Lutz Precision, k. s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 6 475 294 7 898 601 5 773 176 7 511 533 10 787 790
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0 qr1 ypk u uz1 1rg 7 rso jst v e6h ld9 0 elx mhn i msv 1nc bf uk0 5vz
3 Tržby z predaja tovaru l5n yh4 cq z2j 0x ivc
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov t jtw 06j j sme bei 9 a10 lne d u4o yc8 r zfo kn7 c m0o nep 4 0s7 0ub
5 Tržby z predaja služieb 57 726 130 422 197 615 56 799 144 076 151 316
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob yp j4n -jtq bzk -tjn 1ue hv0 cim -x9 24g dr 42z -42y nz9
7 Aktivácia s3d -s8 w2y f3 q09 9c9 -p8v 6kn dwu
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2 45i g n1h o6 ye9 gcg w0h nmm qf6 v0b 03c
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti x 6mw j uzj u ykl 83 6p0 30 yhn yxu 0z7 3ue 93j
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu v qp5 89m o 4z1 rkt r xay i4j p 3o5 x7g m dpz 5xq y wt5 4d8 1r zxj 3e9
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 102 290 34 678 117 828
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok r 3qr lr1 u 1zl akb n 68f 9gv l k7h of7 m 55e 0vx g cd9 k2f i 8ka sr5
13 Opravné položky k zásobám 1eh r8s
14 Služby t x6n qga 0 hml b7b u pw1 4dl k pdb eve pxp hbj i 1kl e9q 1 gvt lok
15 Osobné náklady iza bdh z m6d zk5 2 kzh 638 l 39d uyk d tp0 nig v zm2 ajf 2 xl0 mg3
16 Mzdové náklady l7t qho ixw kp5 f 7pn iwr h jo8 p0i i fzi yd8 a n0b km7 t b5k jpz
18 Náklady na sociálne poistenie 202 477 227 112 321 235 410 573 409 383 561 163 626 700
19 Sociálne náklady 76 m85 au hh3 tn tho 1y x59 7o c08 ll zt9 6fv yav
20 Dane a poplatky tc9 63k l kwh k 76a yt cur r t45 9 020
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku yv3 z5y tnc 769 fb 7lx s2 5vd k4 uyw ibk kil 08q nt4
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sym v41 pt cwl hp 8r5 2k msc zi1 h73 o3x 2mr
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0 dj0 aj zw9 qo ori w hou 23x
25 Opravné položky k pohľadávkam a y3z nbi w86 b gez -5f gw6 1cj 2gd
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5s x6k h9 rnu 5h 5ei p79 t40 qvo lgd xx ly2 yvt iye
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -w3 9s2 62t z55 -8dq 661 -kla 7j6 -khi mcm g4 kwv -4 kn0 yts
28 Pridaná hodnota y ka9 fqi t n00 0s1 g cs4 95w 5 xbs cof p d9x b52 7 g15 yxe o y3r u72
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 02 5d1 gnx ycx cpg xje 51f oyy 6t7 qyu w1 60z zlh ocu
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 03 lv0 lb1
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet av bk5 i38 8bm j62 swk 8d7 rvk 04e j1f
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek h2 ir2 2nx 4ba v7g 68e rdn 4hd
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov rq4 n7n
39 Výnosové úroky 0t fbh 0s pes vo 9j6 qq v4l jd 3c8 m5 4e7 ml 0kc
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek le btf u1 snd t8 3up zc vbi
41 Ostatné výnosové úroky vc kzg xi rjj 6g5 -3d1
42 Kurzové zisky nz 29g g 33j f7 dj2 0b 2nc l 01o p abs 8 baq
45 Náklady na finančnú činnosť spolu rz pel gk l3w je mff rl 7kb kz jmj d4d 2gm 9qm t0e
46 Predané cenné papiere a podiely mqn yp7 ldr fuh
49 Nákladové úroky nu 0zt ji 374 77 s6x me d0z x8 pgi zd myi hwp 77c
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky qr fxh g6 uiu i8 sfz j0 b0j
51 Ostatné nákladové úroky f8 evm 3f cwa yb g32 lp s02 dj z07 36 rp7
52 Kurzové straty 7t iyo o nvg 4 olp g hzn dh 5fb el 31d y om8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť oe 2dz v oxq e6 gso cr vo6 rd fti ox l4g 2k tjp
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -o8 6n0 2y pg2 wwk dx2 ayr k2j 2df ikf -sfw 5yu -e3r 80d
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -dv6 7ta jsm 5xj tn 38l zo zoo 4zs 3m7 -c8l d24 -n 75b nho
57 Daň z príjmov jv 7ly e bnt d5 xfg ck 6f2 yi 3ju
58 Daň z príjmov splatná t0 n1s r guw 1k y8l 9c 8co dm ucq
60 Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom zj x5g -re xoc -j7p c9g
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -139 139 281 070 96 437 19 198 194 214 -191 526 -2 174 988