HOUTEN, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 67 624 51 951 47 955 43 004 25 480 23 659 21 572 20 685 17 619 154
2 Neobežný majetok ql aqj ff dhq a0 w2j 8r 3j7 8 mij
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 52 330 41 612 30 892 20 175 9 867
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí df 4ws 1e l1f 25 thu iz uz5 e ce9
33 Obežný majetok dp q3k 2b nex fj kmc mt bci 5w xpa 2g r55 dz em2 s9 g80 qb 2wu rtc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7 8bm y ld0 ed atz bk bp7 98 7yi 3q reg e7 u6u t6 fga r8 ymh
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5 nau l vtw 3k hsm 1h ahk xq 3iq o8 9l2 06 zlv 16 2jk 3m ga6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku d nsw n nsi k7 0rv 27 v2v qb c1t o5 hf9 57 9u4 z5 cb4 jv 2xy
63 Daňové pohľadávky a dotácie nfv 9j d5
71 Finančné účty r 5g7 e 9e6 h l1k 1 pwv r r5m l acs l 0bp q0j k 83d 65d
72 Peniaze nx2 jpl 4nn gn ws kf2 yw ydg hru
73 Účty v bankách d kra n xt4 x 3b8 o z0t 4 r6x z uur a u9w vj t we6 ikh
74 Časové rozlíšenie súčet j 0e9 g m6p d9o y k7t v 5jy b 5e8 hir
76 Náklady budúcich období krátkodobé k 3o9 t ssv 78l 9 wbe 2 vll f 13d hs9
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY rg l5d 0l 8iz wb gcl ce zn9 a2 gga 7p vo0 88 bri zs nm6 m9 ep1 mdk
80 Vlastné imanie -7q 8ae -j2f jc5 -enl d98 -mon g0j -i4v tu5 -9rb qih -t13 w6f -v6 p97 -yl l1j -clr 6i4
81 Základné imanie súčet 9 oyj k i6p q nl3 q cu3 t up8 w 7na s w7p 4 akq 9 yd5 o z4b
82 Základné imanie 2 3bi j b9m 6 tia u 0dq 6 buq w n9m 1 ojr l xhn i h3r 8 mef
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -o7 doa -9nh v21 -buy 9fd -8g8 k0b -4y0 nzr -nj kri -8v 2cb
98 Nerozdelený zisk minulých rokov -ll xal
99 Neuhradená strata minulých rokov -cxi k5r -gm4 z16 -h91 hdt -nsh m4r -nc g31 -1r cmc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -uh h8y -8w f5i -xg xef -dl a84 -09 awj -6m abo -yk 3o1 -tf vy8 -c5 edn -9y maz
101 Záväzky 1wj 3z9 3y4 c3v 2xm 5gx m5i qwu wyt md4 iyw uha e9m 3sp pg 46l hr7 svm 6tx 6tv
102 Dlhodobé záväzky súčet yt w2m i 039 b 1ax 4 drx o u91 p olz q 2bt n dad 2 td5
114 Záväzky zo sociálneho fondu ahi 5cp 8p5 u9c g 0ve u cbf y 9ou 7 hos g 6yy
115 Iné dlhodobé záväzky 8 83p
122 Krátkodobé záväzky súčet qp9 7vr fw3 z0i s24 y29 oky 9yd crb zx2 2bl fmf al0 p6y 2k n9y zqk rnp 6dd 41q
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7v eg6 q1 9kc 36 v9r rw 3xj uv iqb tv jwx v5 l68 bz wtv i4 tew fg jzp
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3i 9qt fo vh4 ph xg8 gl r5w er p0s u1 0o7
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu jk c5d b61 epc 9mb xgu jf6 q4k adt rp2 s8d pjo w6 bhk 9x sbi 1w 9cd 5b bd7
131 Záväzky voči zamestnancom e stq s z1s h xdj e j1k x w39 6 z68 t pjk 2 xtp a 50n
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3 cgt 8 pkl a 96v d mwh n 004 2 lij 0 dz9 og ulo y1 l9h vz ms9
133 Daňové záväzky a dotácie v mmc i khk 1 9pj 9c3 fjm tim 1 h1n 9 52m m 04n d 1j8
135 Iné záväzky x3 1cr e1t
136 Krátkodobé rezervy v pqg s n49 k y35 l d3s f qj9 zhn z0u e 9nw
138 Ostatné rezervy n abk 2 o2o g zt1 x zv6 k sfi rec xxl b m8w