V M F STAV, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 58 390 62 092 42 748 36 836 75 401 54 787 26 487 65 213 24 970 79 536 55 770 53 911
2 Neobežný majetok f g7l b rpl 9 3ll s mp8 55 04g t0 nfw h d43 8 dgv vt sgo hn lry hi sy0
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 750 6 265 1 253 5 059 16 457 12 439 8 421 8 580 29 868 23 729 15 329
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x 8mo p yp2 8 84m r s02 c0 js0 3x l44 7 cqc n k9m t 0w7 4q 36w 78 bdn
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 24 672
33 Obežný majetok yb urb 5x qeu fv dfs rk dnb 6o y1n ec f98 7l qbf h7 ar3 wf ntb td cas q7 crs 5d uaj
34 Zásoby súčet 3w i05 8q yx9 8 wh7 v izn a oh6 o oh0 f c0t b ghr
35 Materiál 0j 35 jr
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 58 zhj qd leh
39 Tovar 7 ols z tz0 7 a5f 0 j57 u xiy v p1r
53 Krátkodobé pohľadávky súčet gg 1l7 cak tp p2a qn gtd 1w f72 z lnb 44 jfo rf b5j 4 ee5 gv l7w qu fr2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet sn uix glx 7v bhf 7j p19 of ycq q vp0 b8 37f jv mkg f 9w6 y0 vc8 h8 9h0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ck k1n al1 vh emt tt jbk lg llt n aj0 ri 00k pz fzx g 320 po 9n8 xh yus
62 Sociálne poistenie 6z
63 Daňové pohľadávky a dotácie fxy wcs z7 36y 34t 5 fom m 1mb a seu
65 Iné pohľadávky 5b
71 Finančné účty kt d38 ft ouu ms twz ht ijw y be7 ce v68 u6c ulm 1 4gk u7 k3u m mf7 7s 04o
72 Peniaze ht 0no y wt9 ai 3wg 3ws zx d6 odw 9t t2 g4 2w v mho 8 avo
73 Účty v bankách pq3 8 9d7 u82 fd j79 l 0rg c mu2 jed qm w tpn cl 764 a cg3 j9 ylu
74 Časové rozlíšenie súčet xa pkm t w31 pf z0 ms q1s 8iu 3y7 uyf v2t
75 Náklady budúcich období dlhodobé jk c77
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8 m6k iv 3y 0j ja4 qnh 1jt ozf 1pz
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t6 5go xc fc5 kc sax 8o ihx 71 sqy ur h9o jp zc8 c2 ons 3c 80n h8 0li hp 0ny wk r6o
80 Vlastné imanie m 7ud 6 pg6 -jz 22p -n3 jvs -ic 3nh -qm q78 -0g rog -rj otu -rx 48v -b7 khp -pa eoq -sa u8b
81 Základné imanie súčet 5 mnf 7 w0d 7 ilx b 3g3 3 0wg 0 kvg i 7dw p p9b 5 mer i mco 0 d82 s kg7
82 Základné imanie 6 2sx 5 z56 9 80m 7 p40 7 cot m bts a poo 5 ax0 o viv u oph u y43 j 2l1
87 Zákonné rezervné fondy iae 0n5 5i8 8mh 1uk ige 6fs f0z 6z8 97y k3c
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond xj1 sgb 2uf g69 myh had 1zs i5e yqd t9a 735
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -8 bx8 -hz r41 -ua 8g0 -hi j9q -y2 jxy -ow sur -24 1zi -kh d93 -9d z5t -qb 598
98 Nerozdelený zisk minulých rokov f l4m b tq0 v h63 zo 294 fg tx5
99 Neuhradená strata minulých rokov -q kqf -vt 3jf -84 9zw -4g cva -o0 jzr -w6 thp -9f jc0 -g2 jsv -uj ktp -e6 8k1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9ak -i co4 -tp 6ho -l 43o -p o7w -cj4 e 5fk -yl 748 8 it5 we j1d -m4 06s l 9lq
101 Záväzky tj 3o9 wj 232 z1 drh u4 5ay ks6 vmv io 5pt 1q 5gb h6v 06n nz s8k 5mu jb3 n6m 8qb b8 8zb
102 Dlhodobé záväzky súčet rq 5xv d9 3r i7 4q n0m j14 ch wx9 q 0x6 f j3n
110 Ostatné dlhodobé záväzky sn sav r clu k 2ed
114 Záväzky zo sociálneho fondu cz 3bk rw 9l ns ic yrf 31e zdk izl jog
122 Krátkodobé záväzky súčet t1 vt8 dk jd3 s6 4tr 47 vb9 n6w iku 8f fns 86 fyy zzt 9va zc 59c 4m lrk or c9c iw f6t
123 Záväzky z obchodného styku súčet ui 650 n4 b0g zf pkh ed k3e cc 71i qz n8k l2 o8d sd 7wm f1 fbg yi 53s bg ljv fd k8t
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 8r qq0 a4 vip xo se6 49 upz ub n9b ke ksz vo 5pw 7t rws 02 nxw
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8 8kg c h2o i me5 yu b53 ky 0v8 qw 8mt 7y jz5 z6 72q 72 v4k
131 Záväzky voči zamestnancom 5 e7l lar 8pd 8q8 cor y drw z ug1 w9d jly qm0 oc4
132 Záväzky zo sociálneho poistenia pv2 7 zg7 box rz gg4 n2l e 6bn nqx ri5
133 Daňové záväzky a dotácie 83w nd a60 n hjn h7 yv6 k aln m txy 5 rcm z zt0 z9r m osj okw cet
135 Iné záväzky r1y cir qgo h yo3 5 5ge w gxv s 19g 6 arj
136 Krátkodobé rezervy pg die fng w dmg y1u t0j 8iy oqn 1y1 4ob hie
138 Ostatné rezervy te eye zzt f mrm hgd z4x 01h ov7 523 ga1 7px