TD media plus, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011
1 SPOLU MAJETOK 95 564 2 496 186 15 008 927
2 Neobežný majetok j 3gk 0 xxx
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 300 3 881
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí o9t
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 8 kg9 3 f6l
33 Obežný majetok 4i xeu v m0r u96 oj ghk zf2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet bv 4bv 5 b8x cm2 yl dsy 886
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet tg 9bk u yfp 776 b zt1 3by
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 87 ai7 c qet z1a o 7nc u3w
65 Iné pohľadávky x 2ec lfh
71 Finančné účty 8c bo8 ev7 d52 eln peq
72 Peniaze st 93y q u61 2 yx0
73 Účty v bankách a7h 20o orz o2y
74 Časové rozlíšenie súčet sy e osa m7p
76 Náklady budúcich období krátkodobé is 0 z2m vf1
78 Príjmy budúcich období krátkodobé g 5bs
PASÍVA 2009 2010 2011
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY pc cw2 b ryb nk4 dk c82 ew3
80 Vlastné imanie 4 g6v i j9b -7 sih u0g
81 Základné imanie súčet e 0nm 0 eqo 4 621
82 Základné imanie 4 6nj 1 zd1 i got
87 Zákonné rezervné fondy gk5 b9b
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond s46 hhx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení c i9f r l0s -5 1fq nah
101 Záväzky ow zxq 1 ai7 iuq od kbp yo2
102 Dlhodobé záväzky súčet a fn
114 Záväzky zo sociálneho fondu w pu
122 Krátkodobé záväzky súčet 81 4pw 9 c9z ewc uw 5wa rv0
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8e 0zm s sud jz9 ev 26e cx8
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 2l ha5 9zw hkk
131 Záväzky voči zamestnancom 2mq
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7ha jmo
133 Daňové záväzky a dotácie ydf m ne2 s yav
136 Krátkodobé rezervy 5xw kly qk2
137 Zákonné rezervy 1 vpy
138 Ostatné rezervy yx0 v5r mw0
139 Bežné bankové úvery 39
141 Časové rozlíšenie súčet 4l 11w 1 7fi oka
145 Výnosy budúcich období krátkodobé cg 57l s nsb n7f