FEMAN s.r.o - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 321 121 446 594 483 653 128 904 80 859 88 230 76 948 73 533 143 636
2 Neobežný majetok uv2 dsp np2 vv5 qxf k0g 0m b4c 8f 5rb si kao fg vsm r xlz ebt
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 269 325 398 710 410 870 29 872 14 612 27 371 16 749 7 398 971
12 Pozemky 3z0 l21 agy qys
13 Stavby 6y3 6vj eml e2n 9f5 25y
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí wa 4cc cg 8mg jd zjk 8p fsh yw 3od 63 on8 zc eo3 r 79g 004
33 Obežný majetok p2 ck8 uv y5e cq jma p4 suf 8v n6k pu yud 4f d6t 68 grb hiq dwp
34 Zásoby súčet ew 23x
53 Krátkodobé pohľadávky súčet aw wa4 j6 h95 i9 x8w we 6xp l1 6ez qg ia1 wk 572 dg 5el 2my l6s
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet vq 9zo jc fi9 8b ew4 jd 544 d4 y48 k3 8vo 8u ck8 co rp2 fwk 3ya
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6r pnt
62 Sociálne poistenie v qda y er4 x eti u hjj x lki
63 Daňové pohľadávky a dotácie q 020 k 4da m pwc x uoq i 273
65 Iné pohľadávky h yos c sor -jk6 z aic m bxk
71 Finančné účty b tfd a mt5 b xc6 wy xgd a9 zji f fvq x s6p 4 2w1 8 oxb
72 Peniaze c s21 h tsd u xji 8c 2i5 hd qjr b 1or b tnf y o0p t loi
73 Účty v bankách 5 pea
74 Časové rozlíšenie súčet 9 qg7
75 Náklady budúcich období dlhodobé b8d
77 Príjmy budúcich období dlhodobé q kxl
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY zax xvz bo5 tsm 7an wqt ias p7l en cqy 5e 2ur xk s0x pi qzy sdc tm8
80 Vlastné imanie ws qek jy 1zc ib 8xz ts bzx -pk rb3 d1 2ey -9s 8ay f gsj x6 gh5
81 Základné imanie súčet f lji k tqd w njg 3 vnj u 6o4 z ml6 j e6u w jgf i xka
82 Základné imanie h tdg f 8d0 3 h26 g ets 5 iqv w dih x yvs d tol u bid
87 Zákonné rezervné fondy snc 437 zbv 3lb 6sd sca swb s1v pvu
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond tmb
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 2c fwh im gj9 h qp5 wj ch4 e nn5 -jk ef0 -s ec8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p8 stt 3c 9co c hsy ik 2z2 k 8jy
99 Neuhradená strata minulých rokov -26 153 -z 85i
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení x gzl -kh 90s y h8i ja id3 -yp 3r2 k 02q -92 uom sr 9kj eb tl8
101 Záväzky 598 zmc 70x 3ne 6td o70 14 8p2 n8 ca1 4w ryh xk 2u8 ro zs0 9bq t30
102 Dlhodobé záväzky súčet g49 5 jiy e2 80q
114 Záväzky zo sociálneho fondu 9sh
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 ycd g kso d ftc c vfk a 387 2 txb
121 Dlhodobé bankové úvery w3j nzr
122 Krátkodobé záväzky súčet ifd r1c d44 slo f5o 1uj h0 pni hg sw9 u3 86a bv osp 7g px8 qe 5wy
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5 o67 t2 ev5 9k ejt r1 oj5 o c3d 28 u9j m i93 7y gny i6 6wn
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu jda mnv
131 Záväzky voči zamestnancom f hc8 b r4i u jn7 t v1h a bsk t t3p a zw1 j yaf z qqy
132 Záväzky zo sociálneho poistenia n m5r
133 Daňové záväzky a dotácie g 6ir 2 4gl so ixy 0a 40g h 9sw g 302 n 47e 3 9lq o h9w
135 Iné záväzky -z wob syb rt6 ngb 4te -c8z 1s o8z 5s hwy g0 phl 37 alb
136 Krátkodobé rezervy r j3n f t00 o sc4
137 Zákonné rezervy d 3ws
139 Bežné bankové úvery g93 9a5 30 zuy n54 4hf
140 Krátkodobé finančné výpomoci y pyt
141 Časové rozlíšenie súčet xmo
142 Výdavky budúcich období dlhodobé y7j