PAPA´S, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 249 314 238 886 214 353 205 238
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet lr zl3 q2o xxc d0y r14 cfq b48 r8j 5n2 023 rt4 pgo ovb
3 Tržby z predaja tovaru f 6nr 3 45p gth xaw lwg
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov nx aae s4z yrt o03 inh 6pa 0gd
5 Tržby z predaja služieb 238 981 235 876
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu z 1ja
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v 4wn gu wdz -jwd gle k byt
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu lk hkt cm ooz d05 rl7 gb3 aa2 7iu ikz okh 5us 5f4 ct8
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 657 6 179 1 034 332
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok zc j7g ub 0el jw5 wq9 txr tpn 0qz k46 96l awb w4y 94t
14 Služby th b8h f6 08a uw pq4 eq 9xi vz 1t1 kz z6l b6 sal
15 Osobné náklady 4 8cj a 7jv w2 81e xu tcq dp 3l1 x0 s2r iv kki
16 Mzdové náklady r saw b eqs 3m zqg e9 ona 2u ofj 75 cer gs c7f
18 Náklady na sociálne poistenie 32 25 8 099 9 043 11 366 11 176 12 456
19 Sociálne náklady exr fww c a7y f 1kr a djy a 8fd c w9d
20 Dane a poplatky 5q wet 8 lrd 4 lm8 st2 s2q
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku x dnj h ce9 e thx y dr5 u gq7 s 7hs z scr
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 yfn d cox z rr4 f i8h
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 7yw
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť qls ndg umn fia xxi ts
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -oh 2du t4 87x hs 3yw 7b xpw 16 9qo 4 1ao j f2l
28 Pridaná hodnota -w ehz i5 mo9 z2 ndd 3j snl 6m icp 61 51t 22 dyg
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu vz 1 v i k s
39 Výnosové úroky u p 1 y g 2
41 Ostatné výnosové úroky b 9 o
42 Kurzové zisky w6
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 5 x
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 40f nvp g vs6 a oxw z ok2 n nd1 okd
49 Nákladové úroky me9 br7 xp9 i4z kn
51 Ostatné nákladové úroky dr2 ait cgz t9
52 Kurzové straty 7q9 70 mx
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 924 5ik 00z d k42 g0e 7lc yyz
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -28k -mqk -6 lj5 -o wid -v 957 -a5g -ht9
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -xx nwn fr 2rz rz vbh 7 498 o 2pt t s5k 8 1dj
57 Daň z príjmov 8 2ti 3 xcv 5 2i0 0 d1p hqj bq2
58 Daň z príjmov splatná 5 o4r n 575 7 mw2 o l16 9uj szb
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13 342 10 688 11 612 6 511 7 251 1 861 4 367