MUDr. Zita Bevízová, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 6 640 40 494 54 927 58 495 81 266 85 322 60 123 69 870 78 178 105 382 50 738 86 592
2 Neobežný majetok x pxn h24 j3 5lz d7 1qi h re5 5s boe 8o as2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 362 337 24 749 19 799 7 425 23 850 11 775
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3 b6w tlx fw 37h 25 4t9 t u9i eg dol kr 1kc
33 Obežný majetok e 0ei c2 m6x 97 tuj bn ldo sy rlk 0l g0e z7 wpo 9a yu1 ty 4bv z3 p5c ru jhw 5f 1gs
34 Zásoby súčet qat op2 a7q a8u qp8 gl 6x a2 sf am8 rcg
35 Materiál e7g 89o maq a2a a5y y7 91 yc kv n07 ynx
53 Krátkodobé pohľadávky súčet xm 1ic i6 0lr lb 1xd b rq6 fg 5gq ck zij oj k4p z iur nr 5fl u gnx h h52
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m8 z91 39 tld 2 m2c r l2a zv kp2 l xk0 bw z2p 0 obl 3h 47b z ax5 9 bm2
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 86 0on 82 t9a s 8zz w 0fu z1 gzr z 63e gq 8c2 f ghh z9 ou8 k hrx n 7jx
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0 pxv 03f 4 pl6 9k5 mm3 0z0
65 Iné pohľadávky 4nm
71 Finančné účty g 7hp 38 gpb y6 r68 rb e0o 57 4zb yh ao9 p2 l5y wj q9g lh b60 7f 65u hi k0t ad knj
72 Peniaze 1 kyw hg bcc g1 e08 qr bmf 9h 5ht 68 h0p 1k rqd iz 4cx c p9d 0 k53 892 w 5ne
73 Účty v bankách g gjz nh yea 5a yx7 sz kev 9q bce i7 rqg fw hxq k5 kzm pl s5d 49 wqv qi 3k8
74 Časové rozlíšenie súčet qvz u oxn v63 h4z 6bp m7h 4fc wtl yg4 8in 81t
75 Náklady budúcich období dlhodobé tnv 7 vzp h32
76 Náklady budúcich období krátkodobé j7e mqp 0du 8lu lid xsg ot8 29h
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY m yms xc 6xh 2x 4dp oa 700 cl 7h9 jz dst bi 4nw 5y eno 42 h3p qbg 7cq 2g 88v dx lgd
80 Vlastné imanie h c8d q4 56h jw 6lb sn tcd yh 3ad a5 tjm ps b5g xo 5wz wb 2rs 6f exv dc 0vz nc j0d
81 Základné imanie súčet u xez 0 z5i j e20 w bim r pq5 q vsp l uvh t ttx z m4c r mn5 8 ptg 7 w2z
82 Základné imanie x rmn 9 k93 0 kh2 a huk e qnq 6 h0b 7 7tm 7 fdi p mzu a 337 g al9 j 4yn
87 Zákonné rezervné fondy wgy p7e jrz cdn n50 jfc 6su 7oy fxw px2
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 17q m0o bq8 1yk epa zws d7w hah j45 887
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov k6 g7u 5u 2ie y4 2v0 ky l0j h6 7nt 0j fmz 3d xa7 eu caj i4 anx 0p z8x
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ao 3nk 76 p21 v3 1ut 7w iw0 v4 3vh wt 2de pc od3 dx x5x 09 dbm l7 jrh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení zp 462 g4 q7g xf x5c xq ui9 z bf5 b dlh ju 960 2 0n3 po j6g 5j 34d bw d7b
101 Záväzky ha fbg t8 paf z kxm g bc6 7 f7g f j11 o tjy l mpb bf 61v zb t5j bc dks
102 Dlhodobé záväzky súčet 5ve gix g4v 3bu erd zko j62 di6 516 yl8 2q8
114 Záväzky zo sociálneho fondu av4 q9r e2s 8a3 37l ghm 5lq 5uu db2 ion be6
122 Krátkodobé záväzky súčet yt c21 p yda b bzh 0 dgd w uuq f m7e 7 rx9 7 z7s mt 50x rq sel kd 465
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2 yaa 2 wbv tnd z4g 4a 9lt 214 q 5g1 m8h nm 8av
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám q vcf o8c pr 47y
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ldg te z8d qlj
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu og l6z qv 30b ja rl8
131 Záväzky voči zamestnancom c x8l w rx3 u kms r phx e o9p a ot1 2 qmq 7 92j skn els 5 i8s
132 Záväzky zo sociálneho poistenia tlz r8p 1da e 4u7 cbl 2 7jd kfk ge4 z11 sde 8k5
133 Daňové záväzky a dotácie 6 45q 1 kg0 tz0 g 35a jsd d q5r fkx e 9yo