RETEC s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 142 935 126 600 137 775 130 879 164 201 172 642 178 736
2 Neobežný majetok j i4d 7uo 2n jp5 7r wj3 ks 09k
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 445 666 31 211 22 220 13 229
12 Pozemky hef
13 Stavby jpz
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí n fda li i3i ev srs wp jpp
33 Obežný majetok 7vv u7b sei a09 7u1 b24 5x5 11a fmv og1 kjs rxm eyl e7n
34 Zásoby súčet wr d1o q0 0es s0 bhe nq apd 0p pbz nn kur er 668
39 Tovar 50 muf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7c kco la y7y s9 lq6 au vpb k7 p04 en 2y6 y4 g51
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k5 enz pn e12 vh f2s f1 g00 wm zcv yt 9ml dc s83
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku vj hjt
62 Sociálne poistenie u
63 Daňové pohľadávky a dotácie j bfc a
65 Iné pohľadávky keo mo9 6r6 w f3n 2iz 1 v07
71 Finančné účty no kcf vo 0vb ny 76y l2 mgu qj f8d cb d74 5g o2k
72 Peniaze kx dxm 9j 3kj kl h5v 1q 0ha qr knd 90 rhv wq p7j
73 Účty v bankách qoy
74 Časové rozlíšenie súčet 5d4
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8ur
PASÍVA 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY uh7 kwb x5v h6w uff uiv or5 yob 9kj gaf b9i fe9 rsj 63y
80 Vlastné imanie dr yky 69 db6 qr 9nk d6 0m2 uer 1lx ppd o3v v9p d3u
81 Základné imanie súčet e r9o s muv 6 70d z wpf r f56 6 u4l x 2da
82 Základné imanie c 9sj v 0jq h 4uz y qej a uxi 6 2x7 v 10q
86 Ostatné kapitálové fondy 2vy jua cyt 83r nls m3i
87 Zákonné rezervné fondy 3cd sst zln or4 w88 0ir 21c
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1dk
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov es yss tb ecj 4m 884 9q zr4 3b hyn egt skn uy7 2fv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov v0 xek fe kwm pf qe6 tx km8 io pd4 qhq 73p rd8 xq0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení eu 0js a 98l c ov0 5 d3e j1 6xs p dtg 3o l0z
101 Záväzky ui utv qi 68o 5w 34p fu o8g w9 4mw wp joe m6 1mx
102 Dlhodobé záväzky súčet n 1eb 121 ca p56 e71 9ui ouc
114 Záväzky zo sociálneho fondu qet
121 Dlhodobé bankové úvery d x20
122 Krátkodobé záväzky súčet o2 fsx bz zoy 1k q7f st ogc w7 sl7 rr q52 4i 2p6
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4x b2k c5 2op 0 t1f k g1c 4m c7h e u2c g d4c
131 Záväzky voči zamestnancom s 58s 2 k4r z f7z e yuu f zui f 6nr l 4ns
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 681
133 Daňové záväzky a dotácie n x3v l g7l 8 sa2 u 8tz u 8tf 8 vxz q ti9
135 Iné záväzky h h3q 0y y1w a x4t x 7m2 a mel j1 kcp
136 Krátkodobé rezervy s wz6 b tbn l 2j2 e jxd 9 lcv c 6zp 7 0ey
137 Zákonné rezervy 9 ygh
139 Bežné bankové úvery la nt1 oj aob d6 dj2 dp 890 sm o56 0z phy xa 2q8