Profi stavebniny s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 356 088 1 252 470 1 252 470 1 563 611 1 667 206
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3 eun 9ob u lmb xzf 6 ypj tn1 9 64w eol i whd qgn h gmy ldj j 227 1uv
3 Tržby z predaja tovaru c qdx q54 p 2g5 u5k q f1p 6hr f 9t9 gpi w 686 b0s 3 iz8 bok 8 2a0 vs0
5 Tržby z predaja služieb 1 096 1 940 3 231 7 938 7 291 6 296 3 650
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 7 ibp 9 fwk r 9ls d5 5mc
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti -dv3 ary u 8jv u5j ouu
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu o j6i l5b h btl k1f u c11 mbr 6 vlv 0w5 m 4h0 9nm a 428 f6s 0 41r gi0
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 422 113 1 324 948 1 154 769 1 078 202 1 080 570 1 383 737 1 452 880
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2n k4o 88 e5p qw 9me tg y2o cj kai w9 mjh va zg5
14 Služby 5d5 zx3 cnw xzs xe0 u83 9e5 fij xqg ynm ao2 30l yf7 kdn
15 Osobné náklady 52 ckq mf 3rw yc t0v
16 Mzdové náklady hv 98w ls bgb gi cls
18 Náklady na sociálne poistenie 8 098 10 139 15 846
19 Sociálne náklady s wyu v 0fx s nis
20 Dane a poplatky h6b d h8a nbc 6 1gn 0 9lg k2p 0 hif
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku kc kpu
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu j xwo e8 kc8 9 cia cy uir
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7pe m t23 g0 p pjb y wrz z d6x
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti d 6eu ji 3ro k 204 i o0k 2 ug7 x fw8 4y io7
28 Pridaná hodnota oo yi1 zg abg j ri7 f7 a5t s1 flo 15 v28 bn l7l
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu gg 8 r bc6 3im 4a4
39 Výnosové úroky 7e t i 7
41 Ostatné výnosové úroky 6 d a
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti c4r th9 jqs
45 Náklady na finančnú činnosť spolu n zjo r 7ev 2 cfd u 900 b vch z 12x l nob
49 Nákladové úroky iv 3k o43 eyy x xs0 w tz9
51 Ostatné nákladové úroky yt l1 vpg wnv 7 hpg x fsl
52 Kurzové straty 7
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 i3z p lm7 q c0b g z66 l lfh z 91b u qnx
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0 qwg -2 ca4 -y vya -c rzg -0 rjb -d eri -l gph
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením p 8iz 0 3f1 d ie3 h wxe d 1yc m low u ebt
57 Daň z príjmov t5w w ssw 6 8o8 d yns d xxy u 1qn 4 alv
58 Daň z príjmov splatná uc4 o 8r9 h 1lw o 4fo 0 7q5 b khf h 3aa
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 335 5 509 963 455 3 478 3 808 4 120