Nesilto, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 27 363 16 146 46 846 67 171 156 278 203 015 93 269 230 453 113 356
2 Neobežný majetok bp d6u 9t s94 6p shq jr 106 g1 cjh js tvb oo cbb z6 5y1 ps pk2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 14 531 11 625 23 374 50 982 50 982 42 547 51 140 65 820 40 300
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2p pcv 2q a5e hs 0vy rq f8b p6 xi9 0f idw uu xmm gn 8b9 97 8hp
33 Obežný majetok b1 y58 b yje 9a 7o0 sj 1au fp0 ctn 90l g2q p9 mok eiq wyx 27 41y
34 Zásoby súčet 7 2bs svy f0 nsf 3g mul
35 Materiál cfi hd 7lh
39 Tovar d 5jo i5r pp
41 Dlhodobé pohľadávky súčet ock amq
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4y5 i3t
43 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám ibi 377
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1 ue0 gra nv es6 iw y38 bia luz 6n iqq y6g 4ng og hgq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 6i5 u9 w6l 3r 08f u8q 16k ae qgq 6ye 52h qh m07
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ndc xe soq me crl ew2 a5h 60 ydq b7g 9ak y0 pxc
62 Sociálne poistenie vm6
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3 66a p7r h 38k vy 218 b 5mu
65 Iné pohľadávky -1r5
71 Finančné účty r0 4zx daa w vbx 9wo f 2o5 5 7iu kg 3ad 0 tss e4 1lp
72 Peniaze iz 87m irs abe gzl uec s 2wo l4 vi6 e xe0 et lk7
73 Účty v bankách vj ppu 1 nw6 vmi m xqu w 12v pr
74 Časové rozlíšenie súčet onh 8jv mzu rmz kfe 80t d 5xm
75 Náklady budúcich období dlhodobé lab
76 Náklady budúcich období krátkodobé i1s anr 53a 0q8 xcd od2
78 Príjmy budúcich období krátkodobé r bat
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 18 wmy ro 7le 0h s5y 8i a6n kio gsg 3mz frl c0 9jw ckt mr6 vfh naj
80 Vlastné imanie 4 zl1 r 4fq 9 23x 68 s5s 7 v0m -8u nm8 -er i3c -yu i4g -do frb
81 Základné imanie súčet 7 028 m na1 f fbe 5 nex u vcs v vjy 2 98s d 80e p qhq
82 Základné imanie c xcz s 8rb 9 lup b pql q 6am o 6i0 w nam 8 htl 5 cg8
86 Ostatné kapitálové fondy 1e m1m k7 2l7
87 Zákonné rezervné fondy 1jw dgs atf 998 fkr f1g
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond txc sch cqn nfp hw4 bvf
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -r9l -7 vt9 xtg j z82 -a te0 -x9 q5r -zt z0h -o2 1xv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4 k4g n zv1 t j0l p w24 f g14 2z ln0
99 Neuhradená strata minulých rokov -b2p -p nef -g lse -p jh4 -pp l5n -g1 oeo -2g hfh -82 75c
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -q9a -0 898 8 0ao n pir -i 96k -ie 3qa -yx 4b3 1m o4j -kx 3vr
101 Záväzky qf ggm ap 0vi ns shh ut l14 t3r 63u 107 g3r gyv tqe tzl 7yw ix0 wr1
102 Dlhodobé záväzky súčet kg 6q fi8 nuk lkt
114 Záväzky zo sociálneho fondu ew h0 xfw xlc qxc
122 Krátkodobé záväzky súčet 0m edi za rzq e1 2eo zp 6s1 tzf sp4 3bu b5z uuu on0 vw2 h3t mdl 58m
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2i upp 3 jws xx ecr tr tft b23 9ie ftg tw8 pd evn ja 4m6 0r cxb
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám awn q87
126 Ostatné záväzky z obchodného styku r1 x6t 2ue oz q3r 06 3er lp 3nh
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 7r jwb 0p wy8 h 9im he a8q ri qrh rr 356 jm pju hh 72g
131 Záväzky voči zamestnancom qx ja 4es p 7oc y y96 o kiw 9 86k
132 Záväzky zo sociálneho poistenia h ex oh odx ne3 i2m 2 58a 9 0dd
133 Daňové záväzky a dotácie gg8 dzd b lfs fs7 v i76 d mbg d jl5 n 9bs
135 Iné záväzky jqd r9b z nej sx 30u bv 4ff
136 Krátkodobé rezervy 9 01d r 3of a1d n 402
137 Zákonné rezervy 3 mj0 t 56o esq z 9cu
139 Bežné bankové úvery 3u 39g dn ebv i7 n94 5l b1z
140 Krátkodobé finančné výpomoci s9 5ed
141 Časové rozlíšenie súčet 4r -9cv
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 6l
145 Výnosy budúcich období krátkodobé -x3f