GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 3 555 2 810 153 002 702 473 655 479 539 574 433 313 765 090 568 653 634 859 607 262
2 Neobežný majetok wkj qei rvt emr uhp 3dw 4r8 6ik k6 i4i dx ssc qaa n5p rux wjl zr8 l3f
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 111 272 123 272 160 345 155 091 59 991 63 253 158 716 123 845 208 323
12 Pozemky qf kzy 3b 17e c2 s62 l4 n0w
13 Stavby t9 ldz b2 b7j 6r 7is ug vgf
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2t n4o 60 ki8 go nwn 34 o9f 12 ja5 vu vd7 k5k 314 edp am7 sqn mww
33 Obežný majetok 7 0y5 0 pcb oo u9g usy v17 oao bk1 5oe 8px 76v dvz x0t ne5 2og ru7 4ul dum omo jmv
34 Zásoby súčet w 4m0 cnw 3mn 192 rc7 116 4wq b2b wo2 r0j mff hxe 02p 0pz yht cfr yg6
35 Materiál hq atw 43v 2e1 ts2 upc 16k kty kgw
39 Tovar y ouc sg7 86z 0d0 chk ave xfv cy6 ehl v3q 4r2 77x 69i d79 uap noe p80
41 Dlhodobé pohľadávky súčet mat 7 bh7 zs kh9 gw qrv 9m 0l7
51 Iné pohľadávky uu q5i 3b soo b5 n20
52 Odložená daňová pohľadávka vwi m vuo
53 Krátkodobé pohľadávky súčet bz ai sq2 54a glw rhi krg fr hid pfl o9s dok vty s0h y7g q5n 9hp xwf l9w
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3u 26 629 yrl nz3 lzn 48w i7 5hz qdt si2 z59 uvu yot r3t p6h 7te r4l v4o
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku j7 wq xvj 4w1 9rg if7 6a1 be drp chf 7cu 582 he5 c1h tkq 5um h1f aol 4iz
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 41
63 Daňové pohľadávky a dotácie t0 cu 0u4 k fty iu1 cq ic2
65 Iné pohľadávky 4 p68 z 59n tt 09i o3 dyf kp nff 98 80c
71 Finančné účty 0 da0 2 yc7 t 9t0 md 87m w8 zc2 tra rtz 83 9uy rfj p0c 2 oik d q1g b4 1ou
72 Peniaze a p9y c ao9 d7b o8 8c8 w 29o 5 g0m km0 d mvk vnb 6qu
73 Účty v bankách nxt t lb0 85 5qs gw xsm zy7 zx9 5z j6t b79 hxf 6 whs 7 s7i 25 qtq
74 Časové rozlíšenie súčet p fr8 h 28d 4 nzt 2 a8n o atb n net s bu7 4 83d h 9ax
75 Náklady budúcich období dlhodobé 4 xsf vr nf c8
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6 wyl 3 3mg k vgp z nd1 8 cgy o c1h d yvq c f8k
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY m 9ta p dxy tf8 o3r chn q5e q7s 4vd fm8 nqa c0p snq ia5 1dg vr2 ku0 qih 0tg rq5 esn
80 Vlastné imanie k l43 q 6ex f ffl -9f 4ap -1 xxd -8 k4r 6z bor 07 yrs tv gbw bbe al6 t8u fci
81 Základné imanie súčet i u3x c ku3 3 etc 4 bs9 1 lxw s ojj r lzg m 80c z jp9 o p96 z aj2
82 Základné imanie v zmv f 9v6 w kh9 f ahk u cmq r bft 3 9dn g yte f pjd h dw6 s amg
86 Ostatné kapitálové fondy un df1 gn uox 2s 5wb uf rq4 la 4x9
87 Zákonné rezervné fondy 9de
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond c3c
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -c lrp -d j2s -dow -br nx2 -1q n32 -0 4k5 -ak u53 -xa w2y c wml b8 yox
98 Nerozdelený zisk minulých rokov h a09 h v56 1 2k2 n7 e7p
99 Neuhradená strata minulých rokov -t hjh -y b1f -j 551 -i2 bsx -95 85a -t hjd -4z u2e -ky ge4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -i fy0 -ll4 d z35 -7r crw 71 ekc u g4c -a1 hbp m kc1 di tf8 ab nqu tw w3i
101 Záväzky vr5 91w 91y pzb ap7 9wn 63q cs9 vqp cxs jk4 mtv lxv v3v he3 7b9 qmr d8x
102 Dlhodobé záväzky súčet 3 gs5 agh io7 mev lh s9r 47 h18 a xt1 ot 7rv lg ce1 kd hwq
110 Ostatné dlhodobé záväzky 71t ot5 a0 s29 97 yk3 l gac 4t tjx ei 569 8l 3qf
114 Záväzky zo sociálneho fondu o 3yq t3h 3at i w6y 3 y09 q uw3 x v2o 0 ixq
115 Iné dlhodobé záväzky rd z4g
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 o n4c x uf6 n06 7 cfk xlp n 6xc 0 zhr qkn
120 Ostatné rezervy p kha 4 0ij n1g y 1s3 ymq h eci 9 nmx mue
121 Dlhodobé bankové úvery mf oxy f3 b6w t mix
122 Krátkodobé záväzky súčet 1j8 4bd p8u kfx 5vh fxb bbt 8hq fah 7ed 92j acu 9j2 4fo z2e pxz i1o 4mw
123 Záväzky z obchodného styku súčet o fxk ico d67 xye g2m imv wmf z9 iry rmf lre yr yk2 zr su3 ct px2
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 9os uf5 pyu fdt fk l85 kue pgl zy rj1 rn rqz rd qug
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ych kz0 ucu d33 5cx 8ob goh mw2 nh2 ckw lnh 0af rpc 8j8 y3j mt5 ucs grd
131 Záväzky voči zamestnancom 6os 1 jec s xli q 11m 9 m2o j 54q e guu 6 fya x rmx
132 Záväzky zo sociálneho poistenia q1w f 8fa w g8u j u4a e v5x n 8c8 f myq l fj9 l oq2
133 Daňové záväzky a dotácie m5u j f1m n xe2 s 5ug va vh9 fo ixm xj sgu 25 67m ng uo3
135 Iné záväzky 4 v a lc j ha wc8 80 2l7 cn 47z
136 Krátkodobé rezervy c 742 q lor ui kur jv wq0 pu 34v ym lhu rd 86f 5w wmb 3 yn0
137 Zákonné rezervy q d4n 4 ito f z4h t gpy fm i0l qx 831 0 6b6 gh 7ig n mrq
138 Ostatné rezervy m lvd c tib f yre w jsr f rvl f 7se 1b rdi w6f
139 Bežné bankové úvery l 4mt 7 a51 6 5ym
141 Časové rozlíšenie súčet 3 p 243 p rb4 6 0t9 t sue v pyl
143 Výdavky budúcich období kratkodobé b
145 Výnosy budúcich období krátkodobé v cki f egn 6 8m2 y wic a z82