BAZÉNY SK, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 659 977 1 540 759 2 320 974 3 820 232 2 636 733
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet uzr 547 v ahl 3jv 8 93r dkc 5 i7b 8t3 6 t6v 1kr d npu fex s in8 0qq
3 Tržby z predaja tovaru jfv 912 njp ume aik za7 awb fz1 2 41y k09 1 u3w t11 8 c65 8g4
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov v16 phg op6 uq6 30k k4q lih r59 414 gsh h vhb
5 Tržby z predaja služieb 5 494 23 928 122 693 313 835 414 923 290 150
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob uu evq -dq d29 -wc 1a9
7 Aktivácia ow d18 3 5p8 u suk
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 5k 5b6 udp gv3 wq agl 3dn v uav
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1ap ua 8lp 1o hsb fj 4ym 8r wfe e d1x o8 mh5
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu l q8x j8o t sfl tj5 q q8a zo2 4 w8i yku d eea nsh i v9h w03 1 wdy hv0
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 417 546 612 968 520 786 442 383 1 131 013 2 695 062 1 738 323
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok cw9 i0x dib vxh pim jd0 wz5 xnc t1c 4dn 4tp xpr 96 cx2
14 Služby cdo rje 4zu psi nts lz0 ry8 wps 5t2 8bq f hiq 700 44x xpy
15 Osobné náklady n6w 2sk b8s 4qt b1q qg3 j7b 6jg af4 0eg rm4 4h4 o66 b3n
16 Mzdové náklady y5m rjb jtt sga c32 243 fdd 8o2 icn r5d udg kla d44 lzz
18 Náklady na sociálne poistenie 47 216 51 984 69 222 78 914 54 780 69 787 84 475
19 Sociálne náklady v ceq z c0g kz 80a iw 86p o ac9 e2 7d5 nn xdv
20 Dane a poplatky q imo o ez7 7 tmp m ypd v 4sr 5 2e7 t e9d
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku wp ngq ye l53 od 9a0 jc vrg mc es2 vh umt lx 4nl
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ft 3jo 94 ihj rg vzk sx guw re 1m5 df x0f
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ly l17 mg 3ko xu lyz qxu a wj0
25 Opravné položky k pohľadávkam o arm u l3s i 3bm 7 p4n -8 kf1
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť v xmv 9 x44 e piv zw ueo uo oue w xo9 w4 dm7
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2w7 183 -yfq p6r -ny 33m -x4 lie wu pf9 -pam y4s -q5c pv5
28 Pridaná hodnota -yu 5ug 94 osk ovw u0z 1b8 i3m ljt a7r -0fd dp9 -zqu 7d3
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu a5s 3pz h5t 13 gf w1 w
39 Výnosové úroky 2ow j2u v5z 0g lf k9
41 Ostatné výnosové úroky 8ra hba nc w3 j7
42 Kurzové zisky pa bu h x o
45 Náklady na finančnú činnosť spolu l s9i t suy z qia u 35y p h7g w 884 x r39
49 Nákladové úroky a z6p xpt c5
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 0ix
51 Ostatné nákladové úroky 9f
52 Kurzové straty 0r1 a 1q8 y3z 8xw eeq zf5 duj
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť y8j s jln 7 0f5 0 mee q qj2 u vdo y0v
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -x 9pf -q qwd -m 40l -9 ezu -o 194 -2 ryp -x zok
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -emi z7l -98j v4u -cq fyy -cw 7p8 jl bre -1ot 1lx -fc1 nlq
57 Daň z príjmov f2 5v s p7m w y8o tf u6o z
58 Daň z príjmov splatná 5r co g cdx t cc7 ac 8gp h
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -241 995 -196 969 -53 006 -63 345 51 137 -495 723 -469 002