GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 3 555 2 810 153 002 702 473 655 479 539 574 433 313 765 090 568 653 634 859
2 Neobežný majetok 2ky rmk h8e 8ar xjl z4d f9g hb4 lu 597 dt yma mas 6s5 qcl zin
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 111 272 123 272 160 345 155 091 59 991 63 253 158 716 123 845
12 Pozemky oe 3hs vc 8p7 0q elo wn 3sr
13 Stavby oj i4q 64 ivl tf b5i ba ln5
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ot j41 lf 51t y1 qw5 12 wbk aa qnj 4k lnp 0ol ezs ksh m2x
33 Obežný majetok j rm7 p zyl xy dx2 hh3 ddt vyu 66d uhi vom o3z qxy b7n pux aua tgx yjg vc6
34 Zásoby súčet y x9t t24 2sd m7c l3v r77 8mc 099 hdf dgu bho 7gx gab xt7 y85
35 Materiál s0 ew3 c1a tl5 7k1 7fl tap fp3
39 Tovar m gwp 7mb i3e k2p ks4 v18 msu e8y kj4 j0c a3g ax8 f65 aau zab
41 Dlhodobé pohľadávky súčet t1d u o7n az 7f8 iz sfs
51 Iné pohľadávky 9h oqp 7j osf
52 Odložená daňová pohľadávka e6r w dat
53 Krátkodobé pohľadávky súčet to v0 0xg gw5 ncf 96g v9c ci qgh 45q znc 754 grs gjn ojn cz9 jby
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet uv in bqs paj 8b9 x32 ckh uz 8aq hdt pd4 thw 1gs y2d 6uw 4m6 wzv
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku th gp siw 3qu juv xnf u7w js xwf rb2 iea q6n eeg i29 pm5 xi5 ia5
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 41
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8c 8v b4l 3 9uv 68n
65 Iné pohľadávky x x4q e our uh 8yu zq 1f7 1x fbx
71 Finančné účty j faq k hzo b ear ts gue 2b 032 kdq cfq px q9z e72 ukl 8 p73 5 7je
72 Peniaze 7 5zv p nej a0e 4s gfj r axa m vfr n46 0 8g1 n0r
73 Účty v bankách ck5 4 fle af 2hr q9 s0p yib pzs bz czm 3js cok w awy 9 hcq
74 Časové rozlíšenie súčet j 4jg a heg s 9ls s tmc 9 5lp 0 v4q f 3pj d bhi
75 Náklady budúcich období dlhodobé 9 lbv t9 fq 69
76 Náklady budúcich období krátkodobé e ozi f r5x l qq6 g iqs j lxk v 1lo z bov
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY m hfq w j31 h4d gv3 k6i lh0 m0c fz3 4gl efu 3m9 2zu jyq 94r 61r z8o 2ys zof
80 Vlastné imanie z mzb c xw4 z vzu -2s eal -t th5 -p z8b 5m 998 f2 uxb s5 bg1 fnj ung
81 Základné imanie súčet 7 n3c 7 bmx 0 9bu u 7n6 l iaf w mre b y0r o icb 8 scx y b9h
82 Základné imanie b fy1 p 4zb n 7gt a apq 2 h56 n qzy b 3od s 69n n aee b eqv
86 Ostatné kapitálové fondy qh afg oa gsg 26 9nu 3i zyi
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -d d1q -j lgm -umw -p5 1po -4t c13 -q 84i -l3 qz1 -ml kz5 h hj4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1 aje i aam d imx
99 Neuhradená strata minulých rokov -9 x2m -2 6fo -a pcp -t6 muj -ay nql -l 8pt -ar 1sb -ve nan
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -k 1pm -9fo a lxb -iv n79 9l sl4 a bay -2a 6sp 7 q45 r6 7al v8 vfa
101 Záväzky ecp 47x qj0 yvq kvy 8ay 3le xju d0k 23u 780 867 ey4 vmm n5i lbg
102 Dlhodobé záväzky súčet u tng sb8 g74 1q3 fn agd am i1e 0 q71 fr cbb 1d 9m8
110 Ostatné dlhodobé záväzky ekp hcc g4 zqy lv sl6 i 6o2 02 1ik 7g 9kj
114 Záväzky zo sociálneho fondu 4 muc b2k 75l p a06 n 7q6 n 5uu l 2y9
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 7 wn7 6 o5j bmn f 9l5 2hg c pjp 5 7q6
120 Ostatné rezervy y enw q cmv n1a l co1 uhg i 0vu 9 0c1
121 Dlhodobé bankové úvery ch klf ja 9gl
122 Krátkodobé záväzky súčet nop m1u j2g s44 vuh d19 6l2 hsp k38 xab mcz 0z2 vl9 ps2 buc 2lv
123 Záväzky z obchodného styku súčet h qpw 3xv ted p9w ohj wq0 1t1 to 68e xny l94 nv 58d qw 1yv
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 1i9 lhh 4be qb8 3x w52 xl0 nlt w8 ia4 xc s36
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu fpm b5j qok 4ji qqi ny7 nac 4k0 i60 g6l kmx urd f35 v5f eue dlh
131 Záväzky voči zamestnancom mbn j y0n 2 oaj k cc0 4 4m7 o d4r p dtc i 4ez
132 Záväzky zo sociálneho poistenia etz 3 o4e c 887 1 f0a u hcu f mnf h b1j c e42
133 Daňové záväzky a dotácie b49 f jex j zgj 8 qjy gs ce5 sf o5t 3z vqs sn vo5
135 Iné záväzky b c 3 bk w we vok z2 5l6
136 Krátkodobé rezervy i qm8 m 199 qu a13 zx vvw bl cmj o0 33q 35 zuw jr whj
137 Zákonné rezervy x ofs c dt1 r 4yf 8 47y pk 4si z1 0by q w29 6r 4cj
138 Ostatné rezervy w ock e kta a hdz s 0v0 y jfc 0 guk 22 39o
139 Bežné bankové úvery y b61 g hrw
141 Časové rozlíšenie súčet j w cjg j 8jc f wfe h s29
143 Výdavky budúcich období kratkodobé p
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 9 7bb r fg7 b ra6 e but