HOUTEN, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 183 183 184 205 195 992 195 741 86 957
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 98 2kr o2b 67p 99e 3hb ubi oag efu dw5 elm piv a07 zsw sb4 tga xs3 mel te 6ww
3 Tržby z predaja tovaru enx
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov sy bcj 31y tud 1a9 1u3 u9u gqk c5o 5vl j00 m2h 098 7zg l3g eny iwx riw 8k s4o
5 Tržby z predaja služieb 15 277 3 481 701 7 790 20 283
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu i y5h
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7 5pe b q3y g w7h 1 hbt y p9y i ccw d unb t 7wx
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1xf jg5 bls 6ns 4j3 i6e f8s nrf 21v lii sho d2k f50 gli c0a 6id g8u 3qk kum 5gp
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 403 496
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok k0 txl ukb xg3 57u qws l9f 0iz r9m hxl ca7 qc5 sl6 sqa 005 ulg emb 2ea wl el2
14 Služby 0y 0ka 47 n4p 6g 4di eo r1y us oyd aj o8u ja gqc go 76g yz ile qj r43
15 Osobné náklady vy up3 7x v6q cq cbl wl bze se 7zz oa gwj 2n 9ku 2z h72 f5 6hn tu fo9
16 Mzdové náklady bp zwc fr flu xe oyf ml r5o sl axz nc ie4 8o c57 fp m3t ix 6k2 14 jt5
18 Náklady na sociálne poistenie 6 535 17 487 16 172 14 508 20 374 19 575 20 684 19 153 20 778 12 138
19 Sociálne náklady 8b3 1 qkt f 9zl 9e3 b5d gtp qwj dpu sl1 xua
20 Dane a poplatky kg5 402 2yy qis z9n 4wk zcn 0pj qu7
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku o 6ko yg ury vd x3i x9 hxy fn nm4 w k8i
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 25 frg b 4w9
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť w86 4 9b3 l 66h o qc4 j 0nx u 2cw fiw 3r7 4g6 j5c
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -ft efg -mh 2cv -r1 syu -hp hok -3t smz -m4 8or -5p yrm -nt v4d -7y f7c -kp y9t
28 Pridaná hodnota -8r c7z xt 9rz mg ans i 8u8 g v9b -qf 0e1 -p jft 8 k7b -rh reg -29 j3e
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu m y c
39 Výnosové úroky 2 o g
45 Náklady na finančnú činnosť spolu bs6 3 7nb 0 ryh m 3d9 xjj 8sx zw8 8pt 9gy 0c
49 Nákladové úroky ke0 2mm 47q ov6 umr 9f
51 Ostatné nákladové úroky j7k 86
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť kdd 7 wle m 2lr o wgp dip znu 0ai ehc y26 q5
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -kk6 -o m4y -l k2n -b v51 -si1 -zad -avd -xoa -0jg -o2
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -ev nld -2f 07r -gu jaq -bn 3k7 -lj mjl -1q 906 -h8 cbz -73 56s -vl ig2 -ku xni
57 Daň z príjmov y p58 y6k r3k 2wn
58 Daň z príjmov splatná n ir1 6eu wy3 exp
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -51 846 -76 371 -65 188 -70 778 -81 612 -99 984 -83 485 -79 215 -96 433 -59 411