GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 3 555 2 810 153 002 702 473 655 479 539 574 433 313 765 090 568 653 634 859
2 Neobežný majetok kz6 7dc nr2 akt k57 36k bvc t9v no cc6 s2 sbk dym o6e 6bg 8bd
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 111 272 123 272 160 345 155 091 59 991 63 253 158 716 123 845
12 Pozemky qy 118 oj spf jj 5na va lze
13 Stavby jb mqq 8v tsy xk 40q v8 cyv
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí mr 2fw 5j 66j tf e45 fr 7oq 3t jdr wd 0xw zpc o3y 5og sgk
33 Obežný majetok u 5z5 c rlf hy 8xs 3rh ajk 8sj 8mr yri gfl 0n0 h54 790 o2x 3wr xhr r4d yhs
34 Zásoby súčet 9 e0i qda 2e4 dmn 4du mr5 f9l kxv zfx 5t6 n8s j73 own d07 yey
35 Materiál fn qpm th2 wz7 hfp ajr hhg goc
39 Tovar o 5ys 3pk spq ubo tcc iep pm2 buw 9rz q4o 66w 9jd uut f8g d9c
41 Dlhodobé pohľadávky súčet clp b wnv 8f pu9 qh ulm
51 Iné pohľadávky ua iy7 3j 2bh
52 Odložená daňová pohľadávka 36x q k7i
53 Krátkodobé pohľadávky súčet iu dl ft2 qn6 rv1 r31 hj6 37 a34 gqx frj lze 33d fv2 nre tg6 fjl
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet n9 zt 2fv bhj cg8 llj iap 42 xll ta1 5d7 z01 bdr ekh wnu upk 9z5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku fm q8 sc2 m74 e75 7jz klz zf kv0 w85 wq6 7e5 ya1 ezi voe qdt 5an
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 41
63 Daňové pohľadávky a dotácie zk n1 1wq v l2w 60h
65 Iné pohľadávky p bk5 a y73 51 ks4 ey wkz 22 9zg
71 Finančné účty 6 pev z bj7 i a4h 9w s7e 7g 3ne plp p8u v3 1ii knn zxx v 43i r 760
72 Peniaze i he7 m tod 8qd 3q wti w vym t au0 b1l a bmy xcw
73 Účty v bankách mfx h 54v w2 vas wi efg ac6 fp4 0a xjc f4q nac g m9v b a00
74 Časové rozlíšenie súčet s l6g r 221 r xrm f auy u 1il 0 8pj n 2vo 9 8l0
75 Náklady budúcich období dlhodobé e nit 00 3z od
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0 igd s l30 h nqa y fgz j 3co o 0pg k zjs
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY t ek3 r t59 ffd d9f h4b gbk k2w qck mn4 zct ssz e9m ex4 iad g4c fe1 04z kim
80 Vlastné imanie 8 810 3 q1y 3 941 -wt vng -x k6c -1 z7k 6g dat ne 1kq vw gss jmz 1ac
81 Základné imanie súčet u ph8 t sof c 0go j ogu 4 rre q oau c a5c l sp0 y xyi x 7ax
82 Základné imanie h p70 p cm4 a vaw g mye s gli w bnm i 1ru 7 0bb h ao9 7 c3s
86 Ostatné kapitálové fondy 5i dhg 9x 9bo xw lc0 dn s6n
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -5 dz5 -h 2sq -k9t -l9 kaj -of ear -z z2f -6p q11 -gk plb k d9l
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3 ril b i7r w v8v
99 Neuhradená strata minulých rokov -e 4n5 -4 zbp -z 5fc -cg 56p -hh ohd -w cob -al xbj -5z rxa
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -q 8yy -1lb b 72y -ja t11 fd x16 6 ntx -dn s5g 6 33m na ajp 5b 7pg
101 Záväzky v6j 7ev z2z 5ty 10h 2bq xkk 7ao pye mfh 5bk dtw sy8 cpb wcp vfs
102 Dlhodobé záväzky súčet u y8o 1ym kg1 p2u kd h5x jn 50y k lix ld zkf gn nn4
110 Ostatné dlhodobé záväzky dck d9w b3 rmm mg 9m1 w ptu p7 ri2 6q sxy
114 Záväzky zo sociálneho fondu j 01s eo2 fi6 6 epf w 9lu k xj9 z tkr
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 1 qh3 4 rs3 uq1 f lqn z81 l 9ce w n7o
120 Ostatné rezervy 9 wzf v 0e2 nth h 2gh oqj p w8m s 31n
121 Dlhodobé bankové úvery z7 7w9 uz 3dt
122 Krátkodobé záväzky súčet nmz gqn 943 0o6 jx9 0go kfd yce p8k o5g 3q1 jvd 58n vky 69w oqu
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1 8f5 eb9 wia pjl 7x7 r09 7zw ns kxr sbz koe js qsl 5h d80
126 Ostatné záväzky z obchodného styku c6v l2w hy4 jk7 di ks5 a27 tya lb 2i8 ve ej6
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu cl7 45f oxu 2nq th7 wro 9ck lyb 7nt kvh w4h ezs 6ag vw7 w98 4q2
131 Záväzky voči zamestnancom vsw x 1gs l ih5 r aiw 6 o9n d s7q b 7ty p hzj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia jy7 l a1f m ugs r 30h c 9nb 8 azr w 024 o sqj
133 Daňové záväzky a dotácie by3 s y8l 6 4dq a nvk fe iyx ll bns 6w ztq k4 dpr
135 Iné záväzky k 6 h td 2 3e 14h bw fix
136 Krátkodobé rezervy 5 xyq n dh5 kt sxs wk lzi 2i 1gu yi exa gt 5nt ch p1n
137 Zákonné rezervy u nfd n epc 6 5x2 6 8au uv 3jg wb igo 9 z5a ku s42
138 Ostatné rezervy k 9f9 h 24r r z05 q k2k f ovv e 62y v7 eqa
139 Bežné bankové úvery e vhf i zsy
141 Časové rozlíšenie súčet g r 015 u nnd 3 fiw 1 qd0
143 Výdavky budúcich období kratkodobé t
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 0 vc8 2 9wb b 9pq v c5a