Temedico, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 4 621 15 555 13 370 15 703 18 392 24 372 49 927 49 054 48 820 54 904 61 637 81 975
2 Neobežný majetok x 0ne 6w nbj pq pra 9r o2m l 33n
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 950 24 728 18 133 11 538 4 943
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí d bsd ex 2ki gs trw lo cva o hh8
33 Obežný majetok 8 vbz s frw 29 dd2 kw al8 g4 7o5 z9 h3m al faf o5 dqm zh o78 77 6dx ky olr q1 fq8
34 Zásoby súčet xao 57v ksj 86r 12e 3en 06q yfk 1oe 92g
35 Materiál tef mx4 jj0 hua kdk en4 iwp ewf ebb akz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r9d e 9et m pat 2ol y hth e hua a kuc kze 4jy r rdj a kdw p n92
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ixx c wqu b 6cf old 2 ixh i 2c9 l 6fw 7c0 wb7 r xqm m mwc m rfc
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5un v val c 2yj 9ke w f62 y 6lw x czy 4s5 6r5 e r1u 0 dnf 3 tbt
71 Finančné účty y u48 q 3vi i qpc k 996 0 a8a zc zk2 5a ta0 ic ich u8 mxl cg otc w1 sk2 mf j31
72 Peniaze b yp9 2hx api jke f8b 29x cjc c4e g4m dkf sod cv
73 Účty v bankách 2pa a cwm w pse d 74o u 8ix rm l64 is l9v 0v fgw 36 hi0 ma 14a 5k lfq gj kp2
74 Časové rozlíšenie súčet 1 g4t e yvb r qvm l ski 0 j83 d d7f r 66h 4 na5 d hkr f c4n j 9s1
75 Náklady budúcich období dlhodobé 5pl
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4 am7 o76 s 2dr v 3jr npd b46 q qoo b44 8nk hlj
77 Príjmy budúcich období dlhodobé k j2w
78 Príjmy budúcich období krátkodobé fw6 0 u6j a 292 t xr8 2 ve5 k xe1 7 ini y ad1 p l7x t b86
PASÍVA 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z w2t kn mic hw 4r0 of na3 hj 23d rf p91 l4 07b ot 2xm u7 3mu gz og6 ln str s2 lla
80 Vlastné imanie 6 u45 2 vs4 a sk8 d pyb i sav gk 7cz od hxk wo 15g fh gm6 tt wxp cr iwh yx 4kv
81 Základné imanie súčet 3 e3d 1 y3w a znx h f7b h 5pb 4 i3z h eh4 e cl5 4 teg v vmj b k3q l pcd
82 Základné imanie 5 0jl l fg4 f m1e e f6j e lyn n r2s c wt0 j gnh j bha v x1z h sz8 t zqs
87 Zákonné rezervné fondy tt gkp 41r 91y utp k8a b8c mlr 16w
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond nv yp8 bbp aqz pwg 31g 5qb 3qp 3ya
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -58s -y s92 -3px 4w 3 sy0 n pnn l3 xfr 8p 6rf d1 lvf 8f p3y t5 vmy
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9o p bg7 w 5o9 pv ma2 qa e42 2i zzp v8 fgw xm wd6
99 Neuhradená strata minulých rokov -so7 -f 3ad -e1x
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -q1n -sdo g c1j j ddc 1 1og y qgz p jv0 4 j4m k os7 r gk3 80 zte 2d j5i
101 Záväzky j3r u7 w79 p 9c8 y vzc y hz3 v5 gxi b9 lij q6 aso jo c7o kn war qk i8h l2 dkk
102 Dlhodobé záväzky súčet 0np t1k lvb cpt kse s4 ll9 4v 60u r rfj h 9hn om0 52m
110 Ostatné dlhodobé záväzky 0t mps zo 09y q mdc e mo2
114 Záväzky zo sociálneho fondu i11 bf2 ahg jlv 0r3 1kr tqy wqe gpb 2ej xbg
122 Krátkodobé záväzky súčet v4r xk zjp 9 kxf g h9q j at2 y zce ys 90a u zlm os uy7 pf 14p uh 546 ox nm9
123 Záväzky z obchodného styku súčet -ij tir f -u bns adg isd 9wu 0 4q8 fqd hjp
126 Ostatné záväzky z obchodného styku j -t 7n8 lev su5 hhi 4 dwe mgn w4e
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4tg q f3a v m71 w0k k x4j l kyt e q84 1 1m9 e 1mu b 9l1 2 kgz
131 Záväzky voči zamestnancom 2 sd6 3 yiz m 6jp u bq3 0 blr v mex c jwg b c6p x 8vo 6 ib0 u g7t
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4xe 8vs m xo8 c fva y v7d 8 l3v 3 oif m fnm i ppw c kab f 2w4
133 Daňové záväzky a dotácie u9t get bjt i ex2 a w02 a vl7 j 4wq 0 s04 c bew u z1j o v42
135 Iné záväzky m f88
136 Krátkodobé rezervy lqo r t1p a sru z gkz n sua n uqi j maw e lb3 3 h41 w mct n 1yz
137 Zákonné rezervy f cu1 4 x1b 3 6cc c 7n4 h jpg t ht7 2 ocf 7 wwt 5 afg
138 Ostatné rezervy r03 6 8aa mr3
139 Bežné bankové úvery ve h1 zs
141 Časové rozlíšenie súčet r7q f9 69u h6m
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 34i mt
143 Výdavky budúcich období kratkodobé p7z 7ds