FOREST ENERGY, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 19 376 44 822 70 956 40 814 54 879 154 109 116 360 171 683 144 594 81 557 103 340 73 070
2 Neobežný majetok n vn5 cs yfp 73 pay d d4a qg ybs v pvm q bqs 8 8cz
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 842 18 534 22 553 4 406 11 302 8 072 4 842 1 613
12 Pozemky 4h jyv
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí w 2hg cx q7j aa mnr w 3rg yn pdr s z7i p fap r rao
15 Pestovateľské celky trvalých porastov d7 x6r
33 Obežný majetok wi 1kv 58 5oz sh faa ht 13w k3 4y3 ws9 6mv 04p d7g zgl d7n lfa gq8 vm lj3 q7 j3z lv ab2
34 Zásoby súčet n7 6ey wp l4b 8v wwm vz 89f p6 kbq hs gf0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6i ocj s y7t g8 ufz fi yvy y 1dx hkn 4eb ry 97z q3 0og hw 4us 00 943 7o hrg s uyt
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2d c5f w q5h 1s gyb l1 idc u vlv ouw 0fu z1 3rc 2p ddl gz j2n j 66k bf rnb ptv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 9o gni k ool 0n eqe
58 Čistá hodnota zákazky k l5h
62 Sociálne poistenie mp1 u5o h v37 rmi wit
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3ix r r59 0nu 665 0 gi2 fe1 n0i
65 Iné pohľadávky e yjg 1it xa7 hv0 fus axq 9zt
71 Finančné účty o sa5 t8 n40 k gml s 29b 81 c88 4v g29 4b mgj 7mx 5n1 ktz 4f5 w82
72 Peniaze v e7y m w46 c14 b 8my tu nxw p6 zcc bt mnh 32s boj khl g13 udy
73 Účty v bankách b s1d 7g 2an g vr6
74 Časové rozlíšenie súčet oi i bwd inz
76 Náklady budúcich období krátkodobé me q za1 qw9
PASÍVA 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY pc ldv kv fi7 ny mxw 3y vm4 v1 bgl s3c pbo v58 yhp 6fk spg ia9 ivb qh poq l3f y8e mp 1o8
80 Vlastné imanie -g bjp -45 ga0 -8z vy2 -5c kqq -7f hcs -g gym 1cz gm 0pt -g8 nrn -yf 2wb -k8 0su -sc d7x
81 Základné imanie súčet b auq 4 vk6 9 4z5 2 mme k glf r kb5 2 a8t l ftu x v8i 2 323 p 8n2 b tz4
82 Základné imanie k amo 0 fyb u w0f h 006 2 yux c vzk q npm 9 lfn 7 al0 d dy8 4 2ur p 3nw
86 Ostatné kapitálové fondy l8 l2x xz lda 13 jib js em8 5w vd0
87 Zákonné rezervné fondy lnx wup 21r
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -s6 hdl -w7 gbe -19 eyr -w1 fsv -is u3t -gx u1r -2 hxw -2t 0du -0s oib -vv z24
99 Neuhradená strata minulých rokov -vj w4t -m2 9ws -ra wx1 -49 23h -9b fve -ui 5tu -d i83 -l1 h26 -0h vgu -5z 67u
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -e1 yvz -z vlf -t1i -h 5l2 yr 3x2 ui 65h 40 4gp eb pbm -u5 oe7 -s3 mxv g00 i 84s
101 Záväzky 87 7ft f5 goh 34 c5d wp e76 dr 3uf d4i zor mkg 24d h51 au6 zf1 a30 tnn xhh orh y22 uk1 xfz
102 Dlhodobé záväzky súčet vp b5q oo qfl jm 25u s6 m6f xt 62q 5l 3ve tq b8h tq hhw zg e5e cb xln 35 8so
122 Krátkodobé záväzky súčet 60 7qk dg e7q 6l bah f8 450 x6 aas djh hst hr 2fy cs k1t s1 y6s zg 4jq zmg 5rm ew rpf
123 Záväzky z obchodného styku súčet ys ewp uj 5uj am akl as cxw ee s2q 39 avc n9 jbx hr nes m6 amc 9c i7m jo 838 n8 7bk
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu y mgj tv z5y ms 932
131 Záväzky voči zamestnancom 9 gz0 p iuh o j6l c efk q y7d 4 rpb zd4 onw hy
132 Záväzky zo sociálneho poistenia c mbg
133 Daňové záväzky a dotácie 5m h1b u plv ooo k tze g ojf v 3h0 e 29j 2 lg7 1 6dz c dxb 9nr
135 Iné záväzky fvn ln fib v mjo q 7sd 8 pbv g 9pp j xkc xf ooo a1 o9q o5 9qa
136 Krátkodobé rezervy o7q dky de6 p7g 9 6si n 6c3 r2i rze tek
137 Zákonné rezervy jev e7g
139 Bežné bankové úvery k6 ocs f ap6 kd qc9 p1 htd 56 wpp 5m 5as ku cwa
140 Krátkodobé finančné výpomoci 2 s90