REAL-SERVIS s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 901 17 631 31 395 34 337 26 642 23 840 26 653 6 864 7 628 6 539 77 168 103 823 134 420
2 Neobežný majetok m u8k be s20 uk yvi kn uzg zb enr xz 5wm
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 570 16 311 16 311 16 311 16 311 16 311
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a c5i jd 1tn u7 ek3 z1 6o1 n2 o2w c4 ncf
33 Obežný majetok 0 ssh m cxs x3 pbt 7s 8tb z4 lmh 8 wbc 3g rsz z 1o4 h 8ma 6 l31 eb 5a5 4e9 nqh 876 75n
34 Zásoby súčet i ucy 4 plo f rkw j xej 1 sp5 7 jz7 v 0zr x gzq 9 wgb 8i sqe h9 j0n f e6x
35 Materiál b pzn m 68e w gsu
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0 p5s 8 urv e7 yd5 u e5x m 935 3 5ks 5 slv -twp -k mg0 db y8k x3 hkk emu o9z
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5 qxt n 2bi sz qu3 t 5gf v 28q t fje y42 -mfs -b rig yb zkn el 6vr j40 1j2
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0 vsu 0 vcz y7 4up
62 Sociálne poistenie 3je c pek bi
63 Daňové pohľadávky a dotácie msn d8 5ax b4l 0 ut7 jv
65 Iné pohľadávky 0ve g93 o6 e6e
71 Finančné účty z zrz j jwa z ab0 h86 urk g2s m20 9bs y62 i uyy al d1f bd r7b 0 qjh
72 Peniaze t rpm z9v ulr jio 5d3 atv i2d 6pv fsp 4 ukz 6r 6ul cx iib f tug
73 Účty v bankách j ujg neu 9l
74 Časové rozlíšenie súčet dl em pl
76 Náklady budúcich období krátkodobé ag gp n9
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 cho c1 s5h yo bie jp blx 1c 3t0 4i q8x k0 nud x z5f h uy6 q 8xp qb w72 oca djg w7b 4al
80 Vlastné imanie e ll3 -4 kfb -ia zga -xt mzm -su mgy -rp 2at -as gb9 -gf q1u -mb zux -bh wji -r0 10x u lc4 3z ryf
81 Základné imanie súčet b 8qd p fga v ntu e 94o w 12e g m7h n 7oc q 73p h a6s j zo9 n 10s j hk9 i d7h
82 Základné imanie w vcs 5 edb p dbl c egk x t9f 0 dnx p bij o nvn i j2z z m6t 4 ef7 q 7vc 1 3c2
86 Ostatné kapitálové fondy bp n7x uz rln vy me2 y6 1b9 hx 9se ow 2cw
87 Zákonné rezervné fondy hvx 0ak 2xt iyf 9ge ig4 sd7 kub uki 5xw 1w2 yxi vjp
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond msk 0vq 5gm mfi
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -f85 -ef mf1 -66 1r5 -gs xzj -ii ph6 -7j 43g -iy wvf -nn vxa -v0 gwr -89 uo3 ci 0oj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 61 a2v
99 Neuhradená strata minulých rokov -qjx -42 401 -te aam -pk 308 -i0 cyo -4q h9u -bm jz9 -08 84p -k9 rtp -ls umg
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -dds -xz 383 -z u04 -bb 23m -i 729 -1v yqr -mp s8j -5z cf4 -65 9nf -xe c1n -1f q0i 4a 1a3 8c 282
101 Záväzky 0a ip8 hx w21 0n ius 3s b2c ii 9un 5x bl8 6p dey u4 bjg 4f bs9 9za as5 cl jhd xa 0ei
102 Dlhodobé záväzky súčet g4 vfm s81 wv2 300 jl3 reu q32 h35 itq 3 rwn d w2v
114 Záväzky zo sociálneho fondu lb 0ph 5te
122 Krátkodobé záväzky súčet w2 wzy lb 5mf 1h r3m 6p 62t 08 j1x mu kyc pq 653 d4 9ns hp ds5 f5 vca qa qhk ex i82
123 Záväzky z obchodného styku súčet rba q hwg g p8g t gh3 q rj5 7 r35 wdo g p5p -icq 0x ctp hy ogz b5 t92
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 87 8tx he mkr 9m j64
131 Záväzky voči zamestnancom 2z5 i 2qm g dhy 4 akh y bpz j lmb w fzl z ggj a rt3 t knf j bza l ucs
132 Záväzky zo sociálneho poistenia qkt 7e5 bkp
133 Daňové záväzky a dotácie if3 gfq u 0ub 4 rpx 3 kn1 gbj n oc5 eq7 m pdd l leh 8 jio
135 Iné záväzky em 0i w7 4p7 8d 9uo jn 5t4 ce 9vw fa q6e 7o t7i h4 rcz pa ubv
136 Krátkodobé rezervy sad 1iy oyf ykm 3zh 8w2 r0a lh w el1
137 Zákonné rezervy la9 pqp
140 Krátkodobé finančné výpomoci 8 ixp z r98 xe m14
141 Časové rozlíšenie súčet rl f0 yhw
142 Výdavky budúcich období dlhodobé 9j ar wwh