KALIPO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet i 9jr vxp t d7m okc
3 Tržby z predaja tovaru a gll 2j4 9 hnd r2i
5 Tržby z predaja služieb 17 806 2 707 545
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu a2x c g6e clu 0y m0q a04
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 507 333 2 952 060
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok a6
14 Služby nyk o 7iq wnp d x4l je0
20 Dane a poplatky kq 9
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť xl1
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -k7u -j rbw swx -3 78a 81k
28 Pridaná hodnota -zfd -b 28h 8wo -l 9yw w9w
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 7 484 1 sp4
39 Výnosové úroky v 0
42 Kurzové zisky t rou j vii
45 Náklady na finančnú činnosť spolu n d4e iy vur
52 Kurzové straty 9 bd0 bw uqk
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť asf 1 auz
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -tj -qk yvp
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -wbf -d r07 det -a 0rz pue
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -181 -1 193 593 -2 654 276