ROVAMI s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 497 491 1 848 653 2 213 513 2 365 152 4 119 565 3 319 515
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet qa4 q2f f ptf 5a5 o onp sw6 o 2h6 sv2 t 2a9 a30 k jx9 7zt 4 btp xcv
3 Tržby z predaja tovaru nhz 9nt 4 sf8 8kv n 4s2 hgl b xrq oau s 1ei 0cp r g2k kv2 x 5jx 8h4
5 Tržby z predaja služieb 173 169 76 559 38 730 135 792 182 458 568 992 492 324
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu z62 c45 ju n4o k6h 5yh
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 122 tm f q72 im ph9 j ku9
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ehz y8l y mop v33 g 6fa emg 6 4rz h8o 9 0rd ko8 r 4co 1k1 5 ppo v44
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 398 860 1 320 961 1 648 151 1 747 596 2 074 903 3 098 335 2 335 894
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok e2 g9h tf n7d 4k k0b 6b d5n v3 rcy cva s5c q0v up7
14 Služby kx9 78a gm btv lk zxp dk0 2e7 rjr zn4 4y3 8a1 7bq 2z2
15 Osobné náklady io 0s1 g4 m9t kq abk tf cxw tk fln a7k vny sk4 009
16 Mzdové náklady m2 4l1 m9 pas g4 pm6 0r s1v 90 75r yh d7n cb bg5
18 Náklady na sociálne poistenie 9 023 8 340 11 367 11 807 13 235 28 914 31 864
19 Sociálne náklady 96l y9s dhd z 3r8 l 4au
20 Dane a poplatky ji1 qi5 5z6 q cpf d te3 a 67l
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 xqf q 1aj 2s ewa qi yiy a9 054 vz ixi 1fd vfj
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku c h6b xp qd5 ib n9f 7a ink q9 ho7 0h0 bvw
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu yvh blv bjm jai
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť om l6j tie i h4d a vew ei ot4 sk 6y5
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti v4 5dd w4 1nd 06 jas ls s2a rt2 2w rif 0b q9n
28 Pridaná hodnota jv 2nz ts j33 gw 649 0x s3z z7 fgf 0bs gl8 jrz ot4
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu wn n90 jq nqd v o8
39 Výnosové úroky f 8
41 Ostatné výnosové úroky p 5
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2t div j8 lgb w f4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 0 k9a h 4q6 2 ttb vg k2g 8 6ly 1 nyt i8 r88
49 Nákladové úroky z 64a 5 laz l ocm 3se 1 hul m mrw e8 uvv
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky y xu2 u rgj
51 Ostatné nákladové úroky rcx i uy1 7 97d 43 p41
52 Kurzové straty -et 58p dmz
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť v 58x 8 syt q sls 7f x78 z a7p t 7le g ils
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -i 3mh -g zcb -b be7 -l e2i 8w 8sc -a lso -km cik
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 1 kmq n s25 px yfu oj 85p 3v 2od l7 qpu vy 0be
57 Daň z príjmov 2 5yy w o0z i ycj j pdg k 757 sq 5xy i ui9
58 Daň z príjmov splatná w jx2 a u8w v qvf 2 yvk v oe3 3i 8dr 2 31w
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 824 5 135 11 041 18 099 29 570 42 552 17 466