AUTODAX s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 44 478 44 688 55 898 110 104 145 282 151 722 167 900 164 255
2 Neobežný majetok o u0s 8 osi u wcs r 1hd a wdt pbi r39 kg1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 555 7 555 4 591 4 591 2 615 964 964 964
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 qg3 7 ido x puq 9 6rq z eql vj5 e01 jz0
33 Obežný majetok fj ipu j4 83e tz smk s7s w6x xy0 vxm obc saz 0wk umr bts a6y
34 Zásoby súčet 27 dhk 58 zfd ek 58u lz 0tj 8n9 wsd 2lr yyc cgc cgu s5z pfu
39 Tovar 2u kfi r1 hzo mh q0o 4f gye 65o w3l s7h ipz l6i vhy hsf k6s
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y5 g6m ld x0b zk vrp p2 4gm 8 6v6 s t2x b0 ukc gc 913
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet wr 79e d3 tsu rt tab mj ecq d fv7 l 97c on kft 9e yug
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku sz e31 1v 5vu tk djw g2 gjx y 1de j hak 8i c86 u0 9l6
62 Sociálne poistenie 74d h4q zy xk4
63 Daňové pohľadávky a dotácie ol so up z3 ii bq
71 Finančné účty ql8 g0e 8 3eh dqo 3 f u2 e 4f9
72 Peniaze 6s zj2 w 804 1v0 7 t m5 w 2es
73 Účty v bankách 4bt ql
74 Časové rozlíšenie súčet c
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 01 pzm 6u k82 ty so2 p9c pve w8u co1 9u1 q2b 1v8 37w 0wp 8kr
80 Vlastné imanie -44 o11 -zh ag4 -0 nzb o h6w g rdq i 8oa t tdr go f37
81 Základné imanie súčet 3 7dt y cig i asn 4 zgu z g00 8 wr0 y h63 k q5p
82 Základné imanie 9 kf7 q sbl f 8bl e 043 h qb5 a 97m z zu2 u uei
86 Ostatné kapitálové fondy n0 tn8 0r zoi aw 3i8 29 muq do bo0 xb r0l
87 Zákonné rezervné fondy ihk iy8 ko0 875 16p 09q hm3 k9y
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond np5 01q 1wi j2l 6s9 uw4 wrz 9lr
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -b owq -rz nmn -fh ab9 -4u ldn -e3 ckf -og zrz -vo aj5 -6z bjy
98 Nerozdelený zisk minulých rokov c yjq f rt4 j 4m6
99 Neuhradená strata minulých rokov -c w2r -3a psj -pl h58 -00 781 -6c dxk -2d e1c -1o rgm -o9 515
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -48 954 -m7 wck t 22o b rzo l nvl -stt x0l s yb7
101 Záväzky ee yfo 5b 07m uc 76a ned iu3 unz 6h5 pen t92 dqx zv9 lyk y0d
102 Dlhodobé záväzky súčet 8 1k7 a1v ca bx nfs 7fy gv0 qhw
114 Záväzky zo sociálneho fondu e5 b9 sk sd wjf gjq oq9 0xo
121 Dlhodobé bankové úvery t dz2 e o8y v lck 0g jlh 5 uhx ol en6 c 4sy
122 Krátkodobé záväzky súčet jb fut wo r7l 83 lsz xp7 prr f46 d1q o32 dqo zi0 c6w 3i9 bw8
123 Záväzky z obchodného styku súčet x1 0td fm mi8 v8 e3a 9i ozb 8d ypj ti udu on 249 qb wa5
126 Ostatné záväzky z obchodného styku eb om5 w3 7pn mv j0k so 6r2 z2 6tu yc cm6
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu sj aeh yv b8c 6r hml kv vpz 1j omn 8p kn7 kq 4gr
131 Záväzky voči zamestnancom 2a6 fxx ws5 l4f kbd 4ea yav
132 Záväzky zo sociálneho poistenia -867 zo u usm j hym
133 Daňové záväzky a dotácie -hl -74 nfu z ija j ugm p d9t l ww4 e3o
135 Iné záväzky yf e3 q p8n b nwo p qef k hwz u 24l
139 Bežné bankové úvery 2 sr0 r wn6 4 jro w kgq g l7g 8 roa