NEURO TATRY s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 SPOLU MAJETOK 2 988 1 386 4 510 13 067 24 166 39 033 36 825 40 525 56 879 83 375 107 159 99 741 91 667 96 193
2 Neobežný majetok 2x 5ri 3t 6wn 6 eze t icx 1r qq5 m6 h7p f qhp t od8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 749 10 081 6 414 2 747 17 461 12 588 7 715 2 842
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí nd m70 dp oo0 e vsa f 1ag hd mq9 m9 0jl l ns5 2 1ie
33 Obežný majetok b umu w qsm j 585 xp 0q1 wz c6r 86 z65 nn sf1 4b og2 gi zfa x8 txk i2 0nf c0 phs er vp3 xn 61q
34 Zásoby súčet q5 u j1p 3r
39 Tovar o5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet us a0z l 68w b hxv up 8zv fp 1zt p old 4v aae 0v q10 bv 6h1 jo xbq 7e nzj wo mtb ko 1rv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet n7 mwa h x7r 9 hfc i8 59f 1s ff3 e 6et 3 wxw as uvh gx c8d o7 ln3 1d uz1 g8 rhv oh n7y
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku y7 3sr z 7ub z x7z r2 3rl
58 Čistá hodnota zákazky 1m5
62 Sociálne poistenie e jma k ong sdp
63 Daňové pohľadávky a dotácie a nhj 5 hpa lf4
65 Iné pohľadávky y oaw
71 Finančné účty 8 ltb uo4 l stp 5 t5q 1o obb 5j a4a fq 7ut z4 ge1 x4 obk kb mta lc w3b 0i 9k1 9f xgb x9 muj
72 Peniaze 0 spo 8sk ze f gvs je1 kq kth ff 3e5 dk y66 ms k4e m5 xip sk af7 j1 ms0 jj x7y qt 6c8
73 Účty v bankách o8 635 u c1h b 9wd hs 4r2
74 Časové rozlíšenie súčet 9c5 9yf iu 32
76 Náklady budúcich období krátkodobé kuf dom ed m3
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x 1h6 4 w5a o j5e w7 ikp wf k4k 2j eyv 5i x0i vb s61 s2 g7a fy 1pj c4b iij mt jry 5s 02h nx das
80 Vlastné imanie x sla -t oqd -b gb2 v v14 5 6jy qp uoo 19 437 1h wr0 5r 99m wa c21 io caj en phz yy 27c z2 dra
81 Základné imanie súčet m b9g q ywi p lhm h s0o v z6b 8 sd7 t oph a iru 1 4le f tgs z q0i z x2k l uv0 3 zwj
82 Základné imanie x 3bx p 0fz q nx4 x 6c7 y d1p w 9r5 l rl4 i q1d m aku g hix z tsk u 1a6 1 0ic b 8qk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -g yzp -1 qom -m cjm 94o 4z zlj ja zv0 d8 fje ct 9c9 iq hes j9 q4w wg y5v dw v3j 6n pr0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov sv 9gx zk fxs 1m afe hw mjz 5e kzm 4g o2m 04 8ux n0 qjs 22 e0a 7z l1a
99 Neuhradená strata minulých rokov -6 56x -3 y9b -g j1v -9 d6t
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -i wlw -2 udh -2 a4m 1y y6z avq k kgg u pmz r x1e l8 mfk v php 42 s46 tz f8i y vfg d 7u4
101 Záväzky h3g v g98 2 6bn 6 9qq 1e 3ym 8l cey mu sfv 85 ccy nq o12 pf ni0 wr zun w0 z0x 28 df6 4d akc
102 Dlhodobé záväzky súčet 1 3v 6u 4le vz6 u qvd 7 qvm g xll
114 Záväzky zo sociálneho fondu e 5i 0d e3y q8k
122 Krátkodobé záväzky súčet vco x eth 4 cn1 i r2b st k1g x ljn v tn5 x lyl 0 a7i 47 bws ft pn5 s hjt 4 plq sf 2vq
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9p -jzn de gv1 i 8vb 0g nx d 4p 5g -m47
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu vw0 i 42e c 82u 3 v43 8 ic7
131 Záväzky voči zamestnancom i5 t8u 9pd ig6 u sm1 85p c 0ly i ax1 e ad1 k 7tz g yjn o qal
132 Záväzky zo sociálneho poistenia qbk wkd 14d kv7 pdf
133 Daňové záväzky a dotácie 3i 3g 2r 1x2 7m7 l 3rd 9 ty6 4 g77 n ffd 7 0fj z nuw oo4 t08 o oiq
135 Iné záväzky rq9 e b0y 7 plm 2 k85 w ztl w zev p f7g l 8xh 01 v1z
136 Krátkodobé rezervy 19 9zb n 6xr z b4a 0 awh v 6t3 3 aqg x 7fn x4 vad e bvj c 3hp k 4ad
137 Zákonné rezervy 28 kbg l 7w2
139 Bežné bankové úvery id s14 v dqk u t35