Profi stavebniny s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 356 088 1 252 470 1 252 470 1 563 611 1 667 206
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet z pci 5bi g kr8 0wq 1 m4d 1aa v l63 x0w t f49 7nu n wgs mst l sfv 66n
3 Tržby z predaja tovaru n 0kn j2m 4 br5 d0o z 4zm 6uj m n22 eus 0 fqp aoj 1 zl0 eya v nty jxs
5 Tržby z predaja služieb 1 096 1 940 3 231 7 938 7 291 6 296 3 650
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu l x5l h b96 q 3kr 7k vy3
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti -p6p jg4 g ceu 006 um1
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu m eyx ba0 l l3v dza r bvj q3b 1 dpi s65 j 49j jx8 w qa9 291 x r7a q1x
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 422 113 1 324 948 1 154 769 1 078 202 1 080 570 1 383 737 1 452 880
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok n6 o4g io ix8 nd mid 5o 7nh 81 iae 2n 0na 7h zc4
14 Služby brn t1w e8n 3mu 7gx chd a5u yzd 6jk 30k rof 7fy yah 1ov
15 Osobné náklady aq mfe 01 m7z l2 v8s
16 Mzdové náklady me klj pq wdc cs 1ms
18 Náklady na sociálne poistenie 8 098 10 139 15 846
19 Sociálne náklady a mrh t wo0 4 k3g
20 Dane a poplatky 0g7 7 hz4 r9r e vco e dqs gfr s 2dz
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2z bu7
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu t 2yf tx zvo m qjz fy qsk
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 89p y 1tr zy 9 vu2 s acn r 50r
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti s s4w js tr0 x eyh q qnn y 6y9 5 l7o l7 zi5
28 Pridaná hodnota 37 f0x zs 0gg 8 lao ey 3yi g0 l1c uj 855 3w b18
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu yv l 3 tn4 czn c6v
39 Výnosové úroky sy b t h
41 Ostatné výnosové úroky u m 5
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti gi1 bpw v0o
45 Náklady na finančnú činnosť spolu j cxj i mj7 e lri 4 zac o qsr l c3i s orw
49 Nákladové úroky yw as 5oe 0nx v ylt e laj
51 Ostatné nákladové úroky s2 6u kbc wbq o q9y v g67
52 Kurzové straty x
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť j 70j 2 u85 o or7 5 8tx 0 kwf 0 wya w 6yg
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -k dhj -k 7yl -d 4hg -s 20n -v 4yu -c itq -9 g45
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 74b i yky l xly u tso 4 rxc m rpj f enf
57 Daň z príjmov un0 u rfk 1 7r7 e i64 y 5ke 5 07g o i77
58 Daň z príjmov splatná esi y 3re t dy5 k 3ov 0 qrc w ws0 b rj7
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 335 5 509 963 455 3 478 3 808 4 120