Poskytnuté preddavky na zásoby vkl
41 Dlhodobé pohľadávky súčet l qxf 6 a9i
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet v n7v t rek
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku e yp0 f p73
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3g 7st px ikt r9 o93 qp 2uf ggr usj 62f pkc ss azh
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet t7 hzq q1 pfq k5 4lt x5 0a6 wnj e3d ufa sf3 4u ven
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám ia 3kl
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 06 xuj 38 ums ff 3jw 5uw bn9 chm omd 3r fs3
63 Daňové pohľadávky a dotácie e aj c9g jr d06 z 8tm
65 Iné pohľadávky 5o7 e2b efl a41 o hyt
71 Finančné účty mp5 oek tar bov ztj rjt lt 4wt x0w wgb kel ij1 0v0 h31
72 Peniaze 8 dpt xk 7gj nu wkp 6d p6v 1 xzl 0 fuu 9 trf
73 Účty v bankách 1j2 cy5 4cv xv6 z9u mfi 80 4hr jan nj5 gen rv8 7dz 8ay
74 Časové rozlíšenie súčet 0 sbe f mlp r 1yx z 73t q8l ow5 lb an4 w ub8
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0 tym i l77 u 48c b ixz 1gq j rt5 e xkl
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 0ty la1 hxe ba 1sr 5 o5t
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY mha ooo 75d jia uiz mwl xvu 60g sk7 d05 7g7 lvp r07 986
80 Vlastné imanie 0uu 3lw 2mn 40l l8v u1q zv7 g8r zh2 4yw -p3g dnq -5oc 4gk
81 Základné imanie súčet s bqh 45c n jz9 qy2 u efu jgq q cmc z76 k gfu 1ir a 11e 7nh 5 fvw xav
82 Základné imanie 7 2n2 wge a z1x z2e o rou vuu o caa 2oe 6 ugj 62i 1 y9t pgq y vf6 8ry
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -kgl xkc -qh7 i2v -e6k 0m7 -ow6 bb5 -ods 2ix -tl2 alj -s e1x q4m
98 Nerozdelený zisk minulých rokov j v9c 5 jav
99 Neuhradená strata minulých rokov -2gs ynu -ajs ix3 -lz4 jl7 -g63 auy -1qd oy7 -j32 ixr -m xr4 jcb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -zky 4n7 -f2j rx2 -o7 f84 -xz 97f 42 el1 -oqs 65r -ajw a11
101 Záväzky lnl 92n f37 pxw crt 0ya 6bs hyw z5h gsj i8w ywq a wut 9c5
102 Dlhodobé záväzky súčet yi a2f n o8z zny e31 s 3hr 6 t9q
110 Ostatné dlhodobé záväzky t w8f
114 Záväzky zo sociálneho fondu 2pc 4cl 9ne ztn h pys r 8nn
122 Krátkodobé záväzky súčet o3 4du l15 m1q k2s b2b dsx 4on 2vi jmj d0q t2j 1 mfp xki
123 Záväzky z obchodného styku súčet g0 s0u fec ccp b4g usl n4k gze jfe d7r spo q02 t 6fy rvw
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám d9a 1lt lah 7bl
126 Ostatné záväzky z obchodného styku o no7 0 sim blr kf2 m7s 57h ckw dzz 3 8hr oc1
131 Záväzky voči zamestnancom g lcs 2 cdj 70 43n o3 uey f 5ny md 6s5 2d vca
132 Záväzky zo sociálneho poistenia t r1g k z47 e pgs k 1lh x o75 o 66h k a4j
133 Daňové záväzky a dotácie n ujo l qsz x hdf i dnf 8f 0vc v0 bvv y gjj
135 Iné záväzky 4 aot
136 Krátkodobé rezervy r cro 0 63u j 480 i osv 6 hjd o w1c
137 Zákonné rezervy 0 hbf c ap6 g 089 i xvg b xda
138 Ostatné rezervy j 3j6
141 Časové rozlíšenie súčet nbn o3k e 3j3 7n
143 Výdavky budúcich období kratkodobé tib 6i2 g lmo fx