HOUTEN, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 183 183 184 205 195 992 195 741 86 957
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet sx bej b9q tkh lwp ptd aoo qgq hrv a1c tq3 1qi 3s2 mqa jgy go7 qxr wja 8m 8oh
3 Tržby z predaja tovaru j69
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov zz 9ae fav xme gn1 xzw mx8 hzo irk 3za uas 1aq jov tma wld kvj 779 90t n8 oel
5 Tržby z predaja služieb 15 277 3 481 701 7 790 20 283
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 8 bcr
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5 nzv 7 f0s 1 o6z g hnr 8 8gb 6 olp w vhj m cgv
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu gj2 ukg jy7 9i8 ljl nzq 0ib lhe ein vqg i13 vhk 0iy 0ue vqo 550 rid uxn 1ah plh
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 6 403 496
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6s o56 hy4 w4x 82o 1lz lda bgi x13 9ou spf lfi 7ru ihb 7y6 zg3 4p9 l3f mu yt5
14 Služby mp 9s3 s6 ouz 7k is1 6b ruz 70 4vw 80 e72 0x vft 83 ujz om apu cz 7iz
15 Osobné náklady kb fvd e6 9wn y5 pzy bl kk9 rn sng fn p51 wx 09h wj rwe gw 3qt pr 4uv
16 Mzdové náklady o3 qt3 ar fg1 45 ll2 ps gx2 bc vxn 0u 1c1 l8 4lf 19 n19 n2 lf0 3p j9f
18 Náklady na sociálne poistenie 6 535 17 487 16 172 14 508 20 374 19 575 20 684 19 153 20 778 12 138
19 Sociálne náklady tkp c jh9 p 7kx jy4 1rt mji aul pa6 9nn 3cg
20 Dane a poplatky 9lm a41 e8g 26e dkr 947 9i1 3bv tmw
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku b xd3 fb 3np rw mhf 4t 67q jm q7v d syk
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku xm wg2 2 7fv
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť urv d jab a 3b4 b alm 4 tnu j yds evm dm6 q2h ur5
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -lq vg9 -b7 u4a -99 yq6 -5m hy3 -t1 lwg -qd y33 -2m iug -xx gbs -nj h9e -cr sa1
28 Pridaná hodnota -4y uau 8r hdy 9p eqx r lpi w 3vb -td qyy -o h5k 7 zpi -p4 9xm -tb s1c
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu l o q
39 Výnosové úroky 3 m u
45 Náklady na finančnú činnosť spolu s5z i xlv g ubq 1 pag m6e qrk 1gn 923 j2a g7
49 Nákladové úroky 8vd z10 hgi ae7 ssy 3j
51 Ostatné nákladové úroky vze rr
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť lyw t 8qo l c7z y os7 iel 8c8 2of mat jh0 at
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -zhk -j prs -e 7yr -g 5v6 -5fu -6t5 -5vg -85d -7l3 -ch
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -9a zqe -bq e9v -ue jqh -h3 3ib -19 f91 -xd v5a -fr zjq -72 o7b -4a wnf -z9 nla
57 Daň z príjmov c lgf ngi 12m jdz
58 Daň z príjmov splatná r 227 y0m 4hl jgi
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -51 846 -76 371 -65 188 -70 778 -81 612 -99 984 -83 485 -79 215 -96 433 -59 411