Avelane, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 377 924 1 393 066
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet y4 2yo msa uq8 raq 59e 9xp yj4 k vu3 afb 3 eou iir 9 nq2 0dp d wny 92g m 5hc 5ff
3 Tržby z predaja tovaru m hup 4l e0r ti iiq
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov sf pgk sru orl 9rb yom r vy2 mnp e glt 683
5 Tržby z predaja služieb 895 526 1 013 717 1 357 364 1 374 937
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti i enn v 9ev 8 x3x 036 hew e 4jj ob8 1rz
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu l 9xw wd ycr p1b 8yc 6qx p3d ri2 6na emd tkk a 9fv eq4 i k97 x3r 3 dim a7t q ko5 svq
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 604 10 398
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok coq yd 6y7 ua6 44g 812 aof 7t6 n2b zss d52 whs mle kr3 xb5 i6f irl ajm 2gm
14 Služby i1l z3 5o6 gsa g69 49c s43 uco kci 7mo 1o4 yzl pdx ekd iuy bi3 ro6 gue 5s9
15 Osobné náklady 0 bax xh 54w d8 wgi f5h d30 90i 313 o8f y9y 9fj ty0 h4q lnf 23l j54
16 Mzdové náklady c be7 oy xke oe 3z1 ya 1y6 61h lvh ca3 dua
18 Náklady na sociálne poistenie 2 167 16 117 19 320 26 825 47 129 65 011
19 Sociálne náklady x cfi x cys 8 u2b z hug 4 bv7
20 Dane a poplatky 57 3k 75x yp 0kw ek4 i4l g9y 0h9 pvd
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku vz m0h yda 6by v yr1 y cp5 i rxb 9 egv
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku i p17 5 t1t
25 Opravné položky k pohľadávkam s gwn 0 urr -1 bnb -u 3z0
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť j0s j p42 g2 ywq tn8 wwv 4 njg dk 25d
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -k ple -s zqq um2 deu ni s7h 8p a38 xu g3z ba ujd 8 azp -jr fbr
28 Pridaná hodnota -i oai i nll hi u1k jw rgj o4f e9o x13 a3f 7di irj m8p dim 6ex qjp 2nh 79y
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu i g y y 0 e e o m7d 8 64p
39 Výnosové úroky t c f l 9 0 q q cms 8 928
41 Ostatné výnosové úroky q 56b 5 t8t
42 Kurzové zisky 1
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 80u v52 lka bmt gdq mf9 dbs 4r9 1hk
49 Nákladové úroky uyv
51 Ostatné nákladové úroky crd
52 Kurzové straty sp k 2
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť svn c10 w4t fp0 fjc fd9 n1o w7l rq8
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -2sa -x3k -cpa -htq -vkq -ci6 -3jv c wz8 f qfc
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -b r2x -4 vtj wah xxc uu szt to 58s ft w8p nj 2yv 9 c5r -xs hzb
57 Daň z príjmov kvo p wdy m wf7 9 eht y 062 8f t1f 3 cyy h2m
58 Daň z príjmov splatná 12y a go4 f pdj n ozp 7pk
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 756 -2 891 270 -1 133 17 934 16 686 25 181 38 961 4 969 -10 310