Profi stavebniny s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 356 088 1 252 470 1 252 470 1 563 611 1 667 206
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet w 001 jbq v t2p 47b h zzr bef t 9h3 jdw e fe0 wzq 5 eb6 cyk c lat 2oe
3 Tržby z predaja tovaru s 1zt c5e i 754 bi2 t i6p weh 6 5a1 qdm c jvi 5oq 8 eml b4b u dhj zkm
5 Tržby z predaja služieb 1 096 1 940 3 231 7 938 7 291 6 296 3 650
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu g 7mx c edv f u93 h6 gc4
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti -1i5 4l9 9 832 d85 yxa
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0 w87 8my q 5yu j0d w 2o7 8h4 k vle clh q ja3 y4q u ex9 phc b mz0 igi
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 422 113 1 324 948 1 154 769 1 078 202 1 080 570 1 383 737 1 452 880
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok g8 09f 3w 0tc 7q yvo 3s 32v 33 4fo j4 358 bd m66
14 Služby 1m2 fcu h62 u86 ems aec qmp 837 lom ioo kwt 5ja yv4 z8w
15 Osobné náklady 4g 6t0 ne zo6 kx 33l
16 Mzdové náklady ru m2x v0 fmz 7z cr4
18 Náklady na sociálne poistenie 8 098 10 139 15 846
19 Sociálne náklady c s14 0 n5r s 3re
20 Dane a poplatky 69m 1 7c1 3y9 f xye 2 zag 8mf o stb
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku fm wcn
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu e 42l i8 h1j y 290 cb kdo
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ex1 1 f0j y7 3 2yn 4 p5i j kn1
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a d2y bt khu j puz v 8ur a 5as 6 kys td dhh
28 Pridaná hodnota xw lvb g8 005 2 1xk sb sb5 mz 4zs 4r 09u kr mw0
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu sx 1 r 5vl 4yi he9
39 Výnosové úroky td g 6 m
41 Ostatné výnosové úroky m e 0
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti ae6 pvr z99
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 0 5lm 8 vwd 4 zpg 3 03t q 9rb 2 akc y i4o
49 Nákladové úroky xg sf tpi f3q w a1m c os9
51 Ostatné nákladové úroky dk aw xhn d9w c w8i c 24s
52 Kurzové straty o
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 3h4 2 vw8 s ac9 e 42n o jg5 i tpl v duv
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -y 3ni -g 9ez -6 ntm -3 859 -m 5j0 -y jyo -d p1d
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením k 00w z mpp g wcx a 861 j 41x g qfl r kk9
57 Daň z príjmov oeo 6 qes r f5c p 3gj 2 7uz 0 e2b k ivl
58 Daň z príjmov splatná koa i zbt z rd6 3 7dn f 0no 0 wsj v bg6
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 335 5 509 963 455 3 478 3 808 4 120