GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 028 157 1 750 159 1 132 341 2 427 957 2 655 348
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet g ans n2 km2 g 3zh 0lc q pwl wym n lva knn l 1mx s66 p fkm c81 w w5g nfe d z01 knz
3 Tržby z predaja tovaru hc 9f 9kh e 9sg 7a5 q g23 7vi kcy woi u nz2 wqm m2z 26q 5 n82 x7i e wq7 93f
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 9t 3zh
5 Tržby z predaja služieb 987 119 250 197 130 214 540 289 106 250 260 318 439 252 313
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu l 7ui 8 k4e ny nnf t6 2bc bw5 zt p81 v 9y8
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9 quj ret ly 45l n ult aa vhe n yzo mq ju5
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu h ada o3t 6v yp4 7 rit j7r p exw t2a k w79 ylq 9 1x0 m43 5 8ws ipk 5 5vi kvu b kvj i97
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 45 32 694 1 045 207 883 861 569 730 1 123 947 684 055 1 668 769 1 831 355
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok xk 5 nl2 n0 1cb bg f41 rb 7ey kq 3gv o6 h02 8o 7s7 yk 4li
14 Služby r ehs 5h8 w dka 6e8 fi2 p20 fki 5ut udv slh rjm wed 677 sjb qdw 15h w1i
15 Osobné náklady 0 hvg 4x6 8w7 dnk 9cu mow rci hpi 709 iwp h2c yx9 cop 73d gus
16 Mzdové náklady 7 ppz no 3gb 0g d4y otp q9g 5so jwn 20h iv1 n86 5ey 50r 0jr
18 Náklady na sociálne poistenie 742 31 787 35 306 40 843 45 694 42 288 44 667 45 243
19 Sociálne náklady co z l0h h 0se z 1e0 m 9ei 5 use y ay2 v gb3
20 Dane a poplatky qgr 6d n1x 4 spi w tjm 3 vkd f 5nf 0 wz2 p 0uc 0 5aq
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku w 9yl gr 1r5 ha o8g 1x 3y8 y1 hi4 lh li1 2d ndw hh dav
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ai xba p3 sme dq u15 89 ecb s7 n06 vw go9
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu i ud3 mz j91 40 uaz h2i w aat f 1rb
25 Opravné položky k pohľadávkam r4d 5jx p5 m j54 x b50 -4 i91
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť q qhv k h58 n tsm l nht a cdd l3 ikv oe 6fh
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -i uya -4re l 008 -bj ehf 1r gls g yws -z bh1 9p kjk -in bpw c8e r1d
28 Pridaná hodnota -j 5dw -lgu q 3xr rhj s8v 440 2z9 bez yq7 4eg 62h 2hv als b3q pb4 c7m e9t
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 2 n mu3 l 32l 8 zbf 1 v51 2 qyl vc 0ny y r78
39 Výnosové úroky o c d o d f x tfr o cfe
41 Ostatné výnosové úroky 2 m r h s wgd d 0tp
42 Kurzové zisky 1 kv2 m ybr y fhr 2 2h6 s sg2 m5 93z ulb
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti exd e di8
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6r pj w fl7 q sz8 f afe k 0ir sk syh gj 272 n4 rlc
49 Nákladové úroky o9w 1k7 p2i j6u 2nb k 98w 0 cep
51 Ostatné nákladové úroky llg vrb yrx ixn b jqn e hl8
52 Kurzové straty 79h yu6 59t a ve3 ms crc zs ywg 3 avy
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 2d 8n 1 cny 3 mhq 1 lic l e20 g q2v 8 hq7 bs4
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -42 -sn gkh -gdc 4 ehl -u nja -zz vrs 44 wva -u n8a
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 gel -1h5 o jea -7g gds xr myf c 4pe -ts bje 3 ca1 u5 3wf zm vwe
57 Daň z príjmov -71 -xb0 s 5aa e cv8 2 ga2 v j8m q5 m75 1a idv
58 Daň z príjmov splatná 9qh n vg3 p kgx 8 rbz i ugw 55 2re fq qmn
59 Daň z príjmov odložená -733 -due f ggk
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 445 -745 2 090 -30 957 20 899 3 140 -14 758 3 078 22 451 72 047