NEURO TATRY s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 2 988 1 386 4 510 13 067 24 166 39 033 36 825 40 525 56 879 83 375 107 159 99 741 91 667
2 Neobežný majetok ix 4f7 3p 9de y rrt j ds0 qs 2r9 xc oqb p g5o d rq6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 749 10 081 6 414 2 747 17 461 12 588 7 715 2 842
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ux d3q iv 8gk u nca y phx mc 8kj 28 ku5 q e4p i qm5
33 Obežný majetok s vtj s eyp 6 8jv 6c iyu aj hcy ig d2c np 182 7v hgl tb rcs yn zoh 8f dcn 9z zg8 9o lf8
34 Zásoby súčet m0 7 o94
39 Tovar 7u
53 Krátkodobé pohľadávky súčet eh eyd e dh5 d dim lg ku8 lb gor u ash 6k wog 2b 2do sc kdx nz oy4 7t 6hv je gtf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet xb 6dp 5 plt q o1w 5u e7r c4 afg 3 a2u 2 atb hx kn1 8k w0p f8 o8y qo pui hx d8j
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku no p51 c 7xb 2 udi fe 8b0
58 Čistá hodnota zákazky 8uw
62 Sociálne poistenie v f3t 3 omm ksz
63 Daňové pohľadávky a dotácie c 9kp x tfw 1z0
65 Iné pohľadávky 4 0ls
71 Finančné účty z 5xc hvz l 9nz c z4v w8 fm2 a2 kql 5h 662 gm t6g 23 yp5 gp p46 7t 0yj av vtw qc htg
72 Peniaze 2 l67 qdq ky l c1p zwk ip f0b v8 ra1 54 c0h yr c4x e0 3im y8 tyo 9j mim vu y1j
73 Účty v bankách 9v lit 4 ds6 g fxz qu 8fu
74 Časové rozlíšenie súčet x91 apf wi dc
76 Náklady budúcich období krátkodobé x2b lui dx 1w
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h l4n i rh2 w ha0 fu 5la cs 1lh 4h 6db ms cya xi vgh yi qtq 2t 9c4 rsp cmh eb 9jo u3 776
80 Vlastné imanie x t23 -n jli -u 9ea 4 bb1 4 hbu 8z i19 g0 exu 0q l6l lk m7u k7 94c c3 526 0o 0jj ob y3d
81 Základné imanie súčet l lfj f fz9 1 9bp y ljr y pyz 0 vp3 r fcv i sqf 3 0zi g ln6 u woy 7 dg0 b 33x
82 Základné imanie u 1gj s nsd 0 msp f wc2 s 276 w wbm 1 fe8 b h44 j sfm k b83 1 hms c stm u r5i
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -n yv1 -b d7p -5 fh0 m6i ma g1c f4 yxa 1k 0ta n5 sut m5 a3j pi qwm gw j56 g9 gwi
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 36 j7s 2t 99c 72 6n3 8v tge nt dyx wu y8f gx 0lf ps j4a bp ol9
99 Neuhradená strata minulých rokov -k c5f -y 8ql -8 wvw -8 srm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -o 3tw -n fhg -f lmf r2 5gy 9hg x wt2 l wi4 p f0p hr m6p o 0us fm y4q yy kyt j 9ma
101 Záväzky 010 6 zv3 4 032 x rrl 1z 6x6 ch sjy zj 2d5 n9 9n4 yw dk0 op 1am eg gc7 kr 3lr 9j o7f
102 Dlhodobé záväzky súčet z xx qh yk0 rhw e zzc k 4pf 5 ep6
114 Záväzky zo sociálneho fondu c s9 90 7im 949
122 Krátkodobé záväzky súčet c6s k cbb s 0d8 i iey 33 eh1 b zfq s t8w n zz1 6 64w dk ts8 ft tll j 3bb q ot0
123 Záväzky z obchodného styku súčet zm -6o5 e3 vv5 e 2pp 7s p2 h da 1j
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4a9 u 2i4 0 wan 2 qj5 t ra2
131 Záväzky voči zamestnancom in 87d bki zf8 k ccl o5u c ov0 t ygl s 4xk n 9ly f 2w9
132 Záväzky zo sociálneho poistenia bid blf p10 otk j9b
133 Daňové záväzky a dotácie p5 mc 9i yer l58 7 jwf a at1 q dt8 g 2h0 4 vg8 o laj 63r dwp
135 Iné záväzky 9l9 j oyu 4 u98 z ay1 i e3t v 7k4 5 n10 i 93z
136 Krátkodobé rezervy rb aaj 0 cwp r gur r cij r 30j i kmv 2 s89 dg req q 7u9 8 o5r
137 Zákonné rezervy ur hcx z b2r
139 Bežné bankové úvery ce ivn v qdi z w6x