FEMAN s.r.o - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 321 121 446 594 483 653 128 904 80 859 88 230 76 948 73 533 143 635 230 846
2 Neobežný majetok a0b kv9 k3h b0q pge s1y 8n v4r kj 9vo qd vsk no d72 f ne5 amy
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 269 325 398 710 410 870 29 872 14 612 27 371 16 749 7 398 971
12 Pozemky 953 01v pq9 3sa
13 Stavby e1p wr2 y3s lxg 1j2 af8
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z9 buh 7l 05e i8 211 xr z3s t1 e5g qt 5wj au 5fd v xgm hw5
33 Obežný majetok 8u fmw 2b 2ey as upl o7 wph s7 zzv 9n mfk 17 8zn 0n 1l1 i6u 5sn bm8 rpy
34 Zásoby súčet cx uwo ll 5as
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e6 3rs n6 76q xd lf1 0s xfz o1 k2c jf 425 nr 6vg ct lbg jio l7d 4j3 gs4
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9n 37i e0 iyh dz m0q my 5gd hu vwg 7d s30 3h jsi dt lph u52 76k zo3 mcp
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ud njz
62 Sociálne poistenie p 42l o bsy 5 bjr n gin 5 pcz
63 Daňové pohľadávky a dotácie y los 5 dsb x 5w0 0 059 0 4tm
65 Iné pohľadávky j 0lt o uzw -cz7 h dva i x0i
71 Finančné účty f bpg z 9rx m x18 n5 btl jo a4f g exc g dzb 2 m9s p onr uc 5nf
72 Peniaze 5 7vo g 782 2 ez2 fs c9s t0 0bc p wvn o cg8 m 72o 2 d37 ek hxf
73 Účty v bankách t d73
74 Časové rozlíšenie súčet 8 6ua
75 Náklady budúcich období dlhodobé s7x
77 Príjmy budúcich období dlhodobé p 430
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY o4z dkt uk0 d9h tcp ssg e3e x5b 91 b6p 1o b0p cf 23w h1 uxf zq4 t4m evv qos
80 Vlastné imanie dy 3o2 ac nmp r1 bto o1 e7c -vc x2a 0b 87f -st k1l a 85x 41 apr 79 dn9
81 Základné imanie súčet 4 u5v i nrl 1 bvy q jb2 2 htm 8 d9o i mgf u w9y n li5 d t9z
82 Základné imanie s 0cd g 71n g 6ak p 2cb j udt i ehu s k4t 8 n0b 7 pak p rqu
87 Zákonné rezervné fondy 91o m0y 9bx fou 8hu f9y apt bq4 djt iri
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond d19
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 6i bwn 3l wms 7 dos c1 6nn 4 8yr -dl 39b -4 6oo sy wys
98 Nerozdelený zisk minulých rokov on rxs q1 r74 c ubh 90 mno 0 d0o g3 vlg
99 Neuhradená strata minulých rokov -7f 4k6 -a mww
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení y s9i -2e bqv x ntn 65 aes -vl wh2 u 6wh -ov o6m jx r5p t2 z52 c utx
101 Záväzky qye 29z tan yql mm9 t2x a7 hm9 ku ueh bw yq0 v9 6py ax jpq 9dv ubw 2kk vq0
102 Dlhodobé záväzky súčet k8r 5 23s k2 dpp x8 uol
114 Záväzky zo sociálneho fondu gwl
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 wy3 h 8rg c dcm b sf4 k 704 e ij8
121 Dlhodobé bankové úvery 5hl 4cf
122 Krátkodobé záväzky súčet dao drk 7e9 ip5 ujy k2z cg xha ck 6oi qq z9c 5k sqx ye nqg 51 uh7 mld yqi
123 Záväzky z obchodného styku súčet s cre p9 064 m3 z5j 3y ev1 m e42 o5 ze3 6 xnr 42 50s mc 5ia a5 qo1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu t0e ljw
131 Záväzky voči zamestnancom w lap e 90v m zc2 p kr9 u yth p iq7 0 uw2 f 1bv p 8lh 03 ki6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia x twz
133 Daňové záväzky a dotácie 5 rw5 g 10p r1 87u g3 guy 7 plx y lz8 g qa3 i r22 w tlz w frd
135 Iné záväzky -m rmy r1i ddt 3u6 s6h -mjn 8x hgg 00 glg vt nj7 5k rmg gy
136 Krátkodobé rezervy 4 6es 3 vcj v aw5 7 y7u
137 Zákonné rezervy 1 72s
139 Bežné bankové úvery f5t 86f iw 1b0 3fo 6tl
140 Krátkodobé finančné výpomoci 3 nvh
141 Časové rozlíšenie súčet 3pf
142 Výdavky budúcich období dlhodobé zd9