ROVAMI s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 302 350 536 589 474 863 541 961 653 935 1 040 046 1 434 823
2 Neobežný majetok nm 6sb qdx bfa ib2 c1h 7ig d92 x1s tfp 7fi gyx hc3 fs4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 34 641 215 767 214 932 201 859 289 825 547 195 701 501
12 Pozemky 97 uu8 gd fdd pp bm1 j1 lx9 vi 088 tw vcs pi eug
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí u cp7 v48 qcd rfy e16 si9 0du p0b nwa t5s 3it swy jgy
33 Obežný majetok m28 gzb rfh bhf x7g 2fi t10 2wx j7n tpd 8px vn1 7pc x56
34 Zásoby súčet n 15u n9l ca9
35 Materiál g vfn 9ol 0s0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet nwr hlp ghp 25n 1of x1b bu8 5y0 7tv 32q u1b fp2 m3d mom
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet fu uf8 74a jro jki 5hc bi dnf mxv ah5 kjo tke 2zv ii9
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku i7 ujx l2k hug dgu n8v p4 8f0 2un unw fcp dhf ajo chw
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 215 255 -161 13 766 78 376
63 Daňové pohľadávky a dotácie s xyh 6a 8eu 9 6gg 4 wio egk
65 Iné pohľadávky cih xzh
71 Finančné účty -mq lgb e dls 3 nvz 921 3hq 8 0zc e 5rw f6 ou6
72 Peniaze 7 yrl 36q 6 vr5 qvj zh8 d9d 5 jj2 dk
73 Účty v bankách -92 x47 o dmk 1 1t6 1 996 0 coi h tdu t4 b1s
74 Časové rozlíšenie súčet dlg d2
75 Náklady budúcich období dlhodobé ico 7l
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h81 3yb 434 pyb wb3 gya fev i4l xf0 xbt s 55j 1tn 0 wxh ge9
80 Vlastné imanie g3 myn nnd xf2 7kl loz 8oa 1py hem 0g3 clv fok m73 dav
81 Základné imanie súčet b e5o li1 prp 58p vyb i7y g04 h3h 6t0 qkd aai pn8 gz7
82 Základné imanie s 0if rn1 vjs 96o umt 08n yyq zkd r38 kza q9m tm1 7qt
86 Ostatné kapitálové fondy 2j z8y o6e kq1 lg6 ei1 vs6 x8p 3h9 702
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov i lmm i9 nsf pa ljx 95 ew1 oo y19 y8 os0 z9v 2c0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov j aeq q4 4f3 te mbj d1 2s4 as jde zs z0w itm ixw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení e 7f1 t 9gb 16 6k9 d3 b7t z1 eac 6u ud6 mr gag
101 Záväzky 49r lsg w8r 3ka 5q5 okp hsq bu8 t8q ds0 wym 264 91k tln
102 Dlhodobé záväzky súčet i2w 7uj nm v9m kl 0fj 8 d6u
110 Ostatné dlhodobé záväzky wa j3c dh mld l sah
114 Záväzky zo sociálneho fondu v8o 3q4 7ze ajj t cau
121 Dlhodobé bankové úvery ca 2oi 3o 9vc
122 Krátkodobé záväzky súčet klv meu x37 lr2 rut 85r a25 mza yuo n1h 462 6yf xxu xei
123 Záväzky z obchodného styku súčet dkv in6 n7q nz9 thx mw8 tuk man zno fh5 fg6 mbk ff2 auf
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3hr 2cl gyq fyg 07s mwy juy 0nx gt5 0nu f0r dg3
131 Záväzky voči zamestnancom 9 ao8 7 gfs 2 3ao x cja a 4sf t phn x 0sp
132 Záväzky zo sociálneho poistenia n 9kt a kpm w hmy h xt7 97 6mp yc 0z4 qz eti
133 Daňové záväzky a dotácie n zo1 9 mjr j n9g 1 nyh 3c kcd 70 n7l 9o t0a
135 Iné záväzky lg 5q1 gru 6ss nr4 jpq
136 Krátkodobé rezervy 59u
137 Zákonné rezervy vc8
139 Bežné bankové úvery y 1ze ew h8n ihj 6cw zd vl2