PAPA´S, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 249 314 238 886 214 353 205 238 209 322
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 71 3vv ccz acb hzp 11y ivf 8sl 6oy g7a obf jdz bk9 qka c3v mnj b14 hkr
3 Tržby z predaja tovaru v uvk f 821 lcy 3b2 l7n iww
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov yz wk0 zm9 7xl bmn t3m 0dn nnw 6hf up4
5 Tržby z predaja služieb 189 802 238 981 235 876
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu d 7ve edp
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti p 75f t hwk 0m 9uo -jgx gat y svj v pln
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 2w k63 ec kzo s41 rxk 598 rzr hqa 10u pak flw pkw 5fr l6u oas ucs lk9
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 657 6 179 1 034 332 711
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0a l39 e9 clg go z73 89q zwe pjt qg4 um9 qxk 8io b5t xxp sdn awj xby
14 Služby u7 lgr mc 4gh hh 77b pv r48 tg 4e6 p2 mar 7q 9jq f3 jl4 s0 624
15 Osobné náklady t 3qe d obs bm 3h5 pj oe1 7k r92 sl cho f7 6zg vz 18r sk mta
16 Mzdové náklady j 3xs c 51o vx 166 8r rf3 dq b0v nh hv8 gq lk2 rq ugy pb eh3
18 Náklady na sociálne poistenie 32 25 3 522 8 099 9 043 11 366 11 176 12 456 12 834
19 Sociálne náklady qnz 8e7 26y 6 hvb a 0tt i lix 2 h4k 8 5vw h nm6
20 Dane a poplatky ms vy3 ckf 2 p0i x ynq uee hxo 0b4
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku h dt5 0 nez f 9jp f 52t m 8lx d yzf p kp0 x jy3 v w4m
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v svp 0 n7t 0 76r u 2v7 p c49
23 Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku q t1o
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu u w08
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť lcb t4f cuw 7qr zoz uvc nx l idc
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -dx zi1 rb m0u c znn ww x17 3o 4e2 0l eej 0 2ov v fqs -v3 ysq
28 Pridaná hodnota -e 8hc iz xp3 gk pra zw 2jf c7 9bz u6 0m0 68 7mv l7 8tm 01 574
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu qx 8 4 j 6 r x
39 Výnosové úroky 7 b d c i g s
41 Ostatné výnosové úroky m c 6 3
42 Kurzové zisky np
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti x z
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 2vr 0aj k kg6 e 89n u paz 1 4wy l xsv qpv eyw
49 Nákladové úroky v8w ybp 6ra o92 ue6 as
51 Ostatné nákladové úroky rfe nic u9w ifo kq
52 Kurzové straty 9jd zp ka
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť uw2 1x5 mq1 vkj 4 h23 ytj do2 hdw mdb
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8ac -oc2 -i 1tc -f o6l -3 k8g -n mho -bzd -aki -002
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -e9 rvd yz wkr t4 hn m6r 1 3g7 x aik b yet m hik -8p df2
57 Daň z príjmov k wk7 uao p l53 r rce 4 9jr 18h my2
58 Daň z príjmov splatná h znc tko 7 8ct y nog q odv dkw xt9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13 342 10 688 -73 11 612 6 511 7 251 1 861 4 367 -11 601