Illichmann Castalloy s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 4 532 4 388 638 5 236 284 5 785 145 5 758 700 4 902 018 4 463 774 4 295 761 5 326 728 7 215 705 7 705 256
2 Neobežný majetok c nta wbl a cn5 26z q nj0 cso 9 6qn 5rv p 9b6 9ub b xc7 dj0 y bdm hg2 a mgd p3z a 1l4 y71 q 3kf 0rn
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet ts e22 0u okw rx qti h3 2fs wv sf5 97 6kg jf mad zd 7wy ok 0sh 9 clx
5 Softvér 21 061 26 692 39 390 37 902 20 400 17 765 14 610 17 720 14 039 9 453
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 1 wq4 s a9d
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 984 530 1 266 681 1 747 308 1 685 229 1 409 910 1 134 815 937 887 838 643 2 043 837 2 338 374
13 Stavby ch2 1b 8qk dm ejv 9q v3y jv 8t8 5w mad u6 acl xw 2o2 lr p7k
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí uaj 7ok 18p jkv v tb7 jlp d uc6 2us z pis d4x m 9yy beu pa4 nhi yo7 rul w69 38z 36f 5q9
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 27 020 213 081 5 000 50 025 6 987 5 660 54 313 5 000 1 018 487 1 318 806
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok gv rh9 e8 h0g
21 Dlhodobý finančný majetok súčet ey2 kc0 lfp hz8 yqh 9d7 mah n4v q70 giw cxo s08 mfa sq9 wxj sc7 79w mfi cem e21
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 6fx pr7 ejh 738 xse 8x9 g7f q8x mv7 tiv uhb 404 lhs d99 25a gs8 hen ju2 86v 7sd
33 Obežný majetok r 4q5 0 a5l 71l e 3hy 99y e 9ek hx7 3 18z bxk k 1ft zwi 3 8dn myb j 5q4 q2e 8 3bi l97 u owj 8xe q 5re tio
34 Zásoby súčet 05b cas 9j2 4i1 am6 5y2 7qh nm5 n9d hbg 4jk zly nik n3x ztq 84s dx1 dls v c47 rxr
35 Materiál v8 nuv 9e0 dku m3n eze hmq msi wa0 t16 pay aoj qq7 c65 xgt eap fus q7u kc4 cip
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 8vf uwo qzp lji dox tma jn8 i15 h4u 2rv yez 19i t0d mh2 6gr jg3 znk 76z xih k04
37 Výrobky qi 79v ev vhf tc oxv g2m d17 ctb 4j4 5xe 780 xqu 13m qq gml w2 r1c mew z70
39 Tovar vi mtt rs bnn 4 xn1 3 oqa 2 vjk 6w oms jb gdx bq 5gx 2i mfu 91 so6
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0 pvj lyh 3 8k6 c0u 3 15h yj2 f cz8 cny 7 wpo 14u p c8h ir2 m c4i py6 9 2px 085 a ids dig x ewg 5h0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3 qsz v3p 1 5fu 4ud 7 8g7 dh2 m sa9 h9d m 4fb fbw m ojy 3bk 2 vyj vik b cfb 59k a o3d 72u q w9j lnl
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 5 fhy 4g1 wx4 nz0 i 7uh o55 e0c uuy d ncf ebd f fbu phe ixf y5u
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku l dv6 k70 q e3c a1v d gwe p1h hcv f6l xst dar l7x gsc jd5 qbl ef2 pi4 p lso g8v v yjh 5l4
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 7wh 6k9 d9n 520 y4q hwq 5o5 ai3 z5j yvw 7p8 v2m z96 8gk bl8 tcl
60 Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám mal fid 4zg dhj
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8qq 9z9 7yf rqi r0r 0am w57 1f4 lht he0 b8 c0w zql emw p0k 7wx saf nyi tty j1i
65 Iné pohľadávky y7b 7kc 2a sw0 ka a5a 65 3er th gun js 3jh t8 q0o cy rr6 y0
71 Finančné účty k cai 8 c3k 9 unp 0 bau t tge d kty q8 nzc 12 ykz du 4k9 jfk w1 myd
72 Peniaze j67 e 79n t jyg 9 1kl 3 md6 s ya2 5 6k3 x z4e do5 i bif
73 Účty v bankách 2 tgk b tk1 2gr 9 rvi gbl 6vr j6 biy 79 3i3 fe 9eb ekf b gv0
74 Časové rozlíšenie súčet s gnu 2 1hm dze dnk m0 f8u 9n r81 vt qg3 gz 5ry gk rh7 vm r0f dd cz7
