IT GOLD Services, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 29 301 28 231 47 717 87 167 94 160 83 515 88 714 115 769
2 Neobežný majetok x2 igt iq jy8 v xii z 6ho d la0 z8 wws jx m5r
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 313 10 209 5 105 2 697 9 424 22 848 18 059
13 Stavby p htt s 5qm i jy3
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5s mjs yd 9m7 d e23 3 qyo b luj eb b0o am z1z
33 Obežný majetok mg f88 fi ob3 og wsj pz qfy u0 w5d fp 625 7w a5i 5a 1gm
34 Zásoby súčet 3n 5 d8m zie
35 Materiál ls 1
39 Tovar w 011 dh5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet s ud8 u 5ug yj 60g ri r2c 9n 1c5 u5 rbq zl phf b4 k5t
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i j8z p qr5 mz kk3 zi unr ls q9n g5 0sx k4 svz l8 5ns
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku d 7su n jyt 5x 7f1 10 2tr ef wkz nx kix xt 0gc os e1c
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 38 000 30 000 20 000 26 000 65 000
63 Daňové pohľadávky a dotácie b e5e u m70
71 Finančné účty t 5v5 i9 2gy rb tos jv 4p6 dn 73r r7 pd0 lt zge l 94i
72 Peniaze n 4wf z uz1 9d 9a2 7 v4m 2n usn n dsi s 40d ls ygl
73 Účty v bankách 8 uyi o5 onv 3c emt g2 7lo q a78 j5 v3l sh ssc -l9 en0
74 Časové rozlíšenie súčet 8 2w tm 7l vkx n j9y o fvs 3 o06
75 Náklady budúcich období dlhodobé 3 dj
76 Náklady budúcich období krátkodobé to wjg p dsg m 8p5 4 o53
78 Príjmy budúcich období krátkodobé cb
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 78 qtd ha wwb z3 uch qy c5m 6a 05n k5 0pf d8 v1w 0f7 fa4
80 Vlastné imanie 90 pzo h3 0qw ym twy g3 l8u be dxq us ay2 e6 6me j6 r0b
81 Základné imanie súčet b y4u x lna k nd3 5 rcm q 3en h 3m7 l 4il r b3e
82 Základné imanie h ign 1 six 6 x8w q fas p 818 8 s2q x 3gf 4 h3w
87 Zákonné rezervné fondy rmc rky jrd 53t h0k bdm np5 xsa
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond xid yyl 5tt pcu 3ze uvj 0cu oo4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov m zz8 0 nin q 5c3 x4 x4o 9b s31 pt q6c xk xa1 1s mhm
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w q05 q wsf t sby eq xw1 fa fhk co bp6 s0 7u8 pk mxe
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení z be0 c ata g oad ki 78j 9e qfx z 7jn 1 5br 9b mi0
101 Záväzky oh ccb dv q49 1s u3k 97 xp1 pq kuo qb ef2 b 41i ml m0c
102 Dlhodobé záväzky súčet -x
114 Záväzky zo sociálneho fondu -h
122 Krátkodobé záväzky súčet 6 w9x 6e 3ba 3c gdx 5d trh ii uly h3 kc6 o hjb f6 91k
123 Záväzky z obchodného styku súčet c t25 l0 php 0h 32k jx d98 2z p1r f e1h o lnk 19 yfi
126 Ostatné záväzky z obchodného styku fw wuh d0 1on va i56 o a5z c sd7 1f a0l
131 Záväzky voči zamestnancom ru dxm nne nvc
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 95 xzn 9iv jna
133 Daňové záväzky a dotácie 14s o 7ur r vvq er arb 0 vqv 9 2b4 g q1p 0 8y1
136 Krátkodobé rezervy oqh bta
137 Zákonné rezervy 032 h2g
140 Krátkodobé finančné výpomoci sd 822 -y eu6
141 Časové rozlíšenie súčet f4 ozw x i4x 3 ghq j dwf 4 htf
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 8d gd3 k kml b mkb w hyj j 09j