KALIPO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011
1 SPOLU MAJETOK 4 819 508 833 2 408 853
33 Obežný majetok r 7tx 7iu 9d8 6 9q9 c66
34 Zásoby súčet bcv kab
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 3j g2q
46 Čistá hodnota zákazky zx 3lw
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu yh 3vc
52 Odložená daňová pohľadávka pz sre
53 Krátkodobé pohľadávky súčet qcm sxl b 13h m6i
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7s0 dpi m he4 4ua
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku nek q3x s z9x kr4
58 Čistá hodnota zákazky zng 0i5
71 Finančné účty 0 x46 0 6ni p0a hk3
72 Peniaze m mnx v lsk 1k5 hb7
73 Účty v bankách r nmi rd a9f
PASÍVA 2009 2010 2011
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 57b 9fb ozz f en1 0ev
80 Vlastné imanie f eon -k pfv hng -s d1d e8u
81 Základné imanie súčet 3 188 2 mm4 y rqm
82 Základné imanie s kei u th3 e eds
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -kkp -s ynn 0b3
99 Neuhradená strata minulých rokov -cgx -s 6vk j4l
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -xnt -d 6pm bq3 -e wdc zuv
101 Záväzky v htg qct x iai 3zj
122 Krátkodobé záväzky súčet g pyd 0sq 7 4ae sft
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5cq cri 7 tbt js7
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu y ea1 jmy k 2kl wz7
133 Daňové záväzky a dotácie yik afy
140 Krátkodobé finančné výpomoci j dwq