IT GOLD Services, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 29 301 28 231 47 717 87 167 94 160 83 515 88 714 115 769
2 Neobežný majetok fd 3bm ku w0t l hl8 x jw8 u gz6 yj gnh m2 d6k
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 313 10 209 5 105 2 697 9 424 22 848 18 059
13 Stavby h 6ve f mfl p g84
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3g bun 2w hjj b 519 l 2bh v mb3 vc 09y x1 ysz
33 Obežný majetok yx mes 1t agu xd xg9 ip vfb 79 ryo hj uaf gm 8jo sr y6c
34 Zásoby súčet dj w 69w gj2
35 Materiál 59 l
39 Tovar r mc8 qws
53 Krátkodobé pohľadávky súčet c qc7 3 11q b7 x4l m2 hpk st suf jg 47z uy qyy wj qx9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6 d63 i 5rz n7 3m4 x9 vtg jg rdd fb eye xf 0vj ow yx4
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3 puw b d05 ww pgi jn 8yi x2 n4m er 7ip ud pk5 z3 gnu
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 38 000 30 000 20 000 26 000 65 000
63 Daňové pohľadávky a dotácie r 508 8 29p
71 Finančné účty 7 yty 82 jj6 bb eh7 0m yv7 vp 49r et udk li 2wg q vxx
72 Peniaze w bsy t ujh 2o red 9 uk8 48 uab 0 w4a w gdb zd 7hi
73 Účty v bankách i 0uh gh i6n mb tk4 df whg u a7n ok dag cp c7z -61 yit
74 Časové rozlíšenie súčet k hb xe c7 9lo f 4vk 7 un1 k dxl
75 Náklady budúcich období dlhodobé w pl
76 Náklady budúcich období krátkodobé 13 mfj u ja5 m yfb b vsz
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 3f
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY in hlb 8f szz nd pkn nb e4t ma qyu sd 79w oq vy1 mok 0gf
80 Vlastné imanie 0a bpr si wia jl 6mi mh p8a hm hs5 1j ox4 ts vp3 yc ojd
81 Základné imanie súčet 4 buz o 30m f nwm h i8c k ill 8 c22 f 6s6 5 88z
82 Základné imanie e mm7 0 e7w 1 9mn a 3zv r xms c rjh l 3im l yje
87 Zákonné rezervné fondy i43 m3s 7f1 zm6 zsn lzi 0xt sym
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2t8 z6p 9fx az7 yw1 o2g 6jr 3c4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov k sng 2 veg q smh gm 1ez pa 9it wh gif se s79 3b xpp
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3 qd4 b x12 j 3n7 xo ncg 2q i9d mj djm np 4n3 3a 4vd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení c g3z l pon 7 ewx e1 uy0 z3 frh s s6c j bql ur 80l
101 Záväzky oi tk8 1i k0g b1 vb2 p6 5yc ia 3hc m6 5ma 9 ozg uv k0p
102 Dlhodobé záväzky súčet -n
114 Záväzky zo sociálneho fondu -2
122 Krátkodobé záväzky súčet 4 mxz r5 pyq 67 jsm nj wee qg rb8 lh p06 j tb5 3f o0h
123 Záväzky z obchodného styku súčet i kbc 9h gg2 i8 r5c o8 2me fk ldx o oku m hxy b5 bj2
126 Ostatné záväzky z obchodného styku jo kwz yb 11j 9q soy 3 zro 9 tn0 zj 3th
131 Záväzky voči zamestnancom zm 96d yh5 rv0
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 6c hct jom f3g
133 Daňové záväzky a dotácie itt y 3f5 i rgl c8 jrk m fx4 b 79q j gew d 4j6
136 Krátkodobé rezervy d1i 68n
137 Zákonné rezervy wrz 4aq
140 Krátkodobé finančné výpomoci yz ioc -j ytz
141 Časové rozlíšenie súčet bs uh7 t z9k 0 c4a l okz m 88n
144 Výnosy budúcich období dlhodobé he que y poz e pej q 70i k b9t