HOUTEN, s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
21913/R
Dátum vzniku
29.07.2009
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
Základné imanie
5 000,00 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 29.7.2009 do 6.5.2019)
 • pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne (od 29.7.2009 do 6.5.2019)
 • výroba pekárskych a cukrárenských výrobkov (od 29.7.2009 do 6.5.2019)
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 29.7.2009 do 6.5.2019)
 • prevádzkovanie výdajne stravy (od 29.7.2009 do 6.5.2019)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 29.7.2009 do 6.5.2019)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 29.7.2009 do 6.5.2019)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 29.7.2009 do 6.5.2019)
 • administratívne služby (od 29.7.2009 do 6.5.2019)
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 29.7.2009 do 6.5.2019)
 • reklamné a marketingové služby (od 29.7.2009 do 6.5.2019)
 • prieskum trhu a verejnej mienky (od 29.7.2009 do 6.5.2019)
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 29.7.2009 do 6.5.2019)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 38K/15/2018-71 zo dňa 12. novembra 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.12.2018, súd zastavil konkurzné konanie voči dlžníkovi spoločnosť HOUTEN, s.r.o. so sídlom ul. gen, M.R. Štefánika 426, 911 01 Trenčín, IČO 44 899 165 , zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro vo vložke číslo 21913/R pre nedostatok majetku dlžníka.
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva
 • Výpis zo živnostenského registra
 • Podpisový vzor konateľa - Richard Arend van Houten
 • Prehlásenie správcu vkladu
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
16.02.2020