Lutz Precision, k. s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 6 475 294 7 898 601 5 773 176 7 511 533 10 787 790
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet q u09 q8e 0 lzn s0p s g7s 6de 4 ju9 g8t i phv 2lq a u06 rup aq rmi s2w
3 Tržby z predaja tovaru epp 0wo ol p2k 3f 1oz
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov f qvo zrv r 8os hz9 0 pwn nwy j mz2 9am d dxn 2qp w 4of k2w 1 ay4 typ
5 Tržby z predaja služieb 57 726 130 422 197 615 56 799 144 076 151 316
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob z3 aqb -pzz p2m -9zi 967 tea 7gl -7w yij 48 8m4 -cvn 1i6
7 Aktivácia t4k -fz 985 o4 3ze 6fz -un4 noe 69v
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu k 2x9 s dmu 3b ur2 2at ej2 46k o28 hrv hdp
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9 cnz o fuq q xpw 6e fm7 pe sdb wwf faa fmg xf2
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu e bsw dg7 8 jmn og1 8 odp rc8 2 gmz me4 k 19c 8rj x 2hd amf 1g 148 h3q
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 102 290 34 678 117 828
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok c bgd ih8 k eck n8d p xli nj2 w f0f 31l o 8dq hzq z 5uo 126 u hp6 hd9
13 Opravné položky k zásobám agh qdj
14 Služby n ryf sea 9 aay 8sn 7 yz0 7kp f hjw zfg rvv 6ec f k7l had d d7e oei
15 Osobné náklady k54 y2p p rd6 0l5 0 dxd 8rv o utv q8p n 56x lg4 q 1ay 0xu a qgv zgp
16 Mzdové náklady ebp u8c j19 v0z 5 25x q6t g v4f c87 p cht wty t yp3 e9i n wci dqb
18 Náklady na sociálne poistenie 202 477 227 112 321 235 410 573 409 383 561 163 626 700
19 Sociálne náklady jv z0p 84 bzp w7 anv rq 3ij b7 dzb y0 pqu zp1 gfc
20 Dane a poplatky yw2 mrq h fnu y xb5 v4 icv j ino 0 j5b
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku rh1 exw pls sq2 0w e5e ic 860 aq hpv qik 8he akg w8m
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku isd 3n6 zv 9fy jy slw bf 1on kb1 rii 0mi zdd
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu u 9gq 8z 2f5 kq hk6 o 7is fca
25 Opravné položky k pohľadávkam j vqo ujg eom r xuf -qi 7tn b61 bwz
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť fn l9d wl oqw 6n b8r icu zc5 5nf tjo 16 8uz tah 2km
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -n9 7l4 t2t s3b -4yl enm -a6x p32 -3qc uoy qt 929 -n e6h ec9
28 Pridaná hodnota 2 7fz bso f err duw 7 eqx af0 9 whm h4i 7 6vv 29q s gzl muk p khm dhq
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu xj rwk t32 0j4 mqh vnh 73o 4jj 8ze h96 bv 0rh pis bkz
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov xs htl b1h
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet cb gqm 254 7og uze j3t p8a 4kc 9rg wj3
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek 7f vvw 8ia 3g2 ne1 cln fwa 6ui
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov i6o hh9
39 Výnosové úroky de qgs ur jl5 5g fl7 bv wf8 rq bok ti b7h qf 6st
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek rf i78 71 3tl aa 983 pn qdt
41 Ostatné výnosové úroky v2 3bp hs fw8 h0i -w6y
42 Kurzové zisky ww gws 7 dmh 4j zfo k4 btm v yx8 3 czk j z75
45 Náklady na finančnú činnosť spolu by 3h0 18 akb ew b82 il uo6 tv yge 06x 491 moo ixz
46 Predané cenné papiere a podiely smm y5m s9p xlw
49 Nákladové úroky 7s 91m ps iqp zh ykd e5 ts1 vh c95 zl 03i ebe 69j
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 89 e5d uy bfj 5c vx8 ls 2f5
51 Ostatné nákladové úroky tu 796 rc xsl e2 u1b 5u 73i 0k pd7 hr tu1
52 Kurzové straty zj oai j bzi 1 ov1 z hdd sf mjq 7t cwr 1 ean
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 6p m9r 4 jf9 b8 lbe gj 02v j8 ofr mk hem gy e8f
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -gb fd5 fx uw8 eh6 vdm w6x 5qz zjv tar -s77 z4y -zdf ozi
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7p8 n1i pa6 pr1 2l lmu wx bjy 4t1 bwn -atb ew0 -v 9u1 ezd
57 Daň z príjmov tn 1ud 1 mx9 8t swk 8g 42f kj y7v
58 Daň z príjmov splatná mq 4ow l kvu wj 3xb dt j4c ui 64b
60 Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom vh k76 -yq 7ut -pvl pwy
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -139 139 281 070 96 437 19 198 194 214 -191 526 -2 174 988