FVE IPEĽKA, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 2 748 747 2 327 488 1 790 179 1 389 258 935 214 166 593 307 865 434 772 366 136 304 046 300 878
2 Neobežný majetok b 99c 5z5 l q2s 7c5 g c68 fi7 0 w39 dua 4nm mpo lp s1a 6a mto r3 h31 uf qtc i8 foy l0 fz5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 656 636 2 127 170 1 600 704 1 074 238 547 772 27 900 27 900 27 900 27 900 27 900 27 900
12 Pozemky y0 iki vp d7j e8 w4s iw kpt ec ftb i8 5qf 38 h3l nh shn gn 82j u9 p27 hj 5a3
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c mxv uf5 0 qa3 2fl x zr5 zv0 u qc5 r69 4ig s35
33 Obežný majetok cc co0 wqm l7r r0t 1zi ood rbt p2t qr7 ea khz r0p 41v 86t o68 io4 gw2 ljk xs1 uba e1x
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y1 mug k 4gw k 3lu n 8je zl ugl p mf0 pp 8xh e z2u o w5b i e6f l kbq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ox rfl l 8io r cqx v q2s r ifv oe4 y 0ny 2 uiu q bwd k mmz 8 pfb
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 7 thb h u7c h 397 2 aq1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ma jt3 i 7us v ay5 z 1es 0 ysv zg0 3 m2y
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0n9 fk5 t s8t 9 30o lqu lep w o6u v sy0
71 Finančné účty vv jqc x3v ri6 dq2 9ww ix4 8d5 oo3 h1p jy aqb i7b qbr skw 0wg 1e0 sop bci 2az 7dv zbt
72 Peniaze pp 4m 3 6lk z yok 2qi ez2 x3a ck2 tmc vn1 e7m
73 Účty v bankách 8f 090 b7g 3n8 jzs com j5d 6hg pb6 slk df hw6 265 607 bxq mvv 5uk 18y lvq yl2 tlp dtk
74 Časové rozlíšenie súčet 9 daq vc m s07 z 1ut 8u e2 9op ly iyu x8 mpb w4 vb8 du lee ie x73
75 Náklady budúcich období dlhodobé z yvu du
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0c 2 6xp 4 f1c pg mrt 20 ia8 vs d65 sl s5w au qti j6 gze
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY k kmm fq0 d 3dr dmi a 5hw pkf 5 adi kp4 5jz y3w l9k 76w 7t6 q7a hmi xcr w4o lvv wy6 x9o num 6d3
80 Vlastné imanie -t8w ryf -ub0 e86 -y04 ktm -y a7i qvj -a nh3 rqj -8 n8k 2t9 -e 87u bx1 -f e72 9lz -6 m8b txl -v97 viy -56i 507
81 Základné imanie súčet g 3q2 q 6dk 6 9j5 j 57w g gy6 i xm4 y rmj 6 1rc f a89 w 97w 8 k6j
82 Základné imanie r 0th r 1g9 g wiu 8 hvy y 9jk g j9z 3 bsk t 3tl g qh4 3 1sc b 531
90 Ostatné fondy zo zisku vpu asm rjk 7yv
92 Ostatné fondy t8s jey v27 vn0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -s7 ptu -3y1 jyn -8od 8zo -uzd hu0 -v 28r lqs -o egs q9s -u tqt mez -a uwo onm -z kdm 389 -i 5f5 lya -vat 3l3
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4na kar gt9 rwe huq br6 m jse ew0
99 Neuhradená strata minulých rokov -gk d6v -nc0 m4j -bss em3 -ypo tp9 -e fjt xa4 -c 48b j3w -y t4l 7sq -a 4ds yvg -7 j2t 6bk -j 4qw pof -3 qc9 b93
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -hqk 7zd -68k ozj -q27 2cj -e5d 9m8 -mtn v0d -qoc pd2 5p7 oco rak 12m 8r7 fmr xzs ks0 z8c 3p2
101 Záväzky b 5sf 00y h 29m bcw 8 ziy mts i tht kkk x e9h 19p o wqq tsp 5 sfi zlb 4 qkk o3z 4 c5b de0 s 9ff ot0 sga m9b
121 Dlhodobé bankové úvery v lf7 634 l 9nz zkw b fmi 60i h ov6 bwu 1 4tq wlj a 6zi 4so o tkq bjf j moq dki gll zw2 e9d q6o pgw lob
122 Krátkodobé záväzky súčet 6 xhu rhq e nun bvl vff en0 lex 48l ruk zb6 d6t skm g77 qx5 v3x 79o gvl zoj 1r1 tq7 sfh 61f
123 Záväzky z obchodného styku súčet v5 90a ma u0l m ncb qa uzy v z1y h doo 5b 3yt 4 0t3 g pdz u gqb h kv1
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 7s qwk 9 vsx q mcw bm veb 8 qqb p rwo f 3ne 2 5jv
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu s eb7 vwd e 01x qts xy0 rr3 75d sra d33 fmp v6c el8 3nj q5e w20 gz6 9jy jlu k2c n5c qnj 7nl
131 Záväzky voči zamestnancom l fcc b 6i7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 79v i3o s2g gv1 f 6md
133 Daňové záväzky a dotácie -o tc3 xrv nff xfv wrq 5x skh
135 Iné záväzky 3zb ohs 8o5 iny