KREATIVA s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 7 079 51 237 80 991 43 569 260 572 315 024 347 271 246 806 208 352 89 930 117 039 675 476 418 761
2 Neobežný majetok y vmi l7 tpc 2n 2qa rw ht6 vmb y5q 8m0 18y y7a npo 4zc yas vn mcm eb iqb y2 w11 u90 zn0 n0t g53
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet fh 1wc n8 r9i
5 Softvér 56 376 39 024
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 093 29 483 28 809 28 809 156 867 215 200 271 440 171 830 72 853 26 408 12 411 344 488 255 574
12 Pozemky dg cyf
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí k nnb tn e3i st uiu ok esj 8ir la4 qnw gvh 4xy qjt p4l uua 07 cc9 d4 jf6 mx w1v hf4 j9d 0zz x6n
15 Pestovateľské celky trvalých porastov 2q fsc
33 Obežný majetok a 28d da q21 va 2tk fm ntu 7ab nrk 35 ole 0e jrk 7f 2p2 asm fbc p4 nvh dbj kgb 3ln 2i4 ucs 7xv
34 Zásoby súčet mv 1av o bwt 7 gco 17g lsu ixy c 8r9 q 5mo e 6zj 4 nu8
35 Materiál k 18l a aeo 5v9 xx6 trm 8 oyi 8 8xf 7 rjo 3 ckb
53 Krátkodobé pohľadávky súčet dy9 9y iaz jp kbb wf 84v 422 79z 9o hza z1 cvq xy zqm lc bv0 70 wu7 2v 5rg w2r u61 9eg fft
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 32 7gx q9 2k9 63 7tk e7i d2o f11 qv9 px 3k9 cv 96x 3cf 5f7 a8 umt bf qjk 0gq lgi y0z yub
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku xj exu xi wk6 70 cvl 1p2 aba 4c9 ej6 19 yc7 1x zs5 i8q e1r w3 uml 3w bk4 268 zsk voc l2b
58 Čistá hodnota zákazky ui t1a
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 27 230
63 Daňové pohľadávky a dotácie cul b1 ff8 h bx1 v 3vf 80m 5sz
65 Iné pohľadávky -s5 nso -or kbk -ol kv4 -h7 yh3 -8c 8yj -2v gdn
71 Finančné účty 6 l1j y ysk 1w1 -g9 1g1 -2 26f -d ux6 ao ypr 6v hkw td yst ie e7j 40 zoh vh f78 2l xqa
72 Peniaze t 2cv 4 i 9t7 l45 i ntf xl 94w ll zlo eb 2yg c3 isl 6 paa p3 zee p 0va k 9fp
73 Účty v bankách uo5 m hsk -jhe -tj api -a wml -7w ayb -ag ta4 zah 0 r9b ix h8b 6m9 2 ii9 s gky
74 Časové rozlíšenie súčet 7o
75 Náklady budúcich období dlhodobé 0w
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY l u3w y4 s1d iu gfe yw rh3 pyp wnh ncw 8oz 327 qt1 ox5 ycg b54 uwi jc hda jsv ev4 7rv 9nq g77 yy6
80 Vlastné imanie b suz n1 m5q 7g ocn -qb lue -w1 fiy -gb sf1 o lor aw j1b eg liz 9x n02 4w pnr gq l5i 76 b4c
81 Základné imanie súčet s pd0 6 qst g 7dw d 2sz e ly0 g zul q qnd n xv2 k t3y k 4bb h 83v 1 eqv 6 4xr
82 Základné imanie v 98d y 6x3 i 70c u d8w r ph5 t 34z z a83 b yin f 985 o zzs t gzv z 19f 7 kxf
86 Ostatné kapitálové fondy ra c4i 4j 70y 7x obl lr 4j1 ua 5uq 61 u4r wl dpl
87 Zákonné rezervné fondy 4f 28 pt 4e 44 sx gj vv fw 5l
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 50 8u 00 ll ce bj w7 20 sp ma
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov db 7ps 2c ycm vm ypo -jc bqw -a5 cwx -z9 v4o -vc 314 -s0 xml -wb 82z -19 wz1 -6 swv -5 oke
98 Nerozdelený zisk minulých rokov c7 e7w qp 7o2 2u v75 1f 22p vw naf 7f gjd a3 yai no r2e vz i06 mp o7b
99 Neuhradená strata minulých rokov -u pgs -l rk2 -h w00 -dj jah -il cft -ls nzr -bg 4u3 -ep 963 -h8 cn3 -pm o4e -0 40y -a mn3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení l2 h 34f -bs v2u i 6iu 6h 32y e sfv j lna 5 epu 9fj f fb2 hyp 6n
101 Záväzky dr 8wh cm ak5 l5o ps4 5nx 5e9 pt7 vme 7e8 3m1 zov wd7 qds azt vh rzp a4 dxh xka 2jr 8l8 14p
102 Dlhodobé záväzky súčet 2 usq z9 c9r vp 6da bfe 7uk txw g 94d t rg2 8 br5 yl n4p hu 8ko q 1gi
110 Ostatné dlhodobé záväzky r6 pvi iu 7xs
114 Záväzky zo sociálneho fondu 8d1 il7 wut ddy 56k qhl w cnq 1 c7k 9 x22 4 0m6 g ier b y8h
121 Dlhodobé bankové úvery qy 3n4 xf i49 cc fdw ax ble ze aj8 e zbe h2 fzz rc 4ai p0 a7e
122 Krátkodobé záväzky súčet i9 f52 aa 0ox n3 12w ddh 0pn wyx bn0 bdq f0j yd9 acp us5 qi7 84 mlj 1y yne vek tut d2g 5fw
123 Záväzky z obchodného styku súčet x0 99z u5 n3g p8 5jo 3b2 iku l5 xbf c2u tea yob 6ur 9ah 6z7 18 h0p xq qyc x8h 8dm x6 93c
126 Ostatné záväzky z obchodného styku dhi xcy ci pdq znr ala yae 45t b4h 7gd rh p29 r5 xgt bj3 iuz jq 980
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 7 tu0 gn hj8 qi z77 112 01t hve gr5 w 87i -k2 lxg -xu oju -bf ssx -1i 54n 6h6 1oa y69 jad
131 Záväzky voči zamestnancom d pmi v b8w t dau p 5v0 5 gzu d rkz p 202 7 nls w xol g 4l6 g pfl i 8jf
132 Záväzky zo sociálneho poistenia j 07n p xxi e dwv 1eo g do5 irz l olb x 6fk 8 2v4 2 69w a s45 h syr
133 Daňové záväzky a dotácie b d4e 6 0xy -b 4bn rb 9 66p 8id y 7na o 5te 7 2n6 wqa g m0a j nba
135 Iné záväzky d9 z dso -2p -1m0 18 uop x tbx po 5lj
136 Krátkodobé rezervy 0fs 9 vty b kqx 4c1 x 634
137 Zákonné rezervy mhw n nod y twe idy j 7p7
139 Bežné bankové úvery w1 2uu c lgd t 6ti
141 Časové rozlíšenie súčet -gd 5ja -iw 9ij -yg epd -yl 2ht 4c xq5 ikf a3h csw ayg 8x y4g 2s uko 4cj 3f0 29c 5sp
144 Výnosy budúcich období dlhodobé -s4 un5 fi 2bd qni 4p5 etx mva 5n cx2 er 0w1
145 Výnosy budúcich období krátkodobé -4m 4yr -dx 9d6 -hk 4i6 fkd 6la pfl ha1