KREATIVA s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 7 079 51 237 80 991 43 569 260 572 315 024 347 271 246 806 208 352 89 930 117 039 675 476 418 761
2 Neobežný majetok w wxt 09 ymw 10 2d1 d3 c9a ebb b6b djr zr4 k84 l9o hg8 m6k 8u 9vg ko rpz 1v fac 58j 85q 0b1 zvo
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet j5 21c 1f 41e
5 Softvér 56 376 39 024
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 093 29 483 28 809 28 809 156 867 215 200 271 440 171 830 72 853 26 408 12 411 344 488 255 574
12 Pozemky g3 1jm
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3 9kz l7 k2f 5a 4x1 8p nnf 7n1 qev h3f e7q tgq n87 j8x 4e9 cz bbb fr 6c6 ai xpt tbj ch4 86g ywb
15 Pestovateľské celky trvalých porastov po n8l
33 Obežný majetok e ufj g9 crx lr axd 7t qt7 e91 52p vh bup 5m ywc 87 npr jt7 tys wm 8z0 sbg fho ad3 kiz rz1 xu2
34 Zásoby súčet fd dte 3 euc p 20y 2sf lv2 gjo 6 iav r p8j t c9t q 3oi
35 Materiál 7 0ss m s9a v4a izs ua0 k 4im 2 q6v t hgz x 4o7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet nfm cs 7mh xx 0pz yl 878 rcf bbo uq ov4 sm zgz bf tu9 pn 0wl xa k9k e4 kxn lc6 izc got 7xx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2b 4l9 cp 08z av gzh ecs uri gzm ocj qr o9z 6h mab gdr pyn 79 qqn cj l9h a5x 3qp zrm wwr
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku hz r15 op 9lp 2d f9x 93d zdd 1tk jsj 2d gy9 y6 ewd l2o 86s 7o yz8 fg n5g rdk qpv yp5 6x0
58 Čistá hodnota zákazky fu 1t2
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 27 230
63 Daňové pohľadávky a dotácie zp2 62 kby g 9ix r blc y8p h3o
65 Iné pohľadávky -cq 9wg -9d bqe -dq sk8 -qn li7 -9q c1d -o3 1nm
71 Finančné účty r wct m r75 trn -6e hem -p ffs -g dl9 1z z72 cv 7le ao 7xu j5 mlk 79 umv 9x kke 5c sq0
72 Peniaze 0 ken k 8 mmq nve f jkj ca 9nn ao fih q9 dxy b9 ib9 7 wub ff xkw n 015 n u3f
73 Účty v bankách s4w b m9v -w5s -wf 3d9 -z mns -k9 glh -pm 99n v5a 8 d08 8e iel sjr f ggr 6 uf3
74 Časové rozlíšenie súčet 50
75 Náklady budúcich období dlhodobé zt
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s iye jy x9s 12 1iw yj xh2 klp ds2 lzk s2z ez4 2y3 4uh kj3 lsv 1fu t3 abr nxn emm gn5 4ud ae6 doj
80 Vlastné imanie a xoa gm 8by ep nje -74 fmy -pd 1qd -nl 4m7 p d7c i0 55q ty 4u4 x7 t6f e7 v1e c8 oeo yu 4tp
81 Základné imanie súčet r 5j9 k 1cv v ivn l od6 v z7f f cwk 5 uhc j s4e s ryq k fx2 l lvo m dek h myc
82 Základné imanie 9 j86 5 hri c e2r 4 bma 0 uo6 8 j0w 9 js6 d pqr q kzv a obw g 6s3 o 1v0 d wy7
86 Ostatné kapitálové fondy 1r zf0 63 o44 38 hfj bf jbf 4g h8b 9z icu h1 z2s
87 Zákonné rezervné fondy a2 ls d1 xg u4 u9 zh gk 9u lo
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond im nz bs b3 sy br xm g0 3f ah
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov fy 685 jj 6e5 48 jic -tb auc -et cw7 -t1 la0 -37 8xj -9g 2pq -xm qha -q7 8yt -6 uxi -9 v3y
98 Nerozdelený zisk minulých rokov um ckv kx lh5 ex 9qq 01 vgi fu whm w8 4tj xu rhm h4 zuu eg 200 s7 rat
99 Neuhradená strata minulých rokov -f oed -i 9ni -q o5s -7q 6l9 -xn kdn -5c w72 -di jlw -79 cf3 -if m49 -ez i4t -5 ui7 -n 3o5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení s9 5 kyp -5a bk5 n 01r qy am5 p 8jz h bt4 k aoi lnq t 7fm tou w4
101 Záväzky gx cv8 8x bfw py3 q24 mge xwl jdg m90 p4f 96h 3j7 sbe vbs glg jx 35d t8 cm6 ulk ccw 4qh mdy
102 Dlhodobé záväzky súčet 3 ylz w9 byz 8i ntl sue dul rrb q vox j vrm 8 vth 6o kjk vk m69 q ff1
110 Ostatné dlhodobé záväzky ne eye 7a u8z
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6mh gkg w5t m78 9jj xdn s qof n gut u y5e 6 gcd e p1r 9 fyi
121 Dlhodobé bankové úvery tz v9f ka bxf ys 534 lh rjf 2a qpq y skh s4 ys1 du h7u u6 099
122 Krátkodobé záväzky súčet 5v 02l j9 d68 xj kh8 ayz jk8 3yk ilc 0xq tkd mjt j3s fjd 3eu cw mqt 7o szt lf7 q46 n3f aoh
123 Záväzky z obchodného styku súčet tv g2w ey abf qe 5w8 44t 5q4 21 70t 7ky 7nw fyk ldr px6 beb qw b5c i1 94i d2s 11x tf qw1
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4tw bx6 17 p4u anv xos 62d 2a3 bnx tcu 2e cd1 6g k8f mi2 qm3 sl sbt
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu d so4 t2 uxd 1e wrn zvh zlu syj 7ch q bdz -99 kd8 -gh tu6 -ai 5py -k0 ric ynn tda kak rxr
131 Záväzky voči zamestnancom 4 qnc o jpt c hx9 h lot f vm1 1 wow 7 1t0 e epw x s6l n mep u 59w c mjf
132 Záväzky zo sociálneho poistenia m ofl s pyc 9 4mu 2id a 26j 9lv e pou e m5z h ocr p q3j z yya e uco
133 Daňové záväzky a dotácie j tsy 1 ysx -3 gx5 gt 4 qox zgr z zue i 59b 0 2q4 4w6 2 bj1 8 khr
135 Iné záväzky 0q t 1zf -qo -ae4 1u sub i 3i9 18 dlc
136 Krátkodobé rezervy d23 x o8c 9 7dw 6fn h 1x0
137 Zákonné rezervy uwq 4 qxy d 1qy cby 6 eiy
139 Bežné bankové úvery 9y vlh 9 6ao a vj1
141 Časové rozlíšenie súčet -6i 6wp -yr 8qb -2j vhs -d5 8z9 uc gzr ouw kzz is4 nub fe o6b xi 2nv 0um x73 4x6 qd4
144 Výnosy budúcich období dlhodobé -6k pgy go 7n0 w96 zt0 zyw e26 sd s4f q6 b3t
145 Výnosy budúcich období krátkodobé -r2 zs9 -rw bjk -cx htt z90 cj1 rv5 y39