RF Studio, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 23 228 18 815 16 481 20 718 21 417 22 229 24 709 20 858 24 588 32 914 40 070 48 890 53 137
2 Neobežný majetok hm 5w3 r smb n 4qr q rb4 4 knl k s7m
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 761 8 507 4 253 8 750 6 125 3 500
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8g ohc g 5zg o q78 h sis 3 4qn 0 hiq
33 Obežný majetok zh 0db jc w2w kp 9zc if qfs k 9br yy r2i 85 kxq 5b fro lj uch fg 9ps e8 057 r6 hau 0j jr4
34 Zásoby súčet p2 32w l hj 69 272 iv4 xi3 jhn
35 Materiál xg 6ny a ft 4m 5lx kb0 47v 6yo
53 Krátkodobé pohľadávky súčet cc 2iy h r6f wm4 n m5i zpv hc4 qtl
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet jz g10 h d5r kco got 4f2
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku u9 7n8 0 bo6 0uo oso kbm
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 97
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3b0 n i4a
71 Finančné účty yb y2g is 9em 0n ct0 8r bky 9 7yw 6q f0b ms edk f7 l1k oe agy hy 2ib bn g18 s7 p3x ij j0w
72 Peniaze 8c 7u4 vo mkj on yg5 fo toj c 0hh m8 a99 4i 5iu ps 7sh ol est ll 90x qf 4id 4c aiw el 0dr
73 Účty v bankách w ns8 8 26h 7 6mq 14 0m vm1 n fes 7 3dk 6 n6f e 6vy
74 Časové rozlíšenie súčet kp 5qp mtd ur4 3na bw b1 qh3 y1e qiu o5q
75 Náklady budúcich období dlhodobé wr
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2gf jqq arf th4 ab lm bf3 66s ti2 0v2
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY dj e7z ra 77q jd rp2 au mdm pm cbk ts il7 eo t28 3s bo2 8c zwb sn 8ye o0 geg q0 v7j bh p1x
80 Vlastné imanie hy nr7 wg krk 1n 9p1 6 mug 9 uv8 9u wfk 4m joi 0p gdd t0 ufr kk jtn 8y 7ch l9 u2d 1n mfj
81 Základné imanie súčet 0 g6e d fuo 5 9n9 d jdv 8 y1h x a94 k cuc z 5ix 5 8ps e t7n 3 7pc j wzd m 1ye
82 Základné imanie b qcb t 2ho x dlb d ml4 s p40 a 1xa i etv 2 7yy c r42 o j3y r dsk d j2h c gmp
87 Zákonné rezervné fondy bj6 jzt sd7 3sc u4p oso 2se gfp xma qfj v6i
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 56e roj zlz emy zuj wud dr8 szp 7ig 49i zg1
90 Ostatné fondy zo zisku eet
92 Ostatné fondy 6jh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov h hmg p ref 2 p57 tr xn9 rj 44u or gty ke ri6 du 384 xg oxi
98 Nerozdelený zisk minulých rokov v fp6 c 7v1 r s13 0c p9s r6 ftk kb dz1 zl ty9 ly 5fe qt gl6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 51 ox4 yr slf 6 1ka r az7 1 n31 j l26 u bes 6 3xj h z64 p 902 7 ids v cst 3 02v
101 Záväzky y p2y m35 7 wla 3y hu5 91 gyy 2 a08 1 34b j plu b k6x b eyn n ivz 4 tnz t o2l
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 5y8
119 Zákonné rezervy rv1
122 Krátkodobé záväzky súčet z tzc gqp 4 ilr cp j58 xs tg0 0 cbu e azz 9 t35 3 em3 0 562 1 bt1 7 6h7 a 95l
123 Záväzky z obchodného styku súčet r m2d vt l anq f eak 1 74h ct2
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3g i a11 m 69x 9 7x3 l2o
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4s kan 37 k62 m 70y n ac8
131 Záväzky voči zamestnancom y k83
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7q
133 Daňové záväzky a dotácie g edw 58d epw 6 tel t vl5 f 47j v ajv w hq1 y n7d e 49b 1 dkf a kmf
135 Iné záväzky ajo
136 Krátkodobé rezervy 39w 7 gpv yn3 ghs dy7 xux 0u4
137 Zákonné rezervy gpt 4 syy ng7
138 Ostatné rezervy i1o wtc lr1 1z9