NOVEL-Novak, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 10 052 15 901 15 752 12 495 38 601 4 934 31 540 86 356 92 964 120 361 86 382 64 102
2 Neobežný majetok p jrc h 6va e fha 3na 7 470 z qmj 4 54k xwl mt cj8 9v a4k i4 r8r 8f ll1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 696 1 602 1 193 784 9 700 6 379 3 435 491 14 560 23 047 17 353 10 062
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9 wbm 9 jim x g4t vbh 2 9ig j 6uf m lmm an1 v0 gwx ai lkx tr 4ny h g54
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok c y78
33 Obežný majetok j ux0 06 6d6 7y 4r4 94 f77 9y ols -h hdh eb 4kx sw wjk jf k59 z6 t0l be 2d8 k5 f97
34 Zásoby súčet ot5 a 2mx g 34i q ovf y 9tf r k6h 1 n0h 3 ndo 4 h48 d 2h0 7 vrz q dvv
35 Materiál twk n bzb 9 kvs
53 Krátkodobé pohľadávky súčet fmc kvp m hfz vov 64 zr4 fpz il tzh lt 9zs h5 e01 9p fzv wz pd8 u5 g8i
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ii qu z c2n cm y gwz nkk r hyr um 15w tn dfv ki fba sc 4oa nl t3i
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 27 3p x xgw
62 Sociálne poistenie yvz a w4f 322 1 04r p o9c 0 kbi b 7zv y eu4 s 02p
63 Daňové pohľadávky a dotácie 87r mdx 3 kfq lt8 n 0y1 hl3 4 7es c 626 z zwn r k8n j q5j f jvm
65 Iné pohľadávky lrw w3 ef ur x0m 3 atr tad mq1 va5
71 Finančné účty 6d8 p6 v6j m 5s2 8 wai ju qn2 -v 7yf sp ob0 rn 9es 2q u49 36 w77 u0 ovw d1 lbf
72 Peniaze zyf e2 olo wj0 t 6c1 f1 e60 -c qov 6h 3qc us h2j m7 bxq 45 xug uv ty5 rp hc2
73 Účty v bankách bp1 9ok 8 c43
74 Časové rozlíšenie súčet kq cp7 xrr
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1u 9ui j67
PASÍVA 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY so 9k7 4k 16q vi b4k ep e64 mi fcc 9 u4m tv 2lu xy 94b hj 1z7 1c0 wig wn o05 8q 5ds
80 Vlastné imanie p 71d aa jga 8 idj a vjs -y bh4 -az cmh 9pj 7a mkw gy krd 0h 2lb fs gfy dj tzf
81 Základné imanie súčet e 1vq s 8kl 9 7ce f cqs r 57y k r1m 1 yac h g9g w 51i 6 gbw m 1ux f 5cr
82 Základné imanie e az7 s 2z1 a 4xy z y6w r le7 l 8sj i 3m8 k yhs u 9ke 8 52a m dmf 2 hs7
87 Zákonné rezervné fondy xsc ydj h22 n6h 3kx 2uz q7d tyb 8sh zyr yvc
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond dzq ine
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -gz6 i 611 5 ifg -o vyg -80 4r1 -t xef ky 83n c2 wzj w4 xsx 4f m6c
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w c2g 0 cu1 m4 ry0 ru mc0 ps f3s cd 2ko
99 Neuhradená strata minulých rokov -5qd -r a90 -q0 qny -j gsw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 lbg k p1n -h 48m 0 exc -75 eye -xj 6t5 s2 go6 7y zqv 72 f9g si mpq r8 bla -w9 kht
101 Záväzky k sir k 5u1 8 fvq d 9b0 xf c5o c4 m84 7a jde c3 6z5 bl bmg yp s4b pc u9x cs eqi
102 Dlhodobé záväzky súčet b k99 6y 7w z8 4 5er r h0m 0y oa s 6bd 5t 2fh t 3v9 k 1b3
114 Záväzky zo sociálneho fondu 2 bw kf
122 Krátkodobé záväzky súčet x g7t y 7kd w hkq 9 fu9 x2 id7 gh ck2 at ov0 9n xgy ta b85 ow 3v7 6n 2x2 6b nl1
123 Záväzky z obchodného styku súčet 6 g95 rr s 7dj c b67 gi 2th f5n 5 wgd cg jwe o imy 7l 63t qr nj9 ad lr8
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5 3se
131 Záväzky voči zamestnancom haq s3d y7m m jic 9 f5i q 7ea j 4ir 7 zv7 4 18a 6 8jj h 0yr h grg
132 Záväzky zo sociálneho poistenia rg9 vu4 n9h
133 Daňové záväzky a dotácie w m dwa e75 5a7 7 0ny a fo6 5 dq0 nnj 5 q6h coi a2c aqk
135 Iné záväzky p w6p g 0zm kw 5y3 3m ybz q fkv 7 g8l g l48 b txa a fnp
136 Krátkodobé rezervy w2 1rs s15 b 9t6 7 gm6 4 g6j 5 kuz 8 cvj r oou z r8j r 134 n da6
137 Zákonné rezervy qr hc2
138 Ostatné rezervy 9j9
139 Bežné bankové úvery 5v jgh
141 Časové rozlíšenie súčet ya
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 8o