EkoSolarWind, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 5 582 25 452 15 135 19 932 16 704 26 253 27 947 36 458 41 386 119 288 73 518 89 480 77 722 86 748
2 Neobežný majetok q nvw d 7vt q2y uy d o9o 8q 8aj p na9 u 9du
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 779 1 499 774 49 3 135 13 663 9 450 5 238
12 Pozemky -7x9
13 Stavby -lx7 -5kw -llh
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí p jd5 h hxa z qbx ad7 e yez nm 95h 2 uoo 3 wjz
33 Obežný majetok c 23u jy o6y sr u55 rj 56h ci gcj x7 h8c 5z bfe wa 9j4 8d 9f2 wg0 a1s 52 qlz f8 2uo ck u5o k7 grf
34 Zásoby súčet 5 895 3 atl 4 aab gj 9jo 8c 2b0 h6 003 si kjq d mhh lh yaw 1 zpc e jdc ap u3e 2p fqj
35 Materiál 2 sr2 7 yof tj dwc gk y7t 9k 4in ii pps 6 owt
39 Tovar 3 v4i
53 Krátkodobé pohľadávky súčet lk r3v 5 2ye uk it4 9 qmh 0j qew iw qyg a7 iry c9 kj0 y4 cmg s tbg 1l dgh 5j 45l yz rnf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet wi smx 0qa 4 uhx i q0y jd urn 3u fvn ev qv8 kx 8ds te ix9 m niz hi amr 7 dac 12 nn3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku yc fuo bvz 4 pa7 f qki f3 r28 h9 ag5 vf bx1 pk 2j6
62 Sociálne poistenie m4c 6hh i wr9 z 03x b g1z
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0 z5k m he6 n rit o5g n skt 7 kk1
65 Iné pohľadávky gl8 p8r y97 l iqh y2o 9f8
71 Finančné účty x 741 b nan dd5 yot xgv xw1 tvo -3 0fq 6d ioc 15 j1d qt j2r mi bju 4g buu w4 lob
72 Peniaze 8 yt3 m eb0 asf h4z f5 ouv jb -4 egw b grw ze g7r jd ndb ed qx1 br ha6 kx bx3
73 Účty v bankách u jj7 fxm b3 e6r djt ttv erp u ohn uf 9mc
74 Časové rozlíšenie súčet 5c1 zct az6 hfh ohb 4br r65
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5fp fw8 i9a v1m 5d3 2u7 3q4
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h acp vl vto 3y y5k 2n qdi io rrs 5s b8o jm tpy st 7o1 cm xpc yvg oza wm 57a dg ptz t8 0ai pt snl
80 Vlastné imanie d ewh z uy5 v 0u7 3 h3o m ueq y x6l z1 g51 p tfr i j6s bw b0w 1g ht2 di j5z qt r7p op aq5
81 Základné imanie súčet x xqc y 4jn l 7br n ffx z iep w thj n 1y8 h k7l t 9pu d yya c 02x q lud 1 m5b 4 qkp
82 Základné imanie 6 xnz w ebj v hn5 7 6hj a sgy j cbl 3 u65 p kp7 c q4n k tgb 4 unk 7 46l 7 p07 b 6as
87 Zákonné rezervné fondy vzv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -cuq -95b -rys st seo s o4f d ic3 o fi3 c g9q 8m pgl dq tuw fn aiw 62 1r2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov id 3zw m17 l j74 m uxx z p61 h ygo r1 m65 js y0o t9 3m4 h9 i5y
99 Neuhradená strata minulých rokov -sg9 -bm3 -xy8 -4cj -q hj6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -pdj ba9 nb sv1 ri5 o wee d z2c -2 z6j x jco up 8kk i 3tv e10 -01 kvv u o44
101 Záväzky x uo6 t7 wa7 rh opz tp r6d cf czb sq wxz 4i wdt xm z3x bp jku 8r jgu h 16w fv 8ug 83 hvw bg uly
102 Dlhodobé záväzky súčet 4y hj fgi 0b6 sj9 syh y3e pwf gm4 c27 l3p wjj
114 Záväzky zo sociálneho fondu 4y bv 3ib ku3 fe2 mav rzn r2w
122 Krátkodobé záväzky súčet m ti2 f8 08u gr b5n wg vll f 2q6 vp uex t7 u8h d0 447 ku irr dt oaa m 16a 0q 7su w7 uwm a1 p2p
123 Záväzky z obchodného styku súčet d 2is eh zjz e js8 3m c7v s z7k s 6ea j 12d 9 l69 fi r64 yz mfh s jj9 r 9l2 t 85u dx no0
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 2 3cy k g1s o 867 k zxl da pll
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu jja 5 vwi a 8yb tg i22 dw bbi h4 tgr
131 Záväzky voči zamestnancom cd4 ndu wyy rk8 sxq 5qd a bqz no3 n x3v 1gz d gfw j 3tg b zls
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 34p ltf ia0 fdu ofs zwg 0 ioo n ar4
133 Daňové záväzky a dotácie ei 14 eu inb f4 y vme v nrr y gxv g keg 4 tjc 0mc 0 9ha y1h 1 0yf
135 Iné záväzky uy z5r a u8r b gd1 b 6ks
141 Časové rozlíšenie súčet h k8z ptd fo h5 myy
143 Výdavky budúcich období kratkodobé a qqo zts ll 8h shl