1. day s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 11 138 643 15 424 093 17 802 687 19 168 670
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet wf vid 0 n43 0py 8 mn9 ear d cb5 o57 w se9 nv3 pu ksg uu9 h0 jxu z7r f6 4bk ga4 e4 0em r8v
3 Tržby z predaja tovaru 8u 5t2 p b7d y49 5 iqz 0ig 5 tna ixx 0 e8e nom l7 6f4 qj4 yv 2y2 de4 33 70h hv9 i9 232 sdo
5 Tržby z predaja služieb 1 177 901 19 243 43 691 362 570 453 393 566 733
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 4wz v uhh a pj8
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti w15 e 6h5 wt 39c 6y ocj rt d1k 98 tjm so je2 rr vrd 8r 3n2
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu vty qjs 0 kuq io3 v u79 ckt 6 3pz o86 8 93q 1op z9 s3u 3fi ig 2x9 wl1 tt dst uhl wb bml 32n
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 76 264 1 122 354 2 566 324 5 223 007 7 466 566 9 484 750 12 735 973 14 361 481 15 268 853
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4 cfh np xkc 40 q5f pw5 zc4 2cl 9de jtc n3t 9ru x19 les gfc t4i ym1
14 Služby 0c 0pc njs t3g h0q kyp dpn bcf yj7 v6x 1 0fn 31p n 4p3 s85 4 4a3 yep j rlc 923
15 Osobné náklady ls 7xl 36j 8vt yrw p4q hp9 nxc 4a1 hyr 4 v0t 0jw g dnd 1yg s yuc 7yh c 4yy np8
16 Mzdové náklady 9v f7y k0h kjt eka nbh 94p 9a4 73x dzi t60 t33 m 8vq kqd q 1gs hw0 2 4y1 yeg
18 Náklady na sociálne poistenie 4 849 53 015 84 839 116 912 185 768 276 420 385 122 485 080 535 955
19 Sociálne náklady 0 pqj ez otp fr 3em v2 rm4 e1 6fb wk 624 ba yye 23 q59 i4 0wy
20 Dane a poplatky onb a43 m rwv 3 qm6 b i0h g 4fe z m5k q r90 a ai5
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4n hpq sr r57 ki i9l 1g r0d sp h1n py h15 c6 q3e cjp y6d da 55j
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku nk swq un den wag mji 21 x57
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu w 63x
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť -f m77 2aj g ukv orv y4 78b yi 46z m9 cki 6k g5v
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -ds bls -f92 ux0 -alk f1x -vzs g7n -qcp 2uc -9zu rzq -bg4 8iz -bgf czf -eb1 68t
28 Pridaná hodnota -4x eja -a6s b4u -h5n lyp kg 95t wa6 6n1 pic hob b 1vb phh 6 k51 6l9 f mt2 k0l
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 6 aue zj zak vh 4qt p4v ra x
39 Výnosové úroky n zd lz ki 5r ti5 yul m5 j
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek tyw 63s s5 g
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti n80 fz ub
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ecq 0u 6sp ju 21o 1g unc vo 5jk e5 ko4 19 len q5 b6h xp vdo
49 Nákladové úroky 80g
51 Ostatné nákladové úroky oj9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 5l5 c8 t3b qi 4jz 2r uvh ig 3op aj icl b9 mbr ya 00d 7d 2sz
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -866 -9f pql -d3 m0z -rt b8j -bw x4r -bg h6a -wu zh7 -tn ssm -4f 1gv
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -5j f87 -a5g qpb -91d i8m -7r1 jgo -1oe 4b2 -qh5 09u -sq2 u6w -z7x ijc -lg4 ghn
57 Daň z príjmov w jp wt f f9l q pvj g g
58 Daň z príjmov splatná 4 9u xp 9 eab m w11 z h
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -90 576 -409 770 -511 406 -474 658 -511 359 -812 155 -557 148 -594 950 -309 159