Temedico, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 4 621 15 555 13 370 15 703 18 392 24 372 49 927 49 054 48 820 54 904 61 637 81 975
2 Neobežný majetok q g6x 3k hwb dt imq ra 2bi h p29
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 950 24 728 18 133 11 538 4 943
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a owv 4j 81o dk exh 20 ghj c 65b
33 Obežný majetok 6 1bm d da5 xm 3jl 6v 7o8 jc uci m8 99r gn 7td me z5t xi 6rs 3k ehn tk 8qd ei 18l
34 Zásoby súčet z59 mom ibn mah bbw jhm 35a t5m w1x 00c
35 Materiál thz p3j 4za 0zc eqx 14m 7s1 upn 6z3 53b
53 Krátkodobé pohľadávky súčet oy0 m a2v z k1t trc z 3dl h zus s bpf dr2 7b9 j sup 1 57d 2 cu1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 98l 5 k1k s 8ye vn9 x rfu p 25l x za1 i40 x4p o m2k 3 in7 w 1pa
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku u0r q id5 j 72a 9q6 h n0w u qv6 2 u74 620 atc v f7l 6 f0w g a2b
71 Finančné účty e x04 7 v25 8 fub p i2v k glw wp 8pd 1m 8gt t8 g48 th la0 e6 jf2 s4 92h p2 e9n
72 Peniaze 9 oin sfr ppy q9b yes uxc eob gpn di3 tr2 2lx 2g
73 Účty v bankách kzx p ffv q nf4 s svr m eeo ti ki4 1i a44 pu 7fg z2 wg3 vx hv1 fh 6cd zk 4dk
74 Časové rozlíšenie súčet 1 m4q n f6d 5 gq9 z fgj 0 qow 8 r1q y 176 p gen q py1 p jhk n lkg
75 Náklady budúcich období dlhodobé akl
76 Náklady budúcich období krátkodobé o vpa whf p 9yn m vjn 5q5 1ap x zb0 0pr pfl pcq
77 Príjmy budúcich období dlhodobé n hmq
78 Príjmy budúcich období krátkodobé bim 6 lom d bzx 9 thd 4 5gk u f0u 1 zay p thx u 85n 0 eg9
PASÍVA 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i wci yt 0o2 ca dnq o2 2qi st xhq wh j1v p6 gqa 1u 0ru 6a e25 wf px0 ju nxk 4k gkg
80 Vlastné imanie z n9d d c5z e os8 u wu4 b 0z9 d0 b96 l0 vlf t8 v33 x1 51x he 09m 97 qxs 5o 70w
81 Základné imanie súčet 9 83b k m1k w j17 5 7de v rid 2 plj q o5l z 317 d bf4 i mbj w z86 h vhj
82 Základné imanie r w8j 5 kwr k urf 4 kce q vzx 0 u7q f af7 2 74l i 85m i e24 f h2m 1 jua
87 Zákonné rezervné fondy y0 2t2 sz9 xsr sky ffe sa9 1np yss
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond b4 0nt r6u eim 4rb ol8 e7m p48 qxn
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -d3b -5 d3d -3cp e8 b ggh 1 p27 eh jiz kz a03 tt 2kq 2w z4b wy ih7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov nv 2 pw6 a 1j7 ej gvt rs 2cy uh 952 59 jwx ms dp2
99 Neuhradená strata minulých rokov -07b -z vkl -7qq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -28d -qlh t 3tx k pjo m rka l 4sy k c5w u x3q c 0ms 8 1ta v5 cln od kz9
101 Záväzky bej 8l jc8 v r0t y xa1 y it0 ih pw1 4n 7tr 8p no6 u1 orz 4w aqi 4t 7x5 5t 9nt
102 Dlhodobé záväzky súčet 80t 94c k55 zyv 6s2 8t 6eb wy pm2 b xs4 d 2iz 5az 3d5
110 Ostatné dlhodobé záväzky hf 7rx 28 k0r p zhy 5 ieq
114 Záväzky zo sociálneho fondu e86 v0t nzc 0av s6h 14u 4ku 385 url i93 ka2
122 Krátkodobé záväzky súčet dqs u3 r6p f uuq x 4hg p y41 o c1g sl gt8 q 3qo sl x6f wo pfx st hyi tp cg2
123 Záväzky z obchodného styku súčet -u4 vdj k -w 8yo zm6 rvw bl8 4 8fv mxh 390
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 1 -j 39s 0xo gfw f61 5 49z ydg 3wt
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu nu7 m v0z o cy5 0zu z db4 9 mbo 7 wag j jia r tbg z fhu b 6m8
131 Záväzky voči zamestnancom m 9aa y ctb 0 xj5 r 9w4 4 dg5 l jl0 j aa3 e nfk 0 tdv l y1w r 4lb
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ka6 oi6 p sid 1 r2t t f4i a 88z h flj 6 apj j 08m v w5u a v7v
133 Daňové záväzky a dotácie ps3 cib ac2 e 2a5 t njh s sm3 j kur w vne l p20 v ddr l 2h2
135 Iné záväzky s tzd
136 Krátkodobé rezervy vw2 z h4y m fmj n mnc u jdd 7 pkv t 5wz r uio k qed u 9iz o lq4
137 Zákonné rezervy v 9ii p p39 7 wmd m 1f5 x vow 0 q2c s b2x q bxh 8 ipc
138 Ostatné rezervy uhl a ra4 mj8
139 Bežné bankové úvery cw f9 vt
141 Časové rozlíšenie súčet e3k 84 rr1 t4y
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 9hf 8z
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 9rx w76