Avelane, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 377 924 1 393 066
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet gd ona pv9 cpk mxj w0a oo8 jah l 8g1 2z3 r qxh fvd q w1u ut4 s 4z0 njr c 7tk wz1
3 Tržby z predaja tovaru s 8sc o7 z5n 17 ed7
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 0c ivt 7we w6h mk7 d6j r n91 ek4 1 xnx ewb
5 Tržby z predaja služieb 895 526 1 013 717 1 357 364 1 374 937
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v eyy y fz0 k vhv u7c i7f 9 duv eh2 v85
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0 mzr 0m xij ymw n0m hb9 6vf pxz c6k zsx 7f9 g pax voi m s2y r79 3 e7g djh d lto nos
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 604 10 398
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok env t4 38b 9fm jf5 jk9 hx8 o2v xds 5i2 pg0 69l 5tp tjt 7zy gqw twd ew8 8dm
14 Služby vi8 yg w8c i5z t7r mcy fry ovn zi2 63q 84y a0q p6h c4r zt2 25y 4i4 62j 35n
15 Osobné náklady s 387 jg 3xh ev 2iw v81 asp c6o h03 8lo udr mrt 0v5 vq7 mx5 ema 9dd
16 Mzdové náklady 7 67s kc soj a8 alj 4q l32 5op e5x znm k7e
18 Náklady na sociálne poistenie 2 167 16 117 19 320 26 825 47 129 65 011
19 Sociálne náklady b wg6 1 g0b 0 4j0 7 xg4 y 18s
20 Dane a poplatky 1s 5e ilg ei m0o l3k hbn lsc 64b qqz
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 83 ww0 ic2 163 b cev y cac 6 9ga t vrj
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku l go6 5 7gw
25 Opravné položky k pohľadávkam q wx7 r x5m -a ieg -m 8t7
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 89t n k14 pr whe z00 z7p d bsk c0 x3d
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7 9ne -h ku6 8kc 49h m1 63m x9 72v nk xl0 io grl 1 1ta -mg i2y
28 Pridaná hodnota -b lmt i 3ur jl 2a3 id d9h 0pl mi6 x98 7yx zt8 7sb zit wpz fr7 gkc gci kqs
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu n r f r v v 5 v vzz b kpo
39 Výnosové úroky a k 0 u r s g e q25 n i05
41 Ostatné výnosové úroky t qw9 0 zx5
42 Kurzové zisky v
45 Náklady na finančnú činnosť spolu a0g lbm 2cv uqj mj1 ob6 2hg whp 9ag
49 Nákladové úroky w6z
51 Ostatné nákladové úroky qui
52 Kurzové straty 8q z i
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť tbg 6rv c14 bwu nny s8y m2k ri3 hxx
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -dhy -umd -i5k -ej6 -scv -hfy -7si 5 wmx 3 0od
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -8 iya -t f27 r1h g17 0a c1x fy 5l4 sf 2gg be i41 a 7yk -le frg
57 Daň z príjmov zdl b 1sr 5 k26 6 or9 g 43a uy cq2 8 asj z7f
58 Daň z príjmov splatná mec 7 qo7 o mi1 z tzg 176
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 756 -2 891 270 -1 133 17 934 16 686 25 181 38 961 4 969 -10 310