Avelane, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 981 24 718 82 001 135 665 153 329 193 855 183 915 248 973 311 790 295 310
2 Neobežný majetok l 60n 6 ak0 w 0oy 5 s8r fz f80 bm iqp z9 qeg fw ltu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 761 2 293 1 825 1 357 14 107 16 908 46 152 31 006
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3 9bs 3 jej t hfy o d8k dg t31 sz j5z vj hrt yc 758
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 9 889
33 Obežný majetok e pso c5 u52 nh geq cx6 yp5 gbk utm hnj 8jy 04r v2d 6g6 9ox 4la oiv w2k vq8
34 Zásoby súčet f0e x lte c bau 6p rif dr y14 zo c94 j8 rzv t5 6fv 0z 8v8 wg al8
35 Materiál nzu 9 a1c 0 a2t r1 f8i z7 7j9 lo 2cf za srq
39 Tovar uks
40 Poskytnuté preddavky na zásoby -q h0q
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 87v c 1fi lz oye 33 qo8 pq f95 li ce5 2xg rlj ajt jg5 hqr l9g
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 70o i bhh i9 bp3 qz bcy 5d 6s5 b6 2f9 rhz mp5 dv 5vp jn q2n
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 81k 7 dpf 98 5q8 m1 xxi sn rnq 75 e8b
63 Daňové pohľadávky a dotácie o gx0 j qts
65 Iné pohľadávky c gr3 r7x 1b cy4 8w 8qt yn 0l1
71 Finančné účty c up5 ah opx yz t6q tg vt2 sn yit 8p el8 2v 5s7 rn dug pm clu ec 7jp
72 Peniaze 9 qcw 4n 1ml ej ez8 c9 qvy g2 vtn 5h 9h3 6g nx2 hr 3og ij fcy vm oop
73 Účty v bankách y fbb o 3cq c 75h 2 eae bn q5v vw ccx
74 Časové rozlíšenie súčet g93 m hct 58e 5 eyp d skz
76 Náklady budúcich období krátkodobé rhq gwl vqy 4 fv6 9 ply
78 Príjmy budúcich období krátkodobé l mr9
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 h24 9q ba0 ro rnb v3t hxw g95 8lf 27w 3xb obf czo 0zn lyq sup lpw 926 6an
80 Vlastné imanie w kef 4 v1g n oxi b d28 00 0d2 pg 5kq xz gxb tw6 j4i qcy 0vo gl tsg
81 Základné imanie súčet i 3j2 e x76 n 3hz y c38 9 y4e r wei r zbl o 8jk 6 nu5 a prx
82 Základné imanie r ci0 4 7ls p fw1 f m4s 3 pmy n vxk 3 six f 6wr p pds m 3mh
87 Zákonné rezervné fondy zh ej avn rc8 gm0 ufn o9g
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1h 1j muv 23v
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -t 4ki -1 tl2 -w br7 -8 g8g ew rfo ca dgp ez 95g i9 o9s li ei8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov i5n 75 5m1 aj 0jx qs 9r1 m8 scb hy pgi
99 Neuhradená strata minulých rokov -k qtn -c id1 -g abo -j fen
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -r mya -a nv2 3gq -1 pdu fb ojh jf qiu 8g f9x lx 2zr 1 txt -5g qr7
101 Záväzky qt1 i5 ynt 9g iz9 x7o zvb hi4 d77 qkr 2f7 0s5 2o0 6ys 8kh syu aae 328 xh6
102 Dlhodobé záväzky súčet vih a3z snc m9s 0y dv1
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3pi v47 063
122 Krátkodobé záväzky súčet hzh vz jg7 ve rae ga3 05n 031 vl8 l4m eq2 fnp 7yc yhb vfh l0b eo6 daw 7bt
123 Záväzky z obchodného styku súčet hap 3a 2te h6 7ex 9yk ivo va yud n8x 5pn g1 5as zm la2 85p 33c n87 l6m
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ztd teb evk p1k
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu h 2mq e n2m z 8kx ii 0vp g7 t8h na 67c
131 Záväzky voči zamestnancom 9 ufl v k2x 7 v31 n kj7 c qxr 46 h4l 6u fkd a fev cm tnk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia q plf n 51f j dbg z oy3 n xu8 z vpr
133 Daňové záväzky a dotácie s0n lno y ote r 2tx n hdn i rfq 3 t2o o 237 n td1
135 Iné záväzky 65 y wej xu xrk ng k98 x e81 e ugc
136 Krátkodobé rezervy 6su ioo 2 ei1 6 pbe y o2z 7 82a 7 v6u v 7kb z 9s4 4h 4sb
137 Zákonné rezervy ohm xi2 5 rve i s6o q aaz
138 Ostatné rezervy h 8p4 eb l4e
141 Časové rozlíšenie súčet 0ao
143 Výdavky budúcich období kratkodobé qtr