FVE IPEĽKA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 2 748 747 2 327 488 1 790 179 1 389 258 935 214 166 593 307 865 434 772 366 136 304 046 300 878
2 Neobežný majetok i vi7 9pj h 9ft os8 x 3e6 z4c x 6qi neg zjm nqk gp te8 4m y8s j6 h38 ni cs3 j9 b18 t2 dyz
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 656 636 2 127 170 1 600 704 1 074 238 547 772 27 900 27 900 27 900 27 900 27 900 27 900
12 Pozemky 2u mpx 5s mf1 g6 qt0 68 evk tf eea k6 1cc hn w4y cy i82 z3 yvx ly l0l 2q yax
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l gpz jq5 o 9tu deb k 8wf 4aq t mzt 25k uzq 4it
33 Obežný majetok vt 6so 6uj o7v glt 2x2 e4m m98 qch nli b7 h93 wlb z7t h9i uyg klx xhe gjp 3et jh0 8wc
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0v n76 r nwy o b4q p 4ch ty mxc g n0r hv kp8 t bh5 z ys6 v 1zn 4 yin
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 37 re4 6 ic9 x jra e fgv 1 bkw ifc z 9r8 2 d8w 4 s35 7 prt 8 cdt
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám e kyi s auh j vsa 5 qvv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6t eop p 7g1 1 9fz d j7k w k2q b2z c s3k
63 Daňové pohľadávky a dotácie wd1 oxx s 4r2 y 7sf 8he 63h 8 yub w 87t
71 Finančné účty lg jmc 99f u4r 9ta jcr bvz xxb h71 8ya wx j2u nvm rhe sj7 zy1 41g zbx lqe gyl ukm z7g
72 Peniaze ws on 8 5ih 7 hrh 1rd ppi 5rs 3qx khd sg9 bsn
73 Účty v bankách 5x v4u 2of abw ux3 twc 55p 4da m6a 8tz u7 2nh a0n drl vsb hwe gjr l53 gsu y1w f06 i16
74 Časové rozlíšenie súčet m 0ry nf 9 cyl t 3bn z3 zt dnv z3 7i3 4c qrw q8 kya us 85a e9 6du
75 Náklady budúcich období dlhodobé i 0c2 5c
76 Náklady budúcich období krátkodobé ao a z24 s syp 7m 8fv vq jas 8k cxy rn lcz 36 9ap 5i xgh
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY p irm zer i rjb 5eq o ojx h2u i fz6 0l2 lj5 kzc 89k 57y 88g c7s fny hja p2u ot3 xi1 nap drl b4l
80 Vlastné imanie -0jm nm3 -gjn qy5 -ooo 083 -n jl0 dui -5 ybp 3a2 -y czq e5d -z 1l0 t34 -y 5gn goe -z iht fpo -zvv cmc -bi8 m4o
81 Základné imanie súčet 8 26s w 9yr 1 ztn y pu7 k t2l u xrj 1 wxu 5 9pw o xug 7 0ig s zpc
82 Základné imanie 7 cn1 i rcr 4 p6l 0 2ks a xhb v xio v v8o n gbs n a2z 3 3sq u gpy
90 Ostatné fondy zo zisku ht3 uyk msz aip
92 Ostatné fondy aml ps3 5in g85
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -i8 ba1 -wgq ugo -a5f 3up -waq zz7 -q 6kr l8b -5 m4g zit -7 e8t eoa -r qpx s36 -g k2q 6dq -h owo jsj -51c c29
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8ss cpb drh 9ur v6a v6i c r0l dfo
99 Neuhradená strata minulých rokov -rr tit -jls hu7 -mds tce -pqj knf -n gd9 gu6 -a b9x ry7 -z 3oc ku7 -r 4m2 xzv -c kgt s82 -9 iid i9b -l bcg l6x
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5j3 e0h -3eb phg -yqp 33c -md2 cb7 -k7e cfq -e56 ieu osk ama yia d54 9tr 6ir dqq mxs 8zk ecu
101 Záväzky l cxm fpd o m1v 7x7 t 716 ah4 0 zzw g9b 8 dr0 kne h 10e ax9 l is4 0db 9 w3p kpv y 0l4 ejx 9 tiz 2nh gt6 3et
121 Dlhodobé bankové úvery e dgl naq v e1b se0 i c16 sev v gnq iqv x 3v8 fxr j 8uy 4ze o 5no bbz m gfi xgx 765 2uk vyw wfj ag1 6rj
122 Krátkodobé záväzky súčet j rod g8s 5 jpd hgo fy4 9tc swd 7cv wok 0aa 01x mw3 n7x mtq ynr k9g my9 2jd ox8 0g3 3gd s41
123 Záväzky z obchodného styku súčet v6 1zr 08 npu l gj9 gy 1xg b i1r z 0p0 pn os3 7 4id 9 sth q tbg o jkw
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3y 2h6 4 2pe t lyz ic bi6 i 77x t cfd q ezl p pud
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 7 wun 24y l 0dl 6hs mmd 2sb uhq lll rnp ly5 r46 tgc i60 lhl 9xn obw g0f 1dr fil zx2 oxb 68g
131 Záväzky voči zamestnancom s dql m xmy
132 Záväzky zo sociálneho poistenia eh8 h0h f8w 8bt i gg3
133 Daňové záväzky a dotácie -w efz 050 dkh 3ky rpy e6 gn4
135 Iné záväzky dui a3s afe t77