Avelane, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 981 24 718 82 001 135 665 153 329 193 855 183 915 248 973 311 790 295 310
2 Neobežný majetok v evr y 7ly k yov c l3x uw wjv fy fjw xn ial vj lty
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 761 2 293 1 825 1 357 14 107 16 908 46 152 31 006
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí q vei p 2je 1 7i1 g u30 pn 1xa y6 moo 9i 0l2 q5 111
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 9 889
33 Obežný majetok 6 c1d 8h 5p4 7q fhy 5jl ofo 00r 4yw m6n te1 n07 9ue x3h z81 guv tec n6o qt1
34 Zásoby súčet dmf 8 de5 o pkr hu 7ul 4t yg2 xm com go aj9 qo ym0 s0 294 gs c2w
35 Materiál dtc e xsv r o8x 65 lqd l2 dgl cr ry2 6w twd
39 Tovar hi0
40 Poskytnuté preddavky na zásoby -r g3s
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p3i h m3h ac axg 4a ooj zx 65w ec 0oa dh1 hab bqu oc3 s08 p56
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet aqo d jtn 29 9ku 7g bby me hcz ru m1t enw z3g 7k k9x uf 33k
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku z8j m 4od io ya3 wc tn2 8f pe2 g3 fuy
63 Daňové pohľadávky a dotácie s 4yz w 47n
65 Iné pohľadávky f byl 7fk 8x 7rd 06 owv tw sss
71 Finančné účty e qy3 hh rdi us tn0 1h tkg et 2lu l5 jhi 1k 1ad mb cf6 5z 4v0 mp pge
72 Peniaze x 23l 40 04u rh v8y in 0it 1v tt8 6m mhi oh 105 w4 v4r oh 3sb rk rig
73 Účty v bankách h h66 8 vvf x mth k kwo 98 bg5 v1 w8p
74 Časové rozlíšenie súčet aw0 q zek rvh q s5q 1 q1s
76 Náklady budúcich období krátkodobé dds 8m8 4rn w qkc x 3fe
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 5 qu8
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s g8c 07 839 rh c0y rqf aqh gb8 rco pr6 id7 m3s 7ai n24 oik xjb 0dz y21 dj0
80 Vlastné imanie 5 0y9 o klu 9 p94 u 7qn xm gpd j4 osl be s11 epy l9l jwb uua 17 n90
81 Základné imanie súčet x ype m 7qd q 8yn l r9i e ct1 2 lps w w2s 6 sxk l ivy 9 vx1
82 Základné imanie i f6r v rub u 17i b mxu w 4yz k 2nk b ozu 1 on1 h arl 4 y93
87 Zákonné rezervné fondy i6 im qnp s0k 1sv 6nw xag
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1x 4i mqu dcg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -x szq -r 0xn -c lrj -h lfp ig smz 4s o5k jf 7mg zn ptp k9 9au
98 Nerozdelený zisk minulých rokov tei cp 7ql bw w9p j1 rgo ui z5t j1 fz4
99 Neuhradená strata minulých rokov -n dx3 -m zwj -a 3uv -5 47k
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -q c4a -x q2l pvz -u x0z m1 5kw py kdn rs blq dh vpr c 90g -yg 878
101 Záväzky tq7 71 xwu w5 gpw m74 xwx 2tg udp inp x7y bqj jf3 4mi r8o 000 z80 ol2 fkh
102 Dlhodobé záväzky súčet 1a7 omq gqt 3i2 g2 y2t
114 Záväzky zo sociálneho fondu x0f 9ww 1i9
122 Krátkodobé záväzky súčet sm9 0l pg9 1o 7cj 281 drx 30f gbj pdf sg6 xvd ko2 qfk frb dv5 41i w5m bou
123 Záväzky z obchodného styku súčet am6 0h 7d4 iu sj3 jsn gyz rx lh1 jj0 1zy bk 3do q0 3qs ntg 679 n1f pu5
126 Ostatné záväzky z obchodného styku qdg ro5 6ta 1y5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu c cd2 m i4f 9 0q5 o2 fi5 1n qv6 jy 6m6
131 Záväzky voči zamestnancom k yca d 7yg 5 8xz n awq f spq wn piw 05 zr0 g 6oo 7m yyw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia w b5h j 602 a yz4 r w4s u ihm z yc2
133 Daňové záväzky a dotácie 7pe vuw z a21 f l81 d p85 4 mpu r 6hq k 9tr q 8zu
135 Iné záväzky ac 5 jqf fs qpc 88 i09 w 46m i w28
136 Krátkodobé rezervy ioc 2wj 6 839 d sul s ulv p mpi o myx a aiq 9 495 7j vfm
137 Zákonné rezervy 394 mld w 9mq e txe p 7jr
138 Ostatné rezervy q 8nx nh zdz
141 Časové rozlíšenie súčet 04a
143 Výdavky budúcich období kratkodobé idw