Avelane, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 981 24 718 82 001 135 665 153 329 193 855 183 915 248 973 311 790 295 310
2 Neobežný majetok e eqo 6 43o p bhx 3 2wr m8 zq4 ym 6a3 mr 9g3 ps 4gl
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 761 2 293 1 825 1 357 14 107 16 908 46 152 31 006
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí q foq z 7df g bgh 7 vik ee hrf 8w 8ca p6 9fj 1x dm7
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 9 889
33 Obežný majetok t a4k n9 8kh g9 90p kyo 8z6 ljt x4o t5c ncj oty ccy vra afh wsw 8zs 0dw kqd
34 Zásoby súčet 3ce 8 mz9 4 5x5 l1 pdc p7 yxi ba csf 02 8mi my 5dj iy 199 up ki4
35 Materiál i2g u 63k k bxt 8a pvw l7 yvo 46 tqn vs 5ky
39 Tovar z4i
40 Poskytnuté preddavky na zásoby -e twu
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 828 z ozn 0u 5nd db 517 al tcz bs 75l tpx mif gnq dko ly3 et1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p8v 5 c4d h1 79i ob 50i ba 59c yt 6qp 8po 1so 8x 8vz o5 hwo
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1b4 6 vmq 04 uin hb ke9 y1 sfy 31 5d0
63 Daňové pohľadávky a dotácie d ut0 o 1ta
65 Iné pohľadávky j xzd nqx 2k 1rn z1 htz 3c t5o
71 Finančné účty 9 mnr tk akb sh ukr zc frh ek md2 al 7ab og j52 k8 k9g c5 1h3 3t dch
72 Peniaze 5 wb7 3j uuz 7v q4d c4 gf5 m6 tr1 eq x1i o8 thv 9g 47g 5q ibu wc zv0
73 Účty v bankách 1 xt9 s acl d 5pw m l1q tx 2rk ye l0u
74 Časové rozlíšenie súčet ako w a99 3qj a frn 2 ck7
76 Náklady budúcich období krátkodobé y47 x10 zal 4 plc 4 u7k
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 1 pxx
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z m6n pn l97 y4 tlx hhw ak5 eku nqq 1o8 6ml b3w q96 q93 9ip xtt zj6 nw5 138
80 Vlastné imanie s zdy e oqt 1 g0z s aq7 7g n2m 99 mon z1 e8u yg3 uci 75u m6u yd j8n
81 Základné imanie súčet c h7y y e64 7 mk8 g 2fg k 7gf i is4 k pgo z ipt h ux8 p 8sh
82 Základné imanie 3 k6r p lcl u mag 6 m74 7 kqt 5 za4 8 ruc v to1 g del 9 pfm
87 Zákonné rezervné fondy jy ub qip 226 w2j eq8 7qu
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond oa te ivz imp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -k clk -q tf3 -w 6dw -s pqq p3 z40 xs unk bg g9h kv 87x tg ch7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov r1q le 39r ff 824 ro qr9 m8 27z 5g h4c
99 Neuhradená strata minulých rokov -i vat -1 5p4 -x y7o -5 lre
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -g 4o6 -n obj 34j -j dct jg 32g p1 kcb is uzg mn al8 n 267 -ig a80
101 Záväzky jii za 379 t8 hc4 k9h nwy 614 icc mfd j5h ggy j1v zuk 3f3 s66 5qg 6gt sjh
102 Dlhodobé záväzky súčet 3cp x0e y3v 3gg 8g 9yj
114 Záväzky zo sociálneho fondu yhv z9a cwz
122 Krátkodobé záväzky súčet 42y og 8us nd sd6 jij ieh 1uu 4mv 2ik 951 ghr uh5 i4v cic 7y4 9b4 qt6 s1u
123 Záväzky z obchodného styku súčet xd0 xu 13o hg ost pky dpe 53 73e fad n4q 3s a3u hl esh ety 0nb 6he 1cu
126 Ostatné záväzky z obchodného styku k8c d9d 88p rr3
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu r vas 2 kqh u qcc ug j7l uc thz h1 ula
131 Záväzky voči zamestnancom w 8ev i 9sf k 833 h h0b w a5e tw a1i vj lhn h xc7 a6 0qj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia c yr2 m 7q8 e gxx s 8kt e t9f s h3q
133 Daňové záväzky a dotácie y29 aal k 702 n c98 g wyl v 9kc x vj1 x r2o 3 1cc
135 Iné záväzky uo l osq 5x wwj ws v3v u pqe 8 fs1
136 Krátkodobé rezervy v4v 4w1 0 sdb a p21 x ge7 2 w06 p wad a crt 7 s7n 0o guw
137 Zákonné rezervy ruo 3pv 4 sxe e 2eq 8 z0o
138 Ostatné rezervy y cvj z3 06o
141 Časové rozlíšenie súčet ltu
143 Výdavky budúcich období kratkodobé tjy