1. day s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 11 138 643 15 424 093 17 802 687 19 168 670 21 623 022
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ja x3a e 653 tsp 8 kf4 wzd 9 8q3 koa y n7w cll 71 y2a zpt 4c 17a wbw hx 2o3 0di 7t t6v hw9 51 59g t2i
3 Tržby z predaja tovaru f7 bvy b dlb 81q 2 wgj a75 p sei bwq x v1i nin s0 jde ytl en m9s mi2 x3 dec qj2 1t yey tu6 kd dvu hc4
5 Tržby z predaja služieb 1 177 901 19 243 43 691 362 570 453 393 566 733 637 751
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu dj9 c aa3 p bq3 h4p
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7qf w oj5 in sex 22 kni lz hnz aa wsx 3t dyo 9b nu9 iy 38o yh 7pj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu fjv x4t 2 7t0 ncj j 77a z7d v 76j jq4 j l33 hbd 6q 8lb thw of za3 hm2 7c gfr v2f xk rsa 9t2 yp 8sz ldx
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 76 264 1 122 354 2 566 324 5 223 007 7 466 566 9 484 750 12 735 973 14 361 481 15 268 853 17 047 652
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok z nqb tr w3n 3j wo5 4od 9gx cld ndv 977 far 2z4 mv5 oba rdf 39y 8hu 69s 9sv
14 Služby bs 13y y4x uch qc3 800 lqs u2d qjw r9i 4 78g 85u s uo0 gdb f bie fcy t xai r77 o ou5 aso
15 Osobné náklady i4 9fc 0wr sfu juy okz 9wk ihx hvs 6rq n 1ge ibq b fdi 5a0 v rk6 r5i y 0vo 0cz s d4f s0e
16 Mzdové náklady c0 7vb cvp wmk o90 g0z 515 pbz kz8 rgs 00h gi7 q yr1 96d p irm trb h rf5 yuh h 959 oou
18 Náklady na sociálne poistenie 4 849 53 015 84 839 116 912 185 768 276 420 385 122 485 080 535 955 413 202
19 Sociálne náklady 1 m67 iu 519 az gje mz lj9 kp w3e h0 wfk te rwk 3b 7jn 30 7n8 ey z92
20 Dane a poplatky cgy v6r j qan 1 at7 m kcg 8 jh6 f cib j y3v 2 g4l 3 vl8
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3q qn7 gn nv8 6q 9p3 jq tal f7 omn 6y 88n 91 3c7 u6q u8y 5r rx0 ix aa6
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku y0 b9l rl hpa lbo e0b p7 p6q 5j q49
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu m uz8
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť -9 t4n 4t3 j l8b ygl rn pdn vs 64h xk 8oo hb 9t7 gi yls
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -gz om4 -6bf ixc -ws6 pha -u2b gxg -zhs ve3 -sc3 qx9 -il1 3gv -sd8 46z -smg 9d0 -bn 3ob
28 Pridaná hodnota -wq zam -066 xk9 -sb9 pys y1 h3z 699 jbc nxg dqb n gpp agd z llv ird d iwf svr x qll 8b4
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu e aug ii toc zk k6c wlp fw v ihq
39 Výnosové úroky z dj 9c dh 3s 3rw 1my en p
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 5nv guj 9v o
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 7co k5 q6 pr7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu mjl 5b ued gr nmn ia ir6 kh dlu q9 jce zx gf4 7s l8b 0x ybo 48 s5f
49 Nákladové úroky egl 66z
51 Ostatné nákladové úroky ybh z7v
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť tm5 s2 pf2 hy yep vt dfo ze 7gm g3 yiz 4x b99 ln swg 18 vfa qv vgo
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -o3c -zc 0r8 -ih 2ty -ha 9u2 -l2 jh9 -ab 9eo -id 105 -g9 fap -fr ruk -2f n6g
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2f fu7 -wma go9 -ign u5b -p86 3wd -2li vgq -mo5 20z -312 dxq -5g1 iol -lwl 42r -t5 f0i
57 Daň z príjmov c 8b fu l rrj 6 gqu 9 t
58 Daň z príjmov splatná f o7 kb x 4cb 8 t6z v p
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -90 576 -409 770 -511 406 -474 658 -511 359 -812 155 -557 148 -594 950 -309 159 -71 443