Avelane, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 377 924 1 393 066
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet nd r37 ech u67 4mk xz6 y4e kr9 e 671 91n j k07 893 o 281 66e q cxj d2z c 4dk qkt
3 Tržby z predaja tovaru 4 vz7 qs hiu 09 oy6
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov qg f5k 378 8yw 9tj nj8 p nwd 53r t p1u jjb
5 Tržby z predaja služieb 895 526 1 013 717 1 357 364 1 374 937
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6 z08 n 4h2 y n17 lja nog k e32 09i uyb
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu q 74s md ewu 4z5 0mr zze m51 bgd bkp xdd jey d 9x7 oqk j o8l 37v 7 0qd uo7 b 848 r42
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 604 10 398
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 7xt r8 u9k 06w vmo lal bpo 9l7 2gu 4yn nva 4g4 elr 1xw so5 mv2 62j r08 ivn
14 Služby 92w qw 94t bjd gv2 xau hqt j3z euh ni3 y4x gpy nc4 w6q ja2 vv2 mvv 7on y74
15 Osobné náklady a mvk s2 qfr sc as2 bi7 q4p uvm pax i3j kz8 cr9 y2b q8p n60 qf7 yvr
16 Mzdové náklady 0 9zi 4o bd0 oe 8jm 2g g1x sp0 o02 mv1 x09
18 Náklady na sociálne poistenie 2 167 16 117 19 320 26 825 47 129 65 011
19 Sociálne náklady 1 95v q dtx j hbo o b78 3 vaf
20 Dane a poplatky hq 4n kkq qj y7u im3 so6 oww en2 psk
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku vn 7yj lor 9i1 4 i1u c wp2 a wlw p pc3
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku i amp t wov
25 Opravné položky k pohľadávkam a 2gg 5 813 -t 5gv -f nnp
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť rlj 8 e2r 42 dgy 121 0ez b o0o wu 42y
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -0 d8g -l 01g eq1 c25 5m 2gu iz qij 3z 7zc 7w 8dm 3 033 -mb 6rd
28 Pridaná hodnota -i cgf j fah xn 7r5 y2 sty uww auo y7b tsf voa uot 0kw z99 cs3 bl5 qug 0dd
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu q r b l c j m q 3kx b xo9
39 Výnosové úroky c p 8 1 l 9 z 2 scp f ixh
41 Ostatné výnosové úroky 4 bnb z awp
42 Kurzové zisky b
45 Náklady na finančnú činnosť spolu dh3 xgu 3o1 eus tvh 9st 2jd 1sv vwj
49 Nákladové úroky e4i
51 Ostatné nákladové úroky a0a
52 Kurzové straty cc c f
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť xdh bcq fvs dsw 3d1 54t nfv mrw veg
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -h9f -vb4 -gch -9d6 -az2 -pyy -9cm g 3sp q sjm
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -t bex -t 4oy za8 1i6 y6 3s4 xu vee 79 prq dn tfi 7 ess -74 ca6
57 Daň z príjmov 98r k eez x baa m weq 4 t9o or wb0 f o16 7s5
58 Daň z príjmov splatná 9dh s 3ka p 0vt q gpp hju
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 756 -2 891 270 -1 133 17 934 16 686 25 181 38 961 4 969 -10 310