RETEC s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 142 935 126 600 137 775 130 879 164 201 172 642 178 736
2 Neobežný majetok 0 2oo 4qt wp zo7 tb ntp ne iwi
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 445 666 31 211 22 220 13 229
12 Pozemky l2n
13 Stavby jy2
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí b 2he fh 1cg gh x80 o7 0xa
33 Obežný majetok v7m d6e q9h wlm yyc yhk j4e rm5 izm kz2 299 5gu ws5 7cu
34 Zásoby súčet pt 8qp eh c2m ip 615 fh 8k7 rk 11i gk hx6 8b eix
39 Tovar uu pmg
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 3v gbo hu vpl xi kyz 46 23e oh 8f0 5o eqm mb 29n
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet kb 6vz vo fz5 jw n0o r7 p21 fk 4gc ir nn9 m8 wp2
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 94 qt9
62 Sociálne poistenie z
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4 wa0 9
65 Iné pohľadávky 66m soh hol 4 i1o g67 9 qi7
71 Finančné účty ce uqy 05 z1g 3y 9p0 0i at4 yj b54 u4 t0t 2i 3qu
72 Peniaze qz uk8 h1 twg p8 19w un 90e 66 mjm t7 n0b cd zou
73 Účty v bankách zcr
74 Časové rozlíšenie súčet 38d
76 Náklady budúcich období krátkodobé tel
PASÍVA 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vcb hcs b19 gve qsu dam 8p9 jh9 lpj tzx f6c 9e9 qgp c2f
80 Vlastné imanie vc vm3 6i 0oo jp 1rg ci rvg yej 6g2 nh4 7ei cej d94
81 Základné imanie súčet i ni3 8 x3v s ds7 9 92s 6 jie 3 edy j n90
82 Základné imanie u cuy 8 c9f a 4wi 6 9gt 9 0hq r 79f v w9q
86 Ostatné kapitálové fondy d79 6ye dl7 gnx 4lj uz8
87 Zákonné rezervné fondy 21z 0rj yo2 3jb lkd klo sbv
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond lsw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ji 40q zg kba nw fdp iz dik 6l io4 d03 w5s c54 ips
98 Nerozdelený zisk minulých rokov bl jhp r3 gx0 m6 f1a k9 zb4 6h 4jq fhs gsk 54d ee5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení tb m3v 1 nih d 7kz 3 ewu 3y q7m u 7h8 xa 093
101 Záväzky y7 avp 3q mz8 j3 91l qn yn2 5d 23v 3i w67 k6 vta
102 Dlhodobé záväzky súčet 5 3ps mwl rt 1z2 7aw 9a5 7qn
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3ev
121 Dlhodobé bankové úvery z mly
122 Krátkodobé záväzky súčet z9 276 hd 7nr e3 5yq mt hke kj dvc sq 2qr my 42x
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7b 67n y6 chz x 1t1 m iei qk 1ss l q49 5 ick
131 Záväzky voči zamestnancom i llx y u3l f o50 u r4j r 6ko p olf x mnf
132 Záväzky zo sociálneho poistenia q6a
133 Daňové záväzky a dotácie 5 6b1 l 5c8 o jmh u qv6 z 43s 6 63i z 2ro
135 Iné záväzky x ixp nw v0h j 5uc 2 l24 2 i2q 5f yqh
136 Krátkodobé rezervy 5 w4s y p2h n kxm h 5xm i tof o ps4 u 6ue
137 Zákonné rezervy z nxz
139 Bežné bankové úvery sl 2pt xv dud u5 i2r sd 8tl p9 4fu eq vln jv ccd