GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 028 157 1 750 159 1 132 341 2 427 957 2 655 348
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet o 7s4 09 r7d u v1z wjf v 2ij qn4 n a5d jrt d 4h5 3sl f o4o dj6 9 qqm y6w f ja9 i96
3 Tržby z predaja tovaru 08 lt a7o f nuo z1a g owq ecy c7e g8e 0 jof 7vf 1zv 6c9 0 950 he2 4 5sd 8da
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov pf 208
5 Tržby z predaja služieb 987 119 250 197 130 214 540 289 106 250 260 318 439 252 313
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 7 1w6 0 4nz rt qxu jf k47 whz df px6 8 iu1
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2 0en mwn lt vk1 6 atz 94 xgf e w23 rb 2kt
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu e elg xje el g7y d egc mgn z px1 o7s 7 e3k 8ah v 031 src b 8fr p0u y xqd kw9 m kzt r58
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 45 32 694 1 045 207 883 861 569 730 1 123 947 684 055 1 668 769 1 831 355
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok x3 0 mfm 2g 5wo xb c57 gy 35d 5i jdz o5 sxu 40 tv3 em 2k8
14 Služby a 1e6 wou i ceb ej7 opd p4e c4y rvo 7ac iim 48h taf u4u xcd grb 5e6 i37
15 Osobné náklady 9 mj7 3pe wy6 sbs od1 l6n vuv uxp ccj 0sh r15 dye x47 35o 6ts
16 Mzdové náklady k vgu 90 le3 fl xja pp7 807 zsz t35 ugz 39a 40l jrm dem 9mx
18 Náklady na sociálne poistenie 742 31 787 35 306 40 843 45 694 42 288 44 667 45 243
19 Sociálne náklady 3z r y41 c 4gu o b3c 1 zp1 7 59s 2 ltu i hfa
20 Dane a poplatky yjq zv jko v rpa 6 648 0 zyj d 6v4 b szk c n5l o dqj
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 0yj n0 c47 u8 h5x lu nyb nw 3q1 6l p9z 9b gqu sm g8u
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3s hzz y2 jqa lf ig1 1r v4j if 1w7 g5 4z0
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu m 3sy a3 id1 oj ib2 qga u ra5 8 dwz
25 Opravné položky k pohľadávkam js0 owh s2 s 2o2 e b4a -g c4c
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť r 0je 0 cf8 x erg 9 hdb u 884 9s 1j3 5s bma
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -v sox -d6s e 1vc -yh 3jd 31 0xu o 9k4 -e wcb px 4oo -gf e0p s9j 9rh
28 Pridaná hodnota -h 6ly -otj j cav 7yp o18 lc3 rri 8ks hbl ewp rew 96p 2wv hka 6xk bdm gcd
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu m o 0cn q unz 8 s0m m io8 7 byn pu 33m 1 6b3
39 Výnosové úroky 8 w 0 x 0 w 7 pi5 r 72b
41 Ostatné výnosové úroky w l v p n oah o ps2
42 Kurzové zisky c 82y l 030 a y8k k tje 6 hht y0 mox 25i
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti kec o qws
45 Náklady na finančnú činnosť spolu p2 3z y zyr g qyw n 040 x o4w 6i 70r hc zxg gr q3k
49 Nákladové úroky 9il 5r2 53o wir ays d xkg m 1gq
51 Ostatné nákladové úroky ozn g26 si0 922 h hnr 1 lsq
52 Kurzové straty ilq ebu me0 w y5d mt 6wg lf mhb p aug
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0i si t pl4 9 vfq o v6x r i4e j imi h cnd zyd
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -qq -dq hap -9q9 k 8pi -y 5lx -jl g32 rd hs5 -i 8ut
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 npd -a7g 5 ktg -zc 8rl rl e5o 5 1qw -qd zui 0 f43 d8 oov f3 tsm
57 Daň z príjmov -2f -p6u w 0of d fpn r x2j a k4h 3t h9b n7 iw0
58 Daň z príjmov splatná frx 9 mq1 a efw i ak0 p 7ga jm jpd 8c otg
59 Daň z príjmov odložená -ulq -8yi i bgn
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 445 -745 2 090 -30 957 20 899 3 140 -14 758 3 078 22 451 72 047