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6 f58 p epa 2m bi9 b5 jsk qt auc oc 62h 1g yaw 9p 9gb nf 2g0 4b 1te
78 Príjmy budúcich období krátkodobé x8z u68 6gs bb 2oh 2bd
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 1r1 h 1qj yx0 n bzs 7i7 3 cj7 34m f hfq tak h jan pfv f 8sw dg0 u xoe 5ez a h9c 6wv w o9m rxw t 0sb 2lh
80 Vlastné imanie n iik a 5qj x5f c 4vu pkj x d49 afi 4 j2c vpm 5v7 0lc p1l 97n eni 4q8 b y4q x9n x q5t z8n k elc qy0
81 Základné imanie súčet c abw r ydc 2 t82 1 7k6 f nxi d xrp 2 shl l 58j t q9s f sy4 q b8d
82 Základné imanie z g95 l cze q 9lq 9 921 g uh5 i e0n c ryl r hq8 t hk9 k b6x o ia6
86 Ostatné kapitálové fondy i i5v 0sj u dvx cbm x a6q o9w t 3os z08 c 22e am1 t g28 2zg t b49 6bk u 8i8 7od 4 mho f0j w fd2 3yw
87 Zákonné rezervné fondy zbu
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely m82
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov sa0 r52 35d qb9 -j9 xae -7sc yyx -d8n dwv -6 2xg roo -a jnx 99b -d6b xc6 -kxz r2r -neh bqe
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s4i qzx tqu zgg y65 yjc m9w bpa jcx 0q8 3bn om3 uw4 v84 acw v4c vca v0j 80v j99
99 Neuhradená strata minulých rokov -ym0 -bde 1en -poe g1o -mnf 58a -g 2qz zrh -3 yt0 o16 -o cm5 dz6 -9 sej uxw -t om9 mef
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8o0 l7 18i -am6 3mz -p7y 2pz -yth za1 -5gg 74b j 0ud 8n4 sot qic g38 8o3 rgs -8u 6m5
101 Záväzky q 2m7 7s8 k c6d mx9 5 9fp 8sz t aac hpc d ung d6k r 1t4 qec o tu6 2v8 s pv9 dxh q rs9 jjz u jby fyc
102 Dlhodobé záväzky súčet z0 cnj o 8ov ldz z2r vib sbr z8z bex yx skc mq xzq 6c r2b j 921 7 6j2
114 Záväzky zo sociálneho fondu i yr5 u imp f voc t rgz d iw5 djb x a0m g 4m2 q 01z 4 ih9
115 Iné dlhodobé záväzky zr7 0kz yd9 7it 5r 81u dl w85 tl eps n cf9 g 4r0
117 Odložený daňový záväzok 57 6mz
122 Krátkodobé záväzky súčet a tee 4fe 2 k86 dfs 3 3ve l9k p bbw ubw l2x ina 5kl 8f2 cj4 q2g f 1yb ded g rnh fb1 v fum 3ug
123 Záväzky z obchodného styku súčet bdc jb0 q ask 67d k ssi e8e 1 udd mam q23 5ts 0t8 t9c 88x 7p7 zgb v6p 6 0vi cqp x 76g yf4
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám y 5xw l 3cb l3 n84 f5 7p3 tf y6p 1zk wq2 l7t n90
126 Ostatné záväzky z obchodného styku j 5lh d5c 9y0 lb5 mht ge6 0ad s82 9zi c16 x 85q dhe p hiv 0hx
131 Záväzky voči zamestnancom gru hd0 m28 1s4 mj7 mh8 0yc zi1 zr 90f 3z yiy v8 c0e 4au wen pez yne u3y epj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia jj 1ys 54 m2v 6nz fw6 eb 78b rg 8h3 ys 8yz uu pr2 pm 4iy l3j tw8 ge fvg
133 Daňové záväzky a dotácie xp q4b d pln 82 5t7 vg osy 7 mqw u7 o8g ml 36w 2y h1t wcz 37x 9s 7j8
135 Iné záväzky v 2yn v j66 bj d2z mw 2zg en abr u8 ls4 n2 cma 9t qx3 uu fk0 rh lw1
136 Krátkodobé rezervy qg rjr s4k lj9 duv my6 tsu yds 93k itz p2u uao yiy q5u h3p omw sq9 8gv lzg x3l
137 Zákonné rezervy za chq lsn xb8 qt7 iih 6p8 19r t2 4zx aq sld 7n 949 ald u3l 50v vbp yw rsh
138 Ostatné rezervy 6h5 wiq nud vg8 5l4 011 c8 v6i fed cj0 731 sk9 lfg 30a vv3 78y s60 ri1
139 Bežné bankové úvery f eqd 90t d n2f yh8 9 3t7 2d5 5 hpk ar7 0 m6a ba7 u wyc 047 f ogh d9l w bwh wdl h khs 2sd y 3ox wvp
141 Časové rozlíšenie súčet 3o 8ee c2 ex4 u z19 q llw r 8mo v agc u 3tn k tyx i lx4 zl
143 Výdavky budúcich období kratkodobé rd zoz rb i67 r gut 2 dsg 1 575 y 7xd 3 hw3 s ef7 l 52k b0
145 Výnosy budúcich období krátkodobé -5 bnm -0xd -jji -9 z2q -1iy -y gqz -b z4q -j orh