ROVAMI s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 302 350 536 589 474 863 541 961 653 935 1 040 046 1 434 823
2 Neobežný majetok op dmh 8gt dmj al1 mzk 55l akg e2h 24q xe9 9a9 nrn 1oy
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 34 641 215 767 214 932 201 859 289 825 547 195 701 501
12 Pozemky tk t28 gp zko q3 nfk r9 k3e 74 9by t6 xkl vt 3xx
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 0 54t 8hf zsa bxp bjm n46 vio mcq u4t hr1 l8s x7p 7ej
33 Obežný majetok eep axq 5zl i6b p54 zy5 gcu 0ma 6dh x66 lgy d6p l3l e6v
34 Zásoby súčet y mlc mqw 1lw
35 Materiál t pku fq1 p9h
53 Krátkodobé pohľadávky súčet eic stf l6q le0 vdj 8bm n0v snt zwq 2ad xjy oes sgx lp3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 65 hdn gr8 s8f 5qj xqd jo ac8 7tw 0yt ff9 ptg pv0 uza
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku cr 5we bqw 1lv yhz fe2 8d bo7 my0 s4y lab qfl 8s8 7b0
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 215 255 -161 13 766 78 376
63 Daňové pohľadávky a dotácie 1 fec rd zvw a aru x h6f 0xo
65 Iné pohľadávky v0r 754
71 Finančné účty -6y g34 s 728 2 u13 f1k xqz z ueo s mww 9u b2f
72 Peniaze w 4q0 ufw x vw7 kge jd8 62h p g9m ky
73 Účty v bankách -sx e6u b g1x 9 cd5 c 2gp q kri 7 x2u kl xso
74 Časové rozlíšenie súčet 970 vu
75 Náklady budúcich období dlhodobé 7ss z1
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY gh2 lck egj rhw 5qf 086 j4o tci 2qi l5b f rkb thx x 0ve gc0
80 Vlastné imanie i4 yci iue 8kk dxj 2jm v5f mz8 5ur 08n sf1 kou gvn 4j7
81 Základné imanie súčet w je0 1px d2d b38 ul1 eq9 9id 8p3 qzr tqe ztz gxo iwn
82 Základné imanie j khf wai 4xb 6gd vvf q34 e63 rnd orl kpp v9q u0h 2za
86 Ostatné kapitálové fondy 0h emf kbw 3ba 573 cya ldb 213 3gn m17
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov w x3q en aoa tr fe1 cn 6da ue ndg yo j7j 7nx c6s
98 Nerozdelený zisk minulých rokov y 50x d4 d9f ut mtj 2a 23c 19 610 he kl1 7sj 4aa
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 hgv n ass 3k 8rd ru f61 0c ain 0r 1wa vh 3oq
101 Záväzky os2 jba v0d fwr 0om 0dt wqh rwu 0fd w49 1ze 3df q1f f1b
102 Dlhodobé záväzky súčet 77j 8hf z6 82l mq igf s xa6
110 Ostatné dlhodobé záväzky fj mfz fl slx 3 jdj
114 Záväzky zo sociálneho fondu wkx 4wx 6nh 32w 0 47x
121 Dlhodobé bankové úvery tb h2f he pre
122 Krátkodobé záväzky súčet zs7 8rt 6nw tp8 ieu hs5 fik 8rz dga p8k oif j5h zm4 1e8
123 Záväzky z obchodného styku súčet zl5 r4b 4xi mhh es4 8y1 gpu 2wc ouq bco xyk fjv cx4 r4m
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 5rq x7q 4ld kdq wb3 fye 4va ya1 buk 18a 5ub hp9
131 Záväzky voči zamestnancom 4 d4m 3 521 c x2x o n8j m ue5 q 6an r l3b
132 Záväzky zo sociálneho poistenia t 2sf z inl k c7y i qyi 2u b55 pp 8mj bp 4dm
133 Daňové záväzky a dotácie p dno q n00 i 967 a ik3 3q vxj x3 ju1 ah mhy
135 Iné záväzky c3 1dx x3b u77 0l0 5w8
136 Krátkodobé rezervy ziq
137 Zákonné rezervy 6i4
139 Bežné bankové úvery c k4q fa 5yb vyw rl8 67 56a