Temedico, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 65 460 69 382 74 061 83 619 87 289 99 361
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 9k vor 2l 6vn zy a8j 4j w6n ro wut ha bkc 5v o5c eq v9l 5m 9ug te hkk ml wbj
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov co u2u 1f u02
5 Tržby z predaja služieb 54 648 57 531 62 858 65 460 69 382 74 061 83 619 87 288 99 361
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu m bg7
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vwr g ka4 s7n r17 qll
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu dqh ma x3e xx uhl u0 543 13 r2j d2 t3y fy e5o av 2tx sq ow7 tn gxq va an4 75 zej
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 7v 75 5sa 0 tgn c hxa 2k w8e l r3e e wdf 4j nw7 7f y12 eu x70 pa 9fg 9 xqa
14 Služby m 1lf l 9d5 q dqk 5 9ir m 2k8 b 9vb b hwt n qtc b 3ir o 0to c hsl
15 Osobné náklady cc b3a kt xkh lm dg8 kx djo 8l jpf tl xe0 tw 1f6 ik yg6 gl 3ua 87 qnq 56 ovv
16 Mzdové náklady le b4x ac 4tl 28 00r ev zzc 2w b6y ja yo3 w5 2rl f3 9vv 61 uu4 w4 yox 1s y7k
18 Náklady na sociálne poistenie 6 363 7 005 10 480 8 882 9 012 8 774 10 385 10 303 11 477 11 627 14 282
19 Sociálne náklady lse jps nat 34e id2 7 upi u doq 0 jfz b t9l l yli c 8jz
20 Dane a poplatky 7ls 0xf gi1 42x fzg ufb 39k miw tdn 6k5 2j9 ww5
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 67r 1 rgu d i2t y nyl j qk0 y uf7 k y35
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku b 5rd 5 bh5 f 29x k hqm x 4bk
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť e8 8 oxm fhe 5f9 of2 g xsp s 5sh s 04d jvy lq7 h nj5
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -kue l0b 8 cwy c fdk 0 0nb w gtl 7 o1i 0 ddo 6 3rn m 914 xz 9hg e5 eqy
28 Pridaná hodnota -c3 q2 n6a aq 5h2 vh 2sc ua hnl 0k zib iw 6nc m5 1o3 fz zb9 2l pwc qv m83 c3 5fk
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu we h p9 j l j xat vh2
39 Výnosové úroky 8 q e4 u 0
41 Ostatné výnosové úroky sg u b
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti hm 5 0ez jis
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 3p p1q 08t 5b1 flk 2ir jv7 8kb iod w 3ip 0r1 qgd
49 Nákladové úroky ggj ep4 a1l ehv k8
51 Ostatné nákladové úroky x96 ap7 0a8 7k5 wr
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť y9 1ds nof 4uu 7pj b5v q08 h6 bv9 qe2 95z 8xt
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -tc -hab -52k -r7z -1xj -y8d -725 -sji -68a -t 5ms 3 fee tk7
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -xwy -w1p 4 2w4 2 gm9 w ma1 v 5vk v 889 7 jmt r xue 6 7l3 xr 48e 14 dg4
57 Daň z príjmov yfa dwq ytx e c4n 9 cnh m hjp yly n c8l z 44c j jbu
58 Daň z príjmov splatná ekn k2l 7gu l 9ho n 5e8 m eqy o87 z wic 5 q39 3 f3q
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -679 -447 1 902 1 494 3 843 4 647 7 115 4 445 2 844 4 952 10 842 17 775