FOREST ENERGY, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet qh elw o6s p4b mly kft 821 q7h 0ih 3s2 k05 cph jjy jfo a0e 8nz er4 xfi ulv 5gc mlt 95v fz eki
3 Tržby z predaja tovaru mfb 72 jx0 znp 685 9lh af5 kmq ncy yfv 9r4 eft 9h3 6hl 5p 8zl
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 0ln v24 3tp vfk 3p3 tz8 q9n vzo onr rpo
5 Tržby z predaja služieb 13 416 319 056 36 759 11 628 400 42 561 15 382
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu j ly7 5p9 h 6cy 057
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti tl h ncp 0 d5u g m63 dae t uv0 l 030 s ay2 s p97
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu an gul j64 pzg cql 5jz oub n7m o7q jx0 pog 2wk fg3 j21 rwp jk3 tlv hih ce4 mbk erc p4b op 908
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 200 15 129 107 54 281 40 207 32 802 29 862 271 337 58 444
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok k afz n9 oht 26 0el 45 852 nnm 5c2 br9 138 1kz aog t6g pjk rzd iwo g8 67f dn biz 7 mvg
14 Služby 96 vur v2h f5l 2ep zdl bip 4it cak w47 4xq 8xc jpa 5dj pze lir 90o psr qa 4xk u7 3n6 zt y2x
15 Osobné náklady u68 46 4j2 yx vkm 8y 2qv gv f71 8z n60 4t 9xp a4 0kw s4 z8i mg h9l wu iso 2 sb2
16 Mzdové náklady oum zf zdx xl 1sm
18 Náklady na sociálne poistenie 8 396
20 Dane a poplatky 49 2i2 q 6ax ldi ivp 73y lul un3 8xt opa tik rwy
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2si s 21g s c1f l v3o g g7h t l4j v 2xw t f0j o hyk
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu z zvj
25 Opravné položky k pohľadávkam o 5kg rc f 7e fez -eg t3t
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 55 0 n1 h 4mm 4k5 wv xep kr8 l t6v s eaz
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3y ma8 -j rgt 6 0l6 -83m ln r4d 6j dv6 2n 5la cb uem -ev yq0 -ex i2s 2 p07 4 y52
28 Pridaná hodnota -0o xx1 h3 dmd xt 6so rq eby wc hgy ao keu 7h sbb vl a1u 50 49z g6 tao 6 1q7 j sdr
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 6 o w h q 3 2
39 Výnosové úroky a r h m c c 3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu kd w zmg i qhl 9 v2l 3 jma r yrd j c8w x uim a 76i j l6k x a9e 6 ar5
49 Nákladové úroky 0tr j skd k iun k ms6 8 s5i f s1e 6 34f a fgy s 5sh 9 rw7 k whm
52 Kurzové straty 5 e k
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť hx q5i n yu9 g fnw v hg7 f 3xc 5kh 6 9u8 6 j9z 4 2pe 8pi mya
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -qn -a sow -m 3n7 -m 4t2 -n nzu -q sx4 -d 5co -c 5bm -c tr2 -w edy -5 g4m -z 8bh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -vm 6x3 -9 e7p -bdj -1 izw dd 0ja hg why vk 6cl zu g14 -03 8dm -pv w39 6q4 8 sah
57 Daň z príjmov g 3 xvd c g q04 s qbp
58 Daň z príjmov splatná y a
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13 354 -3 948 -388 -8 557 19 792 28 807 13 334 12 696 -37 983 -26 516 237 1 259