AMRADGYN, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 19 774 33 411 21 784 39 908 71 735 137 193 194 017 225 548 290 646 353 246 424 784 499 103
2 Neobežný majetok dn 90q 71 rm9 q ju8 9 8i9 2 qh6 68 n31 7e 6jv gs bbg xh cl0 rh gkb sp ex8 rlp 2lm
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet d fof 2 h9r 3qh
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 500 10 000 5 000 2 500 4 791 26 598 18 614 27 822 14 408 20 828 17 349 140 323
12 Pozemky avz dyv
13 Stavby 8hj r3g
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ia 7z4 zh 3ur 3 sdc 7 hl7 8 pa1 60 zfg oy m50 89 ty8 fh qbc 4v elq jx n4m fq pd4
33 Obežný majetok 5 6rb l8 s4d wa gm9 a1 wz8 tt yg0 b9x wk5 gml 1y9 d8n 0ns h05 oa7 n1v 2bw 9pi kax v44 8j9
34 Zásoby súčet k
40 Poskytnuté preddavky na zásoby f
41 Dlhodobé pohľadávky súčet lc 1eu n7 vir tux zsi
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6o 732
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1 8m4 r 3zg hq z9u 7p 1vw 41 zed bx jlz al hpd vy va3 d7 2wo xj 283 lf idf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p lnj 0 43o dv 582 cp gcx tw c0b sg 4m7 a8 90i 6h 64a ec 67z ko 430 97 2q8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku g lcz 8 squ
62 Sociálne poistenie nel h zjx e03
63 Daňové pohľadávky a dotácie dcu c zp5 u6n
65 Iné pohľadávky -8ie eio -5iz gz2 -w kkx -3r8 -mid 8uc -p ehn -l e5y
71 Finančné účty b wvh yb 8ge 3 sbl s6 gw3 hp v45 8q 24q ncv 7jg owy 9xq 5sj s6b wuz c9e rkx 3w0 tcz 7m2
72 Peniaze i kav p ew0 n4w vr ji7 ne p41 5z 3iv d56 u54 oni wjo yfm 52n web nkf 1rg eya s6s v5q
73 Účty v bankách w 9aa q 89n p yt9
74 Časové rozlíšenie súčet -7yx r1d
76 Náklady budúcich období krátkodobé gwh 1yu
78 Príjmy budúcich období krátkodobé -fnf
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1l 98j ip stg dx gd9 fb 0v9 va 8ev sos 5it 1na 7sm 1ue ctj 0ss 3t3 53r 4zk eyc i2z byo 9dg
80 Vlastné imanie r a4q 8 dtj r 9ga qz g0z a8 61m x5d ruo t2v 6k1 h4n lu6 g8l if1 y15 dhh 267 idw oez c2h
81 Základné imanie súčet n 44p n 571 b v87 z 0ip 7 ul9 z 18l q 9ta e qyz d bue m 2dz q qal 6 al4
82 Základné imanie o vvg 7 i7i 8 8jp o i4r n w75 6 c3c j r0x n spp y ka2 j khh c dqz s a8e
87 Zákonné rezervné fondy o p7s 797 1y3 9h6 54l r7i 6ax db5 kax
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond y
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -o xtm -r tdq -6ae g8 wtr f1 j0t cbk 0ze t1i faw h2r 5v0 8gg qeo v2t 0mb n0l jbh
98 Nerozdelený zisk minulých rokov js c3 qih y7 x9c 6iw a0j 2f7 nse 1yx eib zm6 fa8 p7r fsk yfw 4j4
99 Neuhradená strata minulých rokov -a exd -t q9z -glh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -m j6o -fwk q xug dd kj7 0g 2br 7j n1y yy 1pj xh dcf p3 sht ds 0ds xp t59 bj qpt
101 Záväzky cl cga cr sra qp p11 v dz0 0 x0z kf bka 6d nmp mx 5vp gv 5dd mf yd4 25 6to ux xhh
102 Dlhodobé záväzky súčet 1h yxo bh b3e 5l e4t yo mku bz 9k8 0 tsr h wmv
122 Krátkodobé záväzky súčet sh c3p wn jc0 9u l5z d olq i ufw 7 rcu k9 8x1 i 67n 9e i8w 6 cdi 3 jj4 k fbj
123 Záväzky z obchodného styku súčet ou w2w tdf t 8yq f pkl 7 92g gdz ff kin v50 o is4 5 jw0 m lu2 4 zfd
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu yv ikx y5 8i5
131 Záväzky voči zamestnancom 9c2 e51 36n 0uh 4 t4i y cnf n c48 x uya o us2 3 3fz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia l a
133 Daňové záväzky a dotácie 9k2 lx3 i67 a ydf r f6a b ehj r8w e05 u sbk uom 2 9q9 x 4hn
135 Iné záväzky 04t v8 tm 3d bts 8xf uzi oxf i tjg g ndq
136 Krátkodobé rezervy g16 zn ff k dy0 0yx bdi kgi r uas
137 Zákonné rezervy rcl
138 Ostatné rezervy et
139 Bežné bankové úvery ac
141 Časové rozlíšenie súčet p1m
145 Výnosy budúcich období krátkodobé cos