ROVAMI s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
24403/T
Dátum vzniku
29.09.2009
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne.
Základné imanie
170 000,00 €
Predmety činnosti
 • Výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy (od 6.2.2018)
 • Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied (od 20.1.2016)
 • Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied (od 20.1.2016)
 • Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie (od 20.1.2016)
 • Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu (od 20.1.2016)
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom (od 15.2.2012)
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 18.8.2011)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 18.8.2011)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 18.8.2011)
 • údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla (od 18.8.2011)
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) alebo iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) (od 29.9.2009)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 29.9.2009)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 29.9.2009)
 • Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve (od 29.9.2009)
 • Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne (od 29.9.2009)
 • Príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov (od 29.9.2009)
 • Príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál a nápojov (od 29.9.2009)
 • Príprava a predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy (od 29.9.2009)
 • Výroba hotových jedál a polotovarov priemyselným spôsobom ( konzervovanie ) (od 29.9.2009)
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 29.9.2009)
 • Vykonávanie odťahovej služby (od 29.9.2009)
 • Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností (od 29.9.2009)
 • Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od 29.9.2009)
 • Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 29.9.2009)
 • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 29.9.2009)
 • Reklamné a marketingové služby (od 29.9.2009)
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 29.9.2009)
 • Správa bytového alebo nebytového fondu (od 29.9.2009)
 • Vydavateľská činnosť (od 29.9.2009)
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 29.9.2009)
 • Faktoring a forfaiting (od 29.9.2009)
 • Finančný lízing (od 29.9.2009)
 • Prenájom hnuteľných vecí (od 29.9.2009)
 • Prieskum trhu a verejnej mienky (od 29.9.2009)
 • Vedenie účtovníctva (od 29.9.2009)
 • Administratívne služby (od 29.9.2009)
 • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov (od 29.9.2009)
 • zobraziť ukončené
 • obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu v súlade so zákonom č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (od 28.11.2012 do 26.5.2016)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Mgr. Róbert Varga
  Fučíkova 280
  92521 Sládkovičovo
  Slovensko
  Vznik funkcie: 29.09.2009
Uložené listiny
 • Zakladateľská listina
 • Prehlásenie správcu vkladu
 • Podpisový vzor konateľa - Mgr. Róbert Varga
 • Živnostenský list
 • Živnostenský list 2
 • Živnostenský list 3
 • Živnostenský list 4
 • Živnostenský list 5
 • Živnostenský list 6
 • Živnostenský list 7
 • Živnostenský list 8
 • Živnostenský list 9
 • Živnostenský list 10
 • Živnostenský list 11
 • Živnostenský list 12
 • Živnostenský list 13
 • Živnostenský list 14
 • Živnostenský list 15
 • Živnostenský list 16
 • Živnostenský list 17
 • Živnostenský list 18
 • Živnostenský list 19
 • Živnostenský list 20
 • Živnostenský list 21
 • Živnostenský list 22
 • Živnostenský list 23
 • Živnostenský list 24
 • Živnostenský list 25
 • Živnostenský list 26
 • Živnostenský list 27
 • rozhodnutie spolocnika
 • Živnostenské oprávnenie
 • rozhodnutie jedineho spolocnika
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Živnostenské osvedčenie
 • Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Rozhodnutie Okresného úradu Trnava odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
04.08.2020