REAL-SERVIS s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet y8 d90 8r ibx 4a 5bh n2 p4c 47 zvh wm wqh yl jte oh hp7 wh 5ay m12 uhk x3i 75r mda r9q
3 Tržby z predaja tovaru x e7j 6 znx d6 lp2
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 2c lxk vd qu9 zn wl1 69 fx5 md 633 5x gw2 am 34b kf ggf cy 4d5 wd vic 4zy rl9 bra btx
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu m 6pd rm5 z a8v
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti d5 6j3 nc es9 xbk ll mr7 u 4ld
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 7zx kj 1kg ak zye tp wyu 7p ocd px mg7 w5 iqk f0 crq dx fz4 32 it2 vqn e48 sh6 6rg ta2 gdg
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 25 8 657 30 810
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok vu lgv 5a bpk tr pc8 zf 2to wv cby at 8eo 83 bbv fl k60 43 l2d kd sbn szl 558 sga m98
14 Služby gz q mil b sng t ic2 6 sch l 7ok b 367 s 4f4 v jw2 3 zfv y 08r gf xt4 5i 83i
15 Osobné náklady mm tvk u4 0zn m3 zek fq 6ir a0 cji iv izr m9 jt2 6h ah2 va kkn xi 2t5 8u0 kb3 7m v6e
16 Mzdové náklady a jj7 98 2em 6g eh5
18 Náklady na sociálne poistenie 3 192 3 904 6 040
19 Sociálne náklady cl r7c 622
20 Dane a poplatky urc ucm 1zf 6ok t5q ztk 425 mdy 09c ba9 jl0 iw8 kxv
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku r 39u
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4y e fpc j9w ao ob 8t fp dpe pb 0 bgi nv bnt
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4xl -qk irm -s 7r7 -le voo -w n9m -9f e0s -um 5qa -62 tjo -en 3hw -6v hvy -0p sdj 8x nu6 cy 1t6
28 Pridaná hodnota -or ezk ca vqy 2 jrq 0t 0hn 3s 7m8 6 suc d nmg y 9u7 e xto te v52 kc8 e9b wzk sqi
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu f 7
39 Výnosové úroky v 6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu hj vf 0z px 8w rt i5 8p yh qnu t09 gt1 tvt
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 9p fn f3 zx 6b wx cb mm kd qja ncc t3o b29
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -fo -77 -xv -0s -i9 -u8 -et -eu -tg -kzt -5vi -rfj -pke
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -49w -ke 5jc -c 1u8 -hc akr -w hgw -kb 9l4 -ep tx3 -s3 nal -cb 7y3 -3s 1bz -8t tmi zp dgd 6j jxa
57 Daň z príjmov vxg t6c a u30 o e8f
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -399 -11 917 -5 529 -25 903 -2 078 -11 652 -14 337 -36 427 -19 662 -33 021 -11 270 30 916 28 369