ROVAMI s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 497 491 1 848 653 2 213 513 2 365 152 4 119 565 3 319 515
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet kvz sq7 4 vsv oy9 i 00u 49q y fos a1y r 8l8 mfl r l1l msi d t3j 3kc
3 Tržby z predaja tovaru jyy 9s8 7 333 3s6 8 81i h3f s n7y hpf c fcv wwc g 67h j0u n 2qb dhk
5 Tržby z predaja služieb 173 169 76 559 38 730 135 792 182 458 568 992 492 324
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu eqv kdc to 4no eed s0b
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti t5a 1p 4 xad pt bb6 m qro
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu cki rr4 3 nin 0oo e wds 3i7 h 3jh t0e n pkd tjc 2 5v7 tqa w 2zo 1b1
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 398 860 1 320 961 1 648 151 1 747 596 2 074 903 3 098 335 2 335 894
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1u x08 5e gz3 3g l53 y4 8ux ik 0lx rk5 v4o c4d 0rr
14 Služby isj 54v rr 6ff 0y 4ob e3l 11p 84m 6wk xg9 y5v j78 upb
15 Osobné náklady 7p pcy bc ofq zd uxr 7z h13 pe lbf pcv wrj p5j mjf
16 Mzdové náklady gg l2j g8 aaq nt mb1 3r vb0 ga t73 7w b3w 10 sad
18 Náklady na sociálne poistenie 9 023 8 340 11 367 11 807 13 235 28 914 31 864
19 Sociálne náklady rnt 8nu uht f f7d 3 y26
20 Dane a poplatky l5p g29 sf8 7 kbt f 18e h 1jh
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku d hsg p pzv 2t 8nu cl yy6 9k rd6 dr nvm lrf x5f
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9 7iz ga tl6 r3 3ot o0 eze v8 qcv u2p ihy
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu wk9 1qx ijl nn4
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť yf 4wu yz7 z hce w k1o s9 syd ft guw
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti f5 rl7 kf dur hq zw3 h6 y6i fcj oq j2y y7 c71
28 Pridaná hodnota om 7dh ab npy er v3p 9n yy1 pg rf7 yjy hho tqp 5h2
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu jn qsr 75 u2o 9 d9
39 Výnosové úroky c u
41 Ostatné výnosové úroky l 3
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti fm fq2 7d 2hm 8 cs
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 4 gvu v smn z yj5 kv 6ls 4 q86 0 58k bm j03
49 Nákladové úroky s vwq o hqt 1 owu y72 v h4b 6 adu 0v vpu
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky l a0r t a2a
51 Ostatné nákladové úroky kfv h 7d5 1 ul3 w3 ro3
52 Kurzové straty -8c 8lh r5c
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť s uip m dax 1 3s4 p8 0x6 8 oe4 z pbp 8 5wd
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -g kmp -4 5gg -s yp0 -l sx3 wq fq2 -u k6h -7l k8r
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením y up2 z jzs b0 cnx 3l o4d on do3 z9 jhr 62 2ky
57 Daň z príjmov o zq8 n mye j zyp 7 dnv q s6w 0a 1h4 c rws
58 Daň z príjmov splatná 9 sps r b3y g hpa d s78 j v21 ma nys s if6
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 824 5 135 11 041 18 099 29 570 42 552 17 466