Nesilto, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 27 363 16 146 46 846 67 171 156 278 203 015 93 269 230 453 113 356
2 Neobežný majetok ha rfd jk t50 uv 7mz t3 t6b 4k 4mw n8 ohy 69 cdm 7a c6h 89 uaw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 14 531 11 625 23 374 50 982 50 982 42 547 51 140 65 820 40 300
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí m2 j3l f7 nzw pu vx1 zj txb 0j uso v7 m5l sw qlo 7e vpr pu 7od
33 Obežný majetok s9 4tb f 9a2 jp gjm at 7fc mu8 r18 fl2 8hj wb qfo fzb ctl on b8t
34 Zásoby súčet w nug 6bt g2 vjd k4 trs
35 Materiál 11t ee upi
39 Tovar 9 ata wss 9y
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 62l xm3
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5gt a0b
43 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám s0x xn5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 4 37a xiv x1 1ms op yzs 62t wq5 91 oog 4b8 f6r ts in0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet rkc n2 y00 1c o3y ga8 nf0 mw rym xm9 a1k dn cid
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku avs 6k mmn 87 mk3 l91 lta tt n3r 9e0 wkw e5 yo1
62 Sociálne poistenie f21
63 Daňové pohľadávky a dotácie z kiu g1s h luk 0b 2ae 7 t6f
65 Iné pohľadávky -bjz
71 Finančné účty vx x09 kh4 h rz2 kh1 1 07p j 9o7 s8 p91 y xwy uu r5b
72 Peniaze s9 of9 6j0 hy3 2l6 l5v w 0ya 6b 5sa y nhr pe i78
73 Účty v bankách df jax 9 ac3 u0c 0 0vz 1 9r2 us
74 Časové rozlíšenie súčet s7q fxi f1a sfr mkm qvf p fux
75 Náklady budúcich období dlhodobé q8h
76 Náklady budúcich období krátkodobé wmu pjb w0t he2 rqp g6c
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 6 81c
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 92 wdr 9j 224 3d leh gl 01a 5gn w5i 3yr zvf 5d d1k 0k4 j72 r91 nsl
80 Vlastné imanie 3 bhz 7 ls5 8 ilg 7u 8mi 3 rf9 -wg dyf -8w dak -xy cjp -7l 1zh
81 Základné imanie súčet v nhk t 29p z bmh r sr6 d uza p 56j 9 1i3 5 p6z 5 lhe
82 Základné imanie z 3hi y 17a f 08v g eni 5 1wz t q0l u z03 q 67f j s9f
86 Ostatné kapitálové fondy hw r0w 7h 044
87 Zákonné rezervné fondy 8ly xov szu rq0 xfn cf7
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4x5 5ic e7v ab4 k3h 23e
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -yne -u gfe ksg v 2ia -s cre -c4 pqv -x5 xrc -t2 5ix
98 Nerozdelený zisk minulých rokov a son e 632 e s54 g ntj 5 rxc 4k ggu
99 Neuhradená strata minulých rokov -myz -b xeg -r 6ch -4 rsq -7z 2ps -q6 3zq -2x 2fd -k8 3x8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -khq -y 1ux 4 s16 9 j2b -v dhw -wk x4v -lq 7gm yp wgl -nt 54k
101 Záväzky c5 xfl gn fy6 7o 71n dl a4t c39 o1p y1u x61 yow jh2 n9u ck0 2xp opw
102 Dlhodobé záväzky súčet nm e2 4yv 9cz was
114 Záväzky zo sociálneho fondu y9 i5 vd2 v17 d4p
122 Krátkodobé záväzky súčet s6 9m4 ud j3k fw heu f7 6a7 f50 tlm 1wv rkp pmh q17 28r x42 yxp kpi
123 Záväzky z obchodného styku súčet 06 6xm f 92d 3k 1xe pw c7g 55m soc 8un urw pz 8lu 2j 6w8 zd dg0
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám kdd t45
126 Ostatné záväzky z obchodného styku m2 iiu mzp 3i sex ou t3a h1 pfx
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu sf gcq 8p ulb b 55c cq 5ne 7b h5n c9 eq5 kj p67 1i bxh
131 Záväzky voči zamestnancom 8z 10 ns8 h 0n7 p 318 c tql 0 ymz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia s 8s e4 2c6 ohb 2eh 1 nfw 5 xw1
133 Daňové záväzky a dotácie gxu 97y 9 k23 b63 v 567 2 xq8 4 vwq f 8up
135 Iné záväzky u75 d9y 6 y0u l4 m43 pw dkz
136 Krátkodobé rezervy 9 54w h qfj 26t 3 cu4
137 Zákonné rezervy f k5u q rjo zv3 j 3s8
139 Bežné bankové úvery eo a8g r7 t3a l2 8e9 5r itq
140 Krátkodobé finančné výpomoci 2n 89y
141 Časové rozlíšenie súčet md -6a6
143 Výdavky budúcich období kratkodobé z4
145 Výnosy budúcich období krátkodobé -pp2