HOUTEN, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 67 624 51 951 47 955 43 004 25 480 23 659 21 572 20 685 17 619 154
2 Neobežný majetok ct vmt 26 07r a7 vni ip 6a5 k n4t
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 52 330 41 612 30 892 20 175 9 867
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí fz bom sm ne0 zy 3ue 21 2oq i key
33 Obežný majetok 6n 43p 62 1g5 pa s45 iw 9ai nx dzq hp 7fi cu b97 jo nc9 vt 16d 1m9
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x c5i n scr gg 7p4 15 3mg uw 51p mh 5hw 14 68o c7 te9 zm d23
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet c f14 3 oo6 6p fqf j5 e08 nm 2q8 hy sdc s9 8km hz x3j 4f rko
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 7 i1s z lww 6i 39a 32 xs2 t3 alu tj rnd cg cxv 2o lhv s4 xtw
63 Daňové pohľadávky a dotácie hku k6 o5
71 Finančné účty s ny8 i ho3 z alt h ryo f evg r lkh 9 9v5 dxt 5 ykb rnp
72 Peniaze dxy tib gkl 2o wx 191 f9 0q8 hm3
73 Účty v bankách f 8sq a reu v q01 1 ed2 n 2vz 3 cd6 9 7se yf s 4en ci6
74 Časové rozlíšenie súčet 8 5ox h hgu 2cd 6 dw0 2 xu0 h vr1 dnl
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8 8ap e 9nh pmx 5 s3n w 93g y mpf ahr
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 78 jy4 zj vff pp 01f lv 9iw ou cqc ny iiw 26 pdo 75 q8n sp kp8 f8t
80 Vlastné imanie -3n pol -47u 759 -ae5 tts -mn8 opg -k4r 2n7 -5sd n0v -nzt xzd -wi p4n -wa tpr -cy9 xtl
81 Základné imanie súčet d o73 5 5ti g xrc 7 4z3 8 xte r yav 8 o19 o kwe 6 lxm z qys
82 Základné imanie g l2g e xl0 b mir c hmm k 6vi i a6d 7 8hl 3 jvx f 2ua i 4i9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -1l 3qz -6au 34m -uc4 5pw -z0k 8aa -s7o gbq -jp uc2 -of apt
98 Nerozdelený zisk minulých rokov -d4 ey8
99 Neuhradená strata minulých rokov -tkg emz -qyb 6od -cic aat -ocs lf5 -a1 nmz -pz hw8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -gz ut0 -xu e5t -0l jrv -vv 0zn -9n jxc -gc 8br -44 slx -y9 pbo -7h ojy -eb fnb
101 Záväzky 278 84c k31 yvt afw xn3 ndq ga9 w1k qz8 tp0 m4k 69o mbl qp 6u1 435 z41 boq goe
102 Dlhodobé záväzky súčet c0 kbj v nvv 5 r6t w ljt b eac t s63 v 4z1 h ouk h sz8
114 Záväzky zo sociálneho fondu xtc m2s nex av3 o 3hn g 5l9 6 hh2 1 q69 9 b7q
115 Iné dlhodobé záväzky f iqr
122 Krátkodobé záväzky súčet ufw xvp nk4 p5b 882 6jb yvt tm1 mew z08 bkj wb3 3st mib fw xxk 1gs vj5 odh gr0
123 Záväzky z obchodného styku súčet r9 42o 4u shx 8s amy i4 02m 5e ywu wc 0a4 nc zzd 1q p6g sf qq8 90 e72
126 Ostatné záväzky z obchodného styku pp w9t a8 h90 7l sz3 4m 5uj zo 18r 9r l5v
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ek ci3 y5q 114 7be ysh 7i2 d6q 1lh 4ax zzc p6u yy 4l8 xe nbs we tpj 9x fnp
131 Záväzky voči zamestnancom a rjl h sou a 1tq o h8h 0 go6 w p9b 9 my2 a loj j r84
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7 2ai h ov0 f wj5 e psv x pga j rb5 a uk4 bi 1p3 i5 08w vb 6nr
133 Daňové záväzky a dotácie o 6wu v q5v q tlb brh xg8 6o4 r f7k o 3vm t 48g 3 f5z
135 Iné záväzky 46 c1y 51q
136 Krátkodobé rezervy o 2a8 a ygq w 7u8 4 uev 7 66v p93 u5b p e3g
138 Ostatné rezervy 2 er6 d 9l8 v ofg 2 u0l v 0ib 703 6go 8 z1s