Lutz Precision, k. s. - Podrobnosti

Vložka číslo
801/B
Dátum vzniku
27.05.2009
Konanie menom spoločnosti
Komplementár je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí označenie komplementár a svoj podpis. V prípade, že komplementár je právnická osoba, koná prostredníctvom štatutárneho orgánu alebo prokuristu v súlade so spôsobom konania tejto právnickej osoby zapísaným v obchodnom registri.
Základné imanie
1 425 000,00 €
Predmety činnosti
 • Zámočníctvo (od 4.10.2019)
 • Nástrojártsvo (od 4.10.2019)
 • výroba strojov pre hospodárske odvetvia (od 11.1.2012)
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied (od 11.1.2012)
 • výroba jednoduchých výrobkov z kovu (od 11.1.2012)
 • opracovanie kovu jednoduchým spôsobom (od 11.1.2012)
 • výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérii (od 11.1.2012)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 27.5.2009)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 27.5.2009)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 27.5.2009)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 27.5.2009)
 • reklamné a marketingové služby (od 27.5.2009)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 27.5.2009)
 • zobraziť ukončené
 • Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov (od 24.5.2016 do 3.10.2019)
 • Vydavateľská činnosť (od 24.5.2016 do 3.10.2019)
 • Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov (od 24.5.2016 do 3.10.2019)
Spoločníci
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z rokovania zhromaždenia spoločníkov zo dňa 27.09.2018.
 • Zápisnica z rozhodnutia spoločníkov zo dňa 25.04.2016 a zo dňa 27.04.2016.
 • Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.04.2016.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 03.07.2015.
 • Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 13.07.2011.
 • Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 16.12.2009.
 • Rozhodnutie spoločníkov spoločnosti zo dňa 11.06.2009.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 15.05.2009 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • účtovná závierka 5/2009,
 • účtovná závierka 2010,
 • Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 20.12.2011
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 15.12.2011
 • Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 13.7.2011
 • Spoločenská zmluva zo dňa 3.7.2015
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 3.7.2015
Dátum aktualizácie
24.01.2